De boerderij van de familie Vedelaar, gefotografeerd door ds. E.J. Loor te Heemse.

Bij de aanvang van de kadastrale registratie, anno 1832, werd het perceel grond, waarop nu de woning Jachthuisweg 6 staat, geregistreerd als sectie B-524: heide van de marke van Heemse en Collendoorn (legger 133).

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1859. De boerderij van Vedelaar is geregistreerd onder sectie B-3517 aan de weg naar Lutten.

Legger 364a/22: Sectie B-3517. Huis en erf. Eigendom van Albert en Hermannus Vedelaar en verdere erfgenamen van Everd Vedelaar en Marieken Valk. Huisnr. A-125. In 1896 boedelscheiding. Over op:

Kabinetfoto van Evert Vedelaar (1865-1942) en Hermina Otten (1868-1960).

Legger 4657/19: Sectie B-3517. Huis, schuur en erf. Eigendom van landbouwer en wegwerker Evert Vedelaar en echtgenote Hermina Otten. Zij zijn op 6 november 1896 getrouwd in Heemse. Huisnr. A-125. In 1903 stichting. Over op:
Legger 4657/29: In 1921 bijbouw enz. Over op:
Legger 4657/40: In 1923 stichting. Over op:
Legger 4657/42: Huis, schuren en erf. In 1926 verbouw. Over op:
Legger 4657/44: In 1933 redres en vereniging van percelen. Over op: 

Legger 4657/50: Nieuwe sectie B-7093. Huis, schuren, bouw- en weiland in ’t Heemserveld. In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 4657/57: In 1940 verkoop deel van perceel. Over op:

Legger 4657/59: Nieuwe sectie B-7332. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4657/65: Nieuwe sectie O-25. Huis, bouwland, weiland en bosch. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 12472/1: Sectie O-25. Huis, bouw-, weiland en bos. Eigendom van Gerrit Vedelaar (geb. 14-02-1899) en Hendrikje Nijman. Vruchtgebruik: Hermina Otten, weduwe van Everrt Vedelaar. In 1954 sloping en stichting. Over op:
Legger 12472/2: In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 12472/3: Huis, schuren, bouwland, weiland en heide. In 1957 stichting. Over op:
Legger 12473/4: Huis, schuren, noodwoning, bouwland, weiland, heide en erf. In 1959 stichting. Over op:
Legger 12473/5: In 1960 redres. Over op:
Legger 12474/6: In 1964 stichting. Over op:
Legger 12475/7: Twee huizen, schuren, noodwoning, erf, bouwland, weiland en heide. In 1966 sloping enz. Over op:
Legger 12475/8: In 1968 verval vrijdom. Over op:
Legger 12475/9: In 1969 stichting. Over op:
Legger 12475/10: In 1970 verbouw woning. Over op:
Legger 12472/11: In 1974 splitsing. Over op:
Legger 12472/12: Boedelscheiding. Over op:
Legger 17190/1: Sectie O-25. Eigendom van Evert Vedelaar (geb. 04-02-1938) en Jennigje Ekkelenkamp. Vruchtgebruik: Gerrit Vedelaar en Hendrikje Nijman.