De boerderij van de familie Hamhuis aan de Ommerweg 5. In 1973 moest het worden afgebroken t.b.v. de aanleg van de parallelweg naast de N34. Iets verder van de weg af is een nieuwe boerderij gebouwd (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

 

Hendrik Willem Hamhuis (1891-1976) en echtgenote Anna Geziena Bouwhuis (1893-1968) rusten uit in de keuken. Aan de wand hangt een grote foto van hun boerderij (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

 

Kadastrale geschiedenis

Het perceel Sectie B-3776 bestond al in 1859. Het was ontstaan na de verdeling van de markegronden van Heemse en Collendoorn.

 

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1916.

 

Legger 6219/7: Sectie B-3776. Bouwland. Eigendom van hoofd der school Willem Johannes Dorgelo te Heemse. In 1914 stichting. Over op:
Legger 6219/8: Sectie B-3776. Huis en bouwland in de zgn. ‘den Ezel’. In 1914 verkoop. Over op:
Legger 7458/3: Eigendom van landbouwer en timmerman Hendrik Willem Hamhuis en echtgenote Anna Geziena Bouwhuis. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7458/10: Nieuwe sectie O-738. Boerderij, schuren, bouw- en weiland en kippenhokken. In 1957 stichting. Over op:
Legger 7458/13: In 1962 verval vrijdom. Over op:
Legger 7458/14: In 1964 verkoop. Over op:
Legger 14283/3: Eigendom van Gerrit Jan Hamhuis H.W.zn. (geb. 14-03-1936). In 1967 verbouw. Over op:
Legger 14283/7: Het huisnummer Heemse A-149 wijzigde in 1969 in Ommerweg 5. In 1970 stichting. Over op:
Legger 14283/9: In 1972 splitsing. Over op:
Legger 14283/13: Sectie O-738. Huis, garage en schuur. In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 14283/16: Nieuwe sectie O-1589. Huis, schuren, tuin, grasland en erf. Eigendom van G.J. Hamhuis. In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 14283/19: Nieuwe sectie O-1857. Weiland, huis, schuren, erf en tuin. In 179 splitsing. Over op:
Legger 14283/22: In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 22362/1: Nieuwe sectie O-1976. Huis, schuren, erf en tuin. Eigendom van G.J. Hamhuis.