Kadastrale hulpkaart, anno 1887.

 

Legger 3341/2: Eigendom van Johannes Slotman en Zwaantjen Ligtenberg. Zij zijn op 5 mei 1880 getrouwd te Heemse. Sectie N-1056. Veengrond. In 1912 stichting woning voor Gerrit Storteboom en echtgenote Johanna Willemina van der Veen. Zij zijn op 5 mei 1900 getrouwd te Gramsbergen. Waarschijnlijk huurden of pachtten ze de eerste zes jaar de nieuwe woning van het echtpaar Slotman. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 23 februari 1912 lezen we dat de woning van G. Storteboom te Heemserveen op advies van de gezondheidscommissie onbewoonbaar werd verklaard. Waarschijnlijk zijn ze om die reden de nieuwe woning van Slotman gaan huren. Over op:

 

Scan van bouwtekening van woonhuis voor G. Storteboom op sectie N-1056 (gemeentearchief Hardenberg; anno 1912, nr. 44).

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1913.

 

Legger 3341/29: Sectie N-1056. Huis en veengrond. In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 7355/27: Eigendom van Gerrit Slotman (geb. 09-02-1881) en echtgenote Geertruida Albertha Gerrits, landbouwers te Heemse. Zij zijn op 27 mei 1910 getrouwd te Heemse. In 1918 verkoop. Over op:
Legger 7973/1: Eigendom van Gerrit Storteboom, klompenmaker en landbouwer te Heemserveen. Sectie N-1056. Huis en veengrond. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8440/1: Eigendom van Albert Niezink, landbouwer te Anevelde. Sectie N-1056. Huis en veengrond. In 1921 ontginning. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1922.

 

Legger 8440/3: Huis, bouwland en veen. In 1924 verkoop. Over op:
Legger 8936/2: Eigendom van Gerrit Hendrik Vasse, landbouwer te Heemserveen. Sectie N-1056. Huis, bouwland en veen. In 1928 boedelscheiding. Over op:
Legger 9422/2: Sectie N-1056. Huis, bouwland en veen. Eigendom van Hendrik Jan Stoeten en Johanna Aufderhaar. Zij zijn op 4 december 1896 getrouwd te Heemse. In 1928 sloop. Over op:
Legger 9422/4: Bouwland en veen. In 1928 stichting nieuwe woning door ’t aannemersbedrijf van de gebroeders Hofsink uit Heemse. Over op:

 

Scan van bouwtekening van woonhuis voor H.J. Stoeten (gemeentearchief Hardenberg; anno 1928, nr. 54)

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1929. De in 1913 gerealiseerde woning is afgebroken en vervangen door nieuwbouw op bijna dezelfde locatie.

 

Legger 9422/6: Huis, bouwland en veen. In 1932 ontginning. Over op:
Legger 9422/8: Huis, bouwland en veen. In 1947 vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1947.

 

Legger 9422/10: Nieuwe sectie N-1712. Huis, bouwland, heide en veen. Huisnr. N-19. In 1949 boedelscheiding. Over op:
Legger 11878/8: Nieuwe sectie R-121. Noodwoning, weiland en huis aan de Achterveldsweg. Eigendom van jongste zoon Hendrik Jan Stoeten (geb. 04-04-1920) en echtgenote Johanna Schutte. Zij zijn op 1 mei 1942 getrouwd te Hardenberg.

 

 

 

Bovenstaande foto’s zijn genomen op 9 januari 1963 door ds. E.J. Loor uit Heemse. Hij was die dag op bezoek bij een van zijn gemeenteleden. We zien Johanna Stoeten-Aufderhaar, bijgenaamd Goarn-Janna. Ze is aan het telefoneren in haar woning, genummerd N-19 in Heemserveen. Ze had tien kinderen gebaard en was wijd en zijd bekend als baakster (vroedvrouw). Janna overleed vier jaren na het maken van deze foto, op 24 maart 1967. Zij werd begraven naast haar in 1942 overleden echtgenoot op de begraafplaats aan de Scholtensdijk in Heemse.

Goarn-Janna, of ook wel Janne-meuje, isook op onderstaande foto te zien. Ze staat in de tuin van ’n Goarn. Op de achtergrond de bekende VW Kever van de fotograaf, ds. E.J. Loor. De oude baakster staat te praten met een – tot nog toe – onbekende vrouw.

 

 

In 1969 wijzigde huisnr. N-19 in Rheezerveenseweg 7. In 1983 bijbouw. Over op:
Legger 18878/9: Huis, schuren, erf, weiland aan de Rheezerveenseweg 7.