Maria Jantina (Marie) Pullen (geb. 1933) melkt een koe bij de door haar en haar man Albert Hindriks (1930-1966) bewoonde boerderij aan de Rheezerveenseweg 12. Bij het bakhuis staat hun zoon Geert (geb. 1957) met de autoped, gevolgd door dochter Jennigje (Jenny) (geb. 1955) en haar vriendinnetje Janny Kappers. Deze foto is rond 1960 gemaakt door ds. E.J. Loor uit Heemse, want niet veel later werd de boerderij volledig vertimmerd.

 

Legger 8870/2: Sectie B-3217. Heide. Eigendom van Jan Rekers, landbouwer te Heemse. In 1924 bouw boerderij. Over op:
Legger 8870/5: Sectie B-3217. Huis en heide in ’t Heemserveld. In 1927 stichting en vereniging. Over op:

 

 

Legger 8870/6: Nieuwe sectie B-6955. Huis, bouw-, weiland en weg. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9812/1: Eigendom van Harm Räkers of Reckers, landbouwer te Heemse. In 1931 verval vrijdom en in 1936 verkoop. Over op:
Legger 10395/1: Eigendom van Geert Hindriks en echtgenote Jennigje Mulder. Zij zijn op 22 juni 1928 getrouwd te Heemse. In 1937 splitsing, terreinsverandering en redreskaart. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1937.

 

Legger 10395/3: Nieuwe sectie B-7196. Huis, bouw-, weiland en heide. In 1939 bouw stookhok. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 10395/6: Nieuwe sectie O-696. Boerderij, bouw-, weiland en heide. In 1955 verval vrijdom. Over op:
Legger 10395/7: In 1956 verval vrijdom. Over op:
Legger 10395/9: Sectie O-696. Boerderij, bouw- en weiland en noodwoning aan de Achterveldsweg. In 1960 splitsing. Over op:
Legger 10395/14: Nieuwe sectie O-849. Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Achterveldsweg. In 1961 verkoop. Over op:
Legger 13585/3: Eigendom van Albert Hindriks en Maria Jantina Pullen. Zij zijn op 24 juni 1955 getrouwd. Albert overleed op 24 november 1966 te Zwolle. Zijn weduwe hertrouwde op 8 augustus 1969 te Hardenberg met Hermannes Slotman.
Legger 15545/1: Sectie O-849 (later O-1167). Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Rheezerveenseweg 12. Eigendom van Maria Jantina Pullen en echtgenoot Hermannes Slotman.