In 1901 liet weduwnaar Roelof Pullen een woonhuisje bouwen op een perceel afgestoken veengrond, kadastraal perceel sectie N-1135.

Kadastrale hulpkaart, januari 1902 (sectie N-1247).

Legger 4603/15: Nieuwe sectie N-1247. Huis. In 1908 verval van vrijdom. Over op:
Legger 4603/16: In 1920 successie. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1920 (sectie N-1247).

Legger 1765/40: Eigendom van Roelof Pullen, weduwnaar van Hendrikjen Meijer. In 1922 boedelscheiding. Over op:
Legger 8732/7: Eigendom van Rieka Pullen, weduwe van Lucas Pullen. In 1930 verval van vrijdom. Over op:
Legger 8732/12: Sectie N-1247. Huis en erf. In 1936 successie. Over op:
Legger 10398/12: Eigendom van de ongetrouwde Jan Hendrik Pullen en diens broertje Roelof Pullen en zusje Jennigje Pullen. In 1941 boedelscheiding. Over op:
Legger 11177/1: Eigendom van Roelof Pullen (geb. 14 november 1908) en echtgenote Egberdina Pullen. In 1943 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1943 (sectie N-1698).

Legger 11177/5: Nieuwe sectie N-1698. Huis, bouw- en weiland. In 1945 ontginning.

In april 1950 wijzigde het adres Heemserveen N-36 in Rheezerveen O-6. In 1962 werd het perceel opgenomen in de ruilverkaveling “Heemserveen”. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1961 (sectie R-163).

Legger 11177/16: Nieuwe sectie R-163. Huis, schuur, erf en weiland. Eigendom van Roelof Pullen Lzn. (geb. 14 november 1908) en echtgenote Egberdina Pullen. In 1966 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1967 (sectie R-163).

Per 28 mei 1969 wijzigde het adres Rheezerveen O-6 in Roelofs Mulderweg 4 te Heemserveen.

In 1976 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1976 (sectie R-307).

Legger 17070/2: Nieuwe sectie R-306. Huis, tuin, erf en grasland. Eigendom van landbouwer J.H. Pullen en echtgenote G.H.E. Mulder. Levenslang vruchtgebruikers: Roelof en Egberdina Pullen te Roelofs Mulderweg 6.
Legger 17069/5: Nieuwe sectie R-307. Boerderij, erf en weiland. Eigendom van landbouwer J.H. Pullen en echtgenote G.H.E. Mulder aan de Roelofs Mulderweg 4.