De in 1941 gebouwde woning van de familie Hakkers.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, was het perceel B-532 nog onbebouwd en geregistreerd als heideveld op naam van de marke van Heemse en Collendoorn. Bij de markeverdeling in 1859 werd het perceel opgedeeld en het deel B-3385 op naam gezet van Gerrit Jan Bekman en echtgenote Hendrikje Marsman. Zij waren rond 1836 van Baalder naar Heemserveen verhuisd en hebben de woning in die tijd laten bouwen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1859.

Legger 1758/6: Sectie B-3385. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Jan Bekman en Hendrikje Marsman.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 17 november 1880 een hypotheekakte, op verzoek van:
1. Hendrikje Marsman, weduwe van Gerrit Jan Bekman te Heemserveen;
2. Berend Kleinlugtenbelt en Jennigje Bekman te Radewijk;
3. Gerrit Aufderhaar en Geesje Bekman te Heemserveen, en
4. Hendrik Jan Hakkers en Janna Bekman te Heemserveen.
Zij verklaarden gezamenlijk een schuld te hebben ad 763 gulden bij landeigenaar Gerrit Holland te Vriezenveen. Als onderpand voor het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente stelden ze een aantal onroerende goederen, waaronder het huis en erf op ’t Heemserveen, sectie B-3385 (aktenr. 1855).

In 1929 verkoop door de erfgenamen. Over op:
Legger 9584/6: Sectie B-3385. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Jan Hakkers junior en echtgenote Geesje Nijenhuis. Zij waren op 25 maart 1927 getrouwd in Heemse. Huisnr. N-23 in ’t Heemserveld. In 1930 sloop en herbouw. Over op:
Legger 9584/12:  In 1940 verbouw (voorgevel). Over op:

De Standaard, d.d. 14 mei 1941.

Legger 9584/13: In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 9584/14: Nieuwe sectie O-709. Boerderij, bouw- en weiland aan de Kroondijk. In 1954 stichting en in 1968 verkoop van een gedeelte van het perceel. Huisnr. N-38 te Heemserveen. Over op:

Hendrik Jan Hakkers en Geesje Nijenhuis.

Legger 9584/17: Sectie O-1083. Huis, schuur, bouw- en weiland in de hoek Lentersweg/Kroondijk. In 1969 verkoop enz. Over op:
Legger 15489: Nieuwe sectie O-1134. Huis, schuur, erf en bouwland aan de Lentersweg 11. Eigendom van A. Hakkers. In 1985 gewijzigd van Lentersweg 11 in Heemserveldweg 5.