Foto gemaakt tijdens sloopwerkzaamheden van de boerderij, d.d. 26 oktober 2005 (fotograaf: E. Wolbink).

Op het moment dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg op 25 oktober 2005 haar fiat gaf aan de productiemaatschappij van Paul Verhoeven om een bouwvallige boerderij in Heemserveen – gelegen aan de Jachthuisweg 18 – op te blazen, werd het tijd om even stil te staan bij de nog jonge geschiedenis van dit pand. Voor de ‘making-off’, het ‘verhaal achter de schermen’, werden door de filmploeg zelfs opnamen van het resultaat gemaakt.

Half september 2005 ontving de gemeente Hardenberg van dhr. Verkerk uit Twello, eigenaar van het boerderijtje aan de voormalige Modderwieke, een vergunningaanvraag voor het slopen van de woning met loods, garage/berging, kippenschuur en mestkelder aan de Jachthuisweg 18. Nog geen tien dagen later werd de vergunning afgegeven. Een vergunning voor een nieuw te bouwen woning was op dat moment al in behandeling. De heer Verkerk had het boerderijtje gekocht van de laatste bewoners, de familie Mooi.

Kort na de ontvangst van de sloopvergunning werd Verkerk benaderd door de productiemaatschappij van Paul Verhoeven. Zij waren bezig met het maken van een film, getiteld Zwartboek, over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voor een cruciale scène in de film moest een woning worden opgeblazen. Zij hadden daarvoor het oog laten vallen op de oude woning aan de Jachthuisweg. Verkerk was meteen enthousiast en zegde zijn medewerking toe, mits de gemeente Hardenberg haar toestemming zou geven. Het bedrijf Special Effects Harry Wiessenhaan uit Rotterdam vroeg daarom half oktober vergunning aan voor het laten exploderen van de vooroorlogse boerderij.

In de film zal wordt getoond hoe twee vliegtuigbommen worden afgeworpen. De eerste landt in het weiland, de tweede is een voltreffer op de boerderij. De uitwerking van deze vliegtuigbommen wilde men simuleren met behulp van dynamiet. De filmmaatschappij koos voor Hardenberg, omdat de hele omgeving, maar de boerderij in het bijzonder, perfect in het sfeerbeeld van de film paste. Burgemeester Meulman was blij dat hij toestemming kon geven om deze belangrijke scène – uit de duurste Nederlandse speelfilm ooit – in zijn gemeente te kunnen laten opnemen. Zwartboek vertelt het verhaal van een jonge Joodse Duitse revue-zangeres, die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog voor het verzet bij de Duitsers infiltreert. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten.

Geschiedenis van het pand
Het was op 21 juni 1912 dat Roelof Bouwhuis uit Heemserveen in het huwelijk trad met Willemina Plaggenmarsch. De bruidegom was een zoon van Jan Bouwhuis Hendrikszn. en Johanna Veurink. De bruid was een dochter van Derk Jan Plaggenmarsch en Jennigjen Hofsink uit Bergentheim. Het jonge echtpaar trok aanvankelijk in bij de ouders van Roelof, alwaar in januari 1914 hun eerste en enige kindje levenloos ter wereld kwam. Het jaar erop kon Roelof van zijn ouders enkele percelen grond op het Heemserveen kopen, waaronder een perceel weiland en veengrond. Op dat perceel liet hij een nieuw boerderijtje bouwen. De gevel werd gesierd met het jaartal ‘1915’. Naderhand werden verschillende opstallen, zoals een bakhuisje, bijgebouwd. Zoals gezegd bleef het echtpaar kinderloos. 

In 1931 verhuisden ze binnen Heemserveen naar het huis dat ze hadden gekocht van Geert Borggreve (nu Jachthuisweg 14). Hun ‘oude’ pand werd in datzelfde jaar verkocht. Wat de precieze reden van verhuizing is geweest, is onbekend. Wellicht was het door hen nieuw gebouwde boerderijtje te groot voor het kinderloze echtpaar. Roelof Bouwhuis stierf op 25 juni 1948. Zijn weduwe, Willemina Plaggenmarsch, overleed anderhalf jaar later, op 30 januari 1950, te Heemserveen. 

De nieuwe eigenaren en bewoners van het toenmalig huisnr. N-8 (nu Jachthuisweg 18) waren Albert Stoeten (geb. 11 december 1901) en echtgenote Aaltje Snoeijink (geb. 28 april 1904). Zij waren geboren in de gemeente Ambt Hardenberg, maar kwamen op 4 mei 1932 terug uit de gemeente Ommen. Ook dit echtpaar bleef kinderloos. In 1962 werd de boerderij opgenomen in het plan  ‘Ruilverkaveling Heemserveen’. Het echtpaar Stoeten bleef er wonen tot ze op 20 juni 1963 vertrokken naar huisnr. P-310 in Lutten. De boerderij aan de Jachthuisweg, toen bekend als N-12, werd verkocht aan Willem Mooi (geb. 3 april 1924) uit Lutten (afkomstig van de boerderij a.d. Dedemsvaartseweg-Zuid 55). De laatste vier decennia was het pand eigendom van de familie Mooi, tot het aan ’t begin van de eenentwintigste eeuw dus overging in handen van de heer Verkerk. 

Kadastrale geschiedenis
Legger 7461/5: Sectie N-512. Weiland. In 1915 stichting boerderij. Over op:
Legger 7461/7: Huis en weiland. In 1916 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart.

Legger 7461/8: Nieuwe sectie N-1569. Huis en weiland. In 1920 verval vrijdom. Over op:
Legger 7461/16: In 1923 herbouw schuur. Over op:
Legger 7461/18: Huis, schuren en weiland. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 9906/12: Sectie N-1569. Huis, schuren en weiland. Eigendom van Albert Stoeten (geb. 11-12-1901) en echtgenote Aaltje Snoeijink. In 1934 ruiling en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart.

Legger 9906/15: Nieuwe sectie N-1641. Huis, bouw- en weiland. In 1943 verval vrijdom. Over op:
Legger 9906/19: In 1949 gedeeltelijke vernieuwing (verbreding achterhuis). Over op:
Legger 9906/20: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1962 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 9906/21: Nieuwe sectie R-128. Huis, erf, bouw- en weiland. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 13872/1: Sectie R-128. Huis, erf, bouw- en weiland op ’t Heemserveen. Eigendom van Willem Mooi (geb. 03-04-1924). In 1971 splitsing. Over op:
Legger 13872/3: In 1973 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 13872/4: Nieuwe sectie R-296. Huis, erf, bouw- en weiland.