Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Twistveld geregistreerd als huis en erf, sectie B-524b, op legger 62 ten name van vrederechter Jan Bruins te Heemse. Het lag nabij de driesprong van de Sytzama’sdijk en de Collendoornerdijk.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan, anno 1832 (sectie B-524b).

Legger 62/15: Sectie B-524b. Huis en erf op de Haar. Eigendom van vrederechter Jan Bruins en echtgenote Wibbetje van Tarel te Heemse. In 1850 over op:
Legger 62/49: In 1852 stichting tuinhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 30 mei 1853 (sectie B-2122 en B-2123).

Legger 62/57: Nieuwe sectie B-2123. Huis en erf (het tuinhuis op sectie B-2122). In 1855 vereniging van leggers.

Uit het archief van notaris Swam (anno 1856, aktenr. 2369 en 2373) blijkt dat het gehele gebied tussen de Sytzama’sdijk en de Lentersdijk ook den zogenaamden Nieuwenhoek of Twistveld werd genoemd.

Legger 1296/18: Sectie B-2123. Huis en erf. Eigendom van kantonrechter Jan Bruins te Heemse. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 1791/4: Sectie B-2123. Huis en erf. Eigendom van grutter Roelof Jansz. Nijhuis en echtgenote Fennigje van Braam te Kampen en consorten. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 2067/2: Sectie B-2123. Huis en erf. Eigendom van grutter Roelof Nijhuis en echtgenote Fennigje van Braam te Kampen. In 1870 verkoop door de erfgenamen van Roelof Nijhuis.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22 april 1870.

Notaris Van der Muelen begon op 23 april 1870 in café Kampman, op verzoek van Hendrik Nicolaas van Roijen, burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg, als gevolmachtigde namens grutter Jan Nijhuis te Kampen en de weduwe gruttersche Jantje Nijhuis-van Dalen te Kampen met de eerste inzate van de openbare veiling van het huis en erf Twistveld, met tuin, bouw- en weideland en houtgewassen, staande en gelegen ten westen van den grindweg van Hardenberg naar de Dedemsvaart, op de Hooge Haar onder Heemse. Het huis en erf Twistveld werd als eerste blok in veiling gebracht. Hierop werd door Gerrit Jan Bruins, slijter in sterke dranken te Heemse, een bod uitgebracht ad 600 gulden. Twee weken later, op 7 mei, vond de definitieve veiling plaats. Aanvankelijk besloot de gemachtigde van de verkopers de koop niet te gunnen, maar hij kwam terug op zijn besluit na afstemming met de verkopers. Op 25 juni 1870 liet Hendrik Nicolaas van Roijen weten dat de koop toch gegund werd aan de hoogste bieder van alle kavels in massa voor een bedrag ad 3345 gulden. Die hoogste bieder was de 26-jarige landbouwer Roelof Zandman uit Ane (aktenr. 2462, 2476 en 2507)

Roelof Zandman was enkele maanden daarvoor, op 30 april, te Gramsbergen getrouwd met Geesjen Veltink uit Collendoorn.

Legger 2989/1: Sectie B-2123. Huis en erf. Eigendom van Roelof Zandman. In 1876 verkoop. Tussen 1876 en 1877 verhuisde het echtpaar Zandman van het Twistveld naar stad Harrdenberg. Over op:
Legger 2489/26: Eigendom van molenaar Jan Spiekman. In 1877 vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 maart 1877 (sectie B-5334).

Legger 2489/29: Nieuwe sectie B-5334. Huis, tuinhuis, schuur en erf. Huisnr. A-122.

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880 (sectie B-5334).

In 1893 verkoop. Over op:
Legger 4088/33: Eigendom van hoofdonderwijzer Antonie Arnoldus Heetderks van Munster en echtgenote Petronella Hermanna van den Nulft. In 1894 sloop. Over op:
Legger 4088/39: Sectie B-5334. Erf. In 1895 sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1895 (sectie B-5334).

Legger 4088/41: Sectie B-5334. Erf. In 1917 boedelscheiding. Over op:
Legger 7922/13: Eigendom van landbouwer Albertus Heetderks van Munster.

Het vroegere Twistveld op het minuutplan van 1832, middels georeferentie geplaatst op een actuele topografische kaart
(met dank aan B. Nabers, Hengelo)

Tegenwoordig moeten we het vroegere Twistveld zoeken nabij de rotonde in de kruising Haardijk – Koningsspil – Van Uterwyckallee.