In 1955 verleende het gemeentebestuur van Hardenberg vergunning aan de Coöperatieve Verbruiksvereeniging “De Dageraad” te Kloosterhaar voor de bouw van een winkelpand, annex magazijn, kantoor en woning op een braakliggend bouwterrein dat was aangekocht van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen.

Kadastrale hulpkaart, anno 1956 (sectie G-2206).

Legger 8901/15: Sectie G-2206. Winkelhuis, schuren en erf. In 1966 overdracht. Over op:
Legger 14599/1: Eigendom van de Coöperatieve Productie- en Verbruiksvereniging “De Toekomst” te Almelo. In 1966 overdracht. Over op:
Legger 14600/1: Eigendom van de Coöperatieve Verbruiksvereniging U.A. “Coöp Oost”, gevestigd te Enschede. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 16026/1: Eigendom van de v.o.f. “Supermarkt Luisman” te Kloosterhaar.

Advertentie in “Het Noord-Oosten”.
Kadastrale hulpkaart, anno 1979 (sectie G-2884).

Legger 16026/2: Nieuwe sectie G-2884. Winkelhuis, erf en schuren. In 1981 bijbouw.

Kadastrale hulpkaart, anno 1982 (sectie G-2884).

Legger 16026/3: Sectie G-2884. Supermarkt, huis, tuin, garage, erf, schuren en grasland aan de Dorpsstraat 21.

Kadastrale hulpkaart, anno 2004 (sectie G-3009).