Legger 1615/1: Sectie B-1878. Veengrond. Eigendom van vervener Egbert Zwiers te Avereest. In 1859 ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 31 mei 1859 (sectie B-3156).

Legger 1615/4: Nieuwe sectie B-3156. Huis en erf. In 1863 hermeting enz. Over op:
Legger 1615/9: Nieuwe sectie N-368. Huis en erf. Huisnr. P-239. In 1879 verkoop.

Notaris Gerard de Meyier verleed op 14 november 1879 de transportakte waarbij vervener Egbert Zwiers te Avereest een huis en erf, met bijbehorend bouw- en weilanden veengrond, sectie N-368 c.s., staande en gelegen te Heemserveen, voor 550 gulden overdroeg aan arbeider Koop Smit te Heemserveen.

Legger 4015/1: Eigendom van arbeider Koop Smit. Huisnr. P-239. In 1891 herbouw. Over op:
Legger 4015/12: In 1900 bijbouw. Over op:
Legger 4015/13: In 1901 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1901 (sectie N-1244).

Legger 4015/14: Nieuwe sectie N-1244. Huis, erf, bouw- en weiland. In 1924 boedelscheiding. Over op:
Legger 8986/10: Eigendom van landbouwer Hendrik Smit en consorte Hendrikje Smit. In 1932 stichting. Over op:
Legger 8986/11: In 1939 successie. Over op:
Legger 6258/11: Eigendom van landbouwer Hendrik Smit Koobzoon en consorten. In 1940 boedelscheiding. Over op:
Legger 11287/11: Eigendom van landbouwer Lambertus Smit (geb. 14-01-1905). In 1959 stichting. Over op:
Legger 11287/13: In 1962 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 11287/15: Nieuwe sectie R-63. Huis, bouw- en weiland. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 28 oktober 1968 (sectie R-180).

Legger 11287/16: Nieuwe sectie R-180. Huis, schuren en bouwland. In 1973 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 7 januari 1982 (sectie R-230).

Legger 11287/18: Nieuwe sectie R-230. Huis, schuren en tuin. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22173/1: Sectie R-230. Huis, schuur en tuin aan de Kromhofsweg 3. Eigendom van D. van Hell, H. van Hell en J. van Hell. Het recht van gebruik en bewoning lag bij: landbouwer Aalbert van Hell en echtgenote Elizabeth Geessien Oosting.