In het contentieus rechterlijk archief van ’t voormalige Schoutambt Hardenberg is een getuigenverhoor bewaard gebleven, gedateerd 26 juli 1776. In deze zogenaamde interrogatoria wordt o.a. de 70-jarige Jan Heersmink uit Rheeze ondervraagd. Hij verklaarde dat hijzelf en ook zijn ouders op ’t Lenters op ’t Heemserveen verscheidene jaaren hebben gewoond

Op 12 december 1820 hield notaris Antoni van Riemsdijk een boedelinventarisatie op den Huize Heemse, no. 56, te Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren, lid van de Ridderschap dezer provincie en breedgeërfde, domiciliërende op den Huize Heemse, zo voor zichzelven uit hoofde der gemeenschap van goederen tusschen zijn hoogwelgeborene en deszelfs wijlen ehevrouwe bestaan hebbende en als derzelver mede-erfgenaam voor een-vierde gedeelte haarer nalatenschap en als vruchtgebruiker van een ander vierde gedeelte derzelve, krachtens haar testamentaire dispositie op den 2 februari 1813 gepasseerd, als in naam en kwaliteit van vader en wettigen voogd van Willem Jan Petrus van Foreest, student in de rechten aan de Hooge School te Utrecht, oud 20 jaaren, Nannette van Foreest, oud 15 jaaren, Christina Louisa van Foreest, oud 13 jaaren, Theodora Sophia van Foreest (oud 9 jaaren) en Christina Ebella Cornelia van Foreest (oud 7 jaaren), deszelfs minderjarige kinderen. Tot de vele onroerende goederen behoorde het erve Lenters, op het zogenaamde Heemserveen, ten oosten de markte van Rheeze gelegen en bestaande in deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot numero 63. Het erve werd bemeijerd (gepacht) door Aaltjen Jansen, weduwe van Jan Nijkamp (aktenr. 240, scan 16).

In het pachtboek over de periode 1799-1831 vinden we op blz. 204 dat het Lenters anno 1830 werd verhuurd aan ene Derk Lenters, nadat de vorige meijer (pachter) was vertrokken. 

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het Lenters op het Heemserveen geregistreerd onder sectie B no. 15 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Op 16 juni 1840 verleed notaris Swam te Gramsbergen een verkoopakte van de openbare verkoop (scans 53 e.v.) van de boerderij het erve het Lenters genaamd, op het Heemserveen, bestaande uit deszelfs behuizinge en schapeschot met derzelver grond en wheere, alsmede de ondergrond der schuur, groot zeven roeden, bekend bij het kadaster als huis en erf onder sectie B numero 15. De hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse had het erve verkocht, samen met een-achtste waardeel in de marke en een halve begraafplaats op het kerkhof te Heemse. Voor f. 1600,- was Jan Hofsink te Heemse de nieuwe eigenaar geworden. 

Legger 574/1: Eigendom van Jan Hofsink en echtgenote Jennigjen Koerts. Zij waren op 1 mei 1812 getrouwd te Hardenberg. In 1841 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1842.

Legger 574/14: Nieuwe sectie B-1525. Huis en erf. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 1333/13: Eigendom van zoon Reinhard (Reinder) Hofsink en echtgenote Gezina Veurink. Zij trouwden op 8 juni 1855 te Heemse. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 1333/19: Nieuwe sectie N-182. Huis en erf. Huisnr. N-21. In 1877 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 1333/33: Nieuwe sectie N-890. Huis, schuur en erf. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 5385/18: Eigendom van Jan Hendrik Hofsink en echtgenote Hendrikje Bril. Zij zijn op 23 april 1897 getrouwd te Heemse. In 1899 herbouw. Over op:
Legger 5385/22: In 1900 sloop en herbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1900.

Legger 5385/23: Nieuwe sectie N-1224. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1941 overdracht klein deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941.

Legger 5385/26: Nieuwe sectie N-1661. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1942 splitsing. Over op:
Legger 5385/31: In 1943 scheiding en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1943.

Legger 11231/7: Eigendom van Gerrit Jan Hofsink. Nieuwe sectie N-1692. Huis, schuren, bouw- en weiland en heide. In 1950 stichting. Over op:
Legger 11231/8: In 1962 ruilverkaveling. Rheezerveenseweg 19/21.