Het contentieus-rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg bevat een zgn. “Interrogatoria” (verhoor onder ede) aangaande ’t Lenters en de Veenhuizen, gedateerd 26 juli 1776:

 1. Ouderdom en verwantschap?
  Jan Heersmink te Rhese, Evert Wessels te Rhese, Hermen Hulsebos op het Reserveen, Jacob Hendriks te Heemse, Jan Hermsen te Lutten.
  Jan Heersmink oud 70 jaar en niet verwant
  Evert Wessels, oud 57 jaar en niet verwant
  Harmen Hulsebos, oud 55 jaar en niet verwant
  Jacob Hendriks, oud 40 jaar en niet anders verwant dan dat Jan Nijsink te Brugt een neeve is
  Jan Harmsen, oud 30 jaar en niet verwant.
 2. Hebben getuigens ouders en getuigen selfs niet verscheiden jaren gewoont, de eerste getuige en sijn ouders op Lenters op het Heemservheen en de overige getuigen en hare ouders op het Rheserveen of in de zogenaamde Veenhuisen?
  Hierop verklaarde Jan Heersmink dat hij en sijne ouders op ’t Lenters op ’t Heemserveen verscheidene jaaren hebben gewoond.

  Evert Wessels verklaarde dat hij en sijne ouders verscheidene jaren hebben gewoond op het Reeserveen, op het plaatse so thans door Harmen Hulsebos word bewoond.
  Harmen Hulsebos verklaarde dat hij en sijne ouders verscheiden jaren hebben gewoond op het Reeserveen.
  Jacob Hendriks verklaard dat sijne ouders 4 jaar en hij 6 jaar hebben gewoond op het Reeserveen of in een den der zogenaamde Veenhuisen.
  Jan Harmsen verklaard dat hij en sijne ouders verscheiden jaaren hebben gewoond op het Reeserveen in een der zogenaamde Veenhuisen.
 3. En of alle Rheser en Heemser veen akkers niet geheel onbevreed leggen; de gemelte zoo wel als de gebrandde behalfen die gene welke de Heeren van Sijtzama op het Heemser Veen in het bos op plantagie van den Blanckenhemert getrokken hebben?
  Alle getuigen bevestigen dit…

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het Lenters op het Heemserveen geregistreerd als sectie B-15 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en consorten.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie B-15).

Het erve Lenters was in 1834 bij de onderhandse scheiding en verdeling van de boedel en nalatenschap van Jacobs eerste echtgenote, Maria Clara gravin van Rechteren, volledig in zijn bezit gekomen.

Legger 101/10 Sectie B-15. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Op 16 juni 1840 verleed notaris Swam te Gramsbergen een verkoopakte van de openbare verkoop van de boerderij het erve Lenters genaamd, staande en gelegen te Heemserveen, bestaande uit deszelfs behuizinge en schapeschot met derzelver grond en wheere, bekend bij het kadaster als huis en erf onder sectie B numero 15 (aktenr. 889 en 894).

Legger 574/1: Eigendom van landbouwer Jan Hofsink en echtgenote Jennigjen Koerts. In 1841 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 1 juni 1842 (sectie B-1525).

Legger 574/14: Nieuwe sectie B-1525. Huis en erf. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 1333/13: Eigendom van landbouwer Reinhard (Reinder) Hofsink en echtgenote Gezina Veurink. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 1333/19: Nieuwe sectie N-182. Huis en erf. Huisnr. N-21. In 1877 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 maart 1877 (sectie N-890).

Legger 1333/33: Nieuwe sectie N-890. Huis, schuur en erf. Huisnr. N-21. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 5385/18: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Hofsink. In 1899 herbouw. Over op:
Legger 5385/22: Sectie N-890. Huis, schuur en erf. In 1900 sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1900 (sectie N-1224).

Legger 5385/23: Nieuwe sectie N-1224. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1941 overdracht deel van perceel aan gemeente. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1941 (sectie N-1661).

Legger 5385/26: Nieuwe sectie N-1661. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1942 splitsing. Over op:
Legger 5385/31: Sectie N-1661. In 1943 boedelscheiding en vereniging. Over op:
Legger 11230/3: Nieuwe sectie N-1691. Huis, heide, wei- en bouwland. Eigendom van Reinder Hofsink J.H.zn. (geb. 15-02-1914) en echtgenote Anna Hendrika Volkers. In 1946 verval vrijdom. In 1955 verbouw. Over op:
Legger 11230/6: Sectie N-1691. In 1962 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 11230/7: Nieuwe sectie R-155, huisnr. N-30. In 1969 wijzigde het adres Heemserveen N-30 in Rheezerveenseweg 17. In 1973 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 12230/13: Nieuwe sectie R-278. Huis, erf en weiland. In 1987 splitsing. Over op:
Legger 12230/17: Nieuwe sectie R-437. Huis, schuur, erf, tuin, weiland en bouwland.