Prentbriefkaart van de ‘moderne ruilverkavelingsboerderij’ van de fam. Hofsteenge, anno 1966.

 

Deze boerderij, volgens bovenstaande kaart gesitueerd te Lutten, is nu geadresseerd aan de Elfde Wijk 11 te Heemserveen. De gemeente Hardenberg verleende in 1961 een bouwvergunning onder architectuur van J. Drent te Dedemsvaart.

Links naast de voordeur herinnert een steen aan de stichters HH en HR en aan het stichtingsjaar 1962. Hendrik Hofsteenge en Hendrikje Rigterink hadden de oude boerderij aan de Dedemsvaart verlaten om deze nieuwe aan de Elfde Wijk te betrekken. Al snel werd besloten om de boerderij een naam te geven. Het werd Hori Hoeve, een naam gevormd door de beide beginletters van de achternamen Hofsteenge en Rigterink. De nieuwe boerderij lag gunstiger, meer centraal, ten opzichte van het bijbehorende land dat bestond uit langgerekte percelen. In zekere zin betekende de nieuwe boerderij een doorstart van het landbouwbedrijf, maar het jaar 1962 zal ook ervaren zijn als een nieuw begin. De ruilverkaveling in het Heemserveen naderde haar voltooiing, de waterbeheersing was enorm verbeterd evenals de kwaliteit van de grond. Waarschijnlijk waren de problemen in natte perioden achter de rug of ze waren in elk geval beter beheersbaar geworden.

 

 

Op 2 april 1964 besteedde het Salland’s Volksblad aandacht aan de ontwikkelingen in Heemserveen door een foto van de boerderij te plaatsen met het bijschrift: In het ruilverkavelingsgebied te Heemserveen zijn enige fraaie boerderijen verrezen. De foto toont de nieuwe bebouwing van de familie Hofsteenge-Rigterink die eerst tegenover de Krimvaart woonde in een zeer oud vervallen gebouw voor op het slag en nu dit imposante gebouw achter op het slag aan een der nieuwe harde wegen, kan bewonen. Verderop staat nog een dergelijke fraaie boerderij van de familie Scholten.

Kadastrale geschiedenis:
Legger 11556/32: Nieuwe sectie R-65. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van Hendrik Hofsteenge (geb. 17-09-1906) en echtgenote Hendrikje Rigterink. Zij zijn op 20 februari 1936 getrouwd te Gramsbergen. Over op:
Legger 11556/40: Nieuwe sectie R-386. Huis, schuur, bouw- en weiland. Over op:
Legger 23709/1: Nieuwe sectie R-423. Huis, erf en bouwland. Eigendom van P. Hofsteenge en echtgenote G.J. Hotzes.