In 1932 liet Johann Friedrich Schröder een landhuis bouwen op een perceel dat kadastraal bekend stond als ‘dennenbos’, sectie B-5725. Het bouwwerk was ontworpen door de architecten G. en W. Wierenga uit Coevorden.

Blauwdruk bij de bouwvergunning (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Salland’s Volksblad, 4 september 1931.
Kadastrale hulpkaart, juni 1933 (sectie B-5725).

Legger 9871/3: Sectie B-5725. Huis, schuur en heide. Eigendom van landbouwer Johann Friedrich Schröder en echtgenote Charlotte Alida Marta Margareta Strodtbeck. Zij waren in november 1931 in de gemeente Ambt Hardenberg komen wonen, afkomstig uit respectievelijk Gödens en Dessau. Begin 1933 kregen ze een dochter, Erika, en in de zomer van 1936 werd zoon Folkert geboren.

In 1939 verkoop.

Salland’s Volksblad, 24 februari 1939.

Per 18 april 1939 vestigde het echtpaar Bakker-Leeuw zich op het adres Heemse A-180a, komend van de Gramsbergerweg in stad Hardenberg.

Legger 10820/1: Sectie B-5725. Huis, schuur, bouw- en weiland en heide. Eigendom van Jan Bakker en Roelofje Leeuw. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

In april 1950 wijzigde het adres A-180a in A-220 te Heemse.

Per 28 mei 1969 wijzigde het adres Heemse A-220 in Polenweg 3 te Heemserveen

Het Noord-Oosten.

Op 22 februari 1973 vierden Jan Bakker en Roelofje Leeuw het 50-jarig huwelijk.

Legger 10820/8: Nieuwe sectie O-32. Twee huizen, erf, boomgaard, bouw- en weiland. Eigendom van assistent bij de directe belastingen Jan Bakker en echtgenote Roelofje Leeuw. In 1975 verkoop deel van perceel en splitsing. Over op legger 10820/9 en 16932/2.

Kadastrale hulpkaart, anno 1975 (sectie O-1497 en O-1498).

Legger 10820/9: Nieuwe sectie O-1498. Huis, tuin, schuur, boomgaard en bos aan de Polenweg 3.

Legger 16932/2: Nieuwe sectie O-1497. Huis, garage en tuin aan de Polenweg 5. Eigendom van gemeenteambtenaar Gerhard Drenthen en echtgenote Klaaske Bakker.