Prentbriefkaart met de ophaalbrug aan ’t Haantje. Links de vroegere bakkerij van Kollen (later Broekroelofs).

Herm Arends Geerlings was afkomstig uit Dalerveen en gehuwd met Grietjen Martens uit Lutten. Zij was er in 1783 geboren in de olde boerschop. Het echtpaar woonde aanvankelijk in Schoonebeek, Coevorden en Oosterhesselen, maar tussen 1822 en 1825 vestigden zij zich in Lutten. Zij lieten in 1842 een huis bouwen aan de oostkant van de Lutterkerkdijk, aan het einde van de pas gegraven Dedemsvaart. Het echtpaar had zes kinderen; twee zoons en vier dochters.

Het echtpaar Geerlings verkocht de boerderij aan Jan Jans Kollen en echtgenote Roelofjen Alberts Oost. Jan was geboren in Havelte en Roelofjen in Steenwijk. Het echtpaar was in 1820 getrouwd en kreeg 13 kinderen. Het huis stond op het kadastraal perceel sectie A-1552 en werd door Kollen flink uitgebreid, zoals blijkt uit de kadastrale hulpkaart van 1854. Jan en Roelofjen begonnen er een bakkerij en winkel. Na het overlijden van Jan (op 20 februari 1867) werd zijn weduwe volledig eigenares van de zaak en daarin werd zij opgevolgd door zoon Jacobus Kollen. Hij was in 1828 geboren in Coevorden en opgeleid tot bakker. Hij huwde in 1854 met Willemina Kleintjes uit Loozen en na haar overlijden in 1875 met Hendrika Willemina Leemgraven uit Holtheme. Kort voor zijn huwelijk met Willemina vroeg Jacobus aan Provinciale Staten van Overijssel of hij belast mocht worden met de bediening van de brug in de Lutterkerkdijk. Op 11 september 1875 nam Jacobus de aandelen in de gemeenschappelijk bezeten boedel over van zijn broers Jan en Hendrik en zus Trijntje. Dat betrof huismeubelen, winkelgoederen, levende have en eenige kleine vorderingen op derden wegens geleverde goederen en geleende gelden… Daarnaast ging het om weiland, heide, bouwgrond en het huis en erf. De schuld bestond uit een hypotheek, verstrekt door Jan Tijhoff in Vriezenveen ad 3300 gulden.

Notaris Jan Gerhard Troost verleed op 29 maart 1877 een hypotheekakte op verzoek van winkelier Jacobus Kollen. Deze verklaarde 1500 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan de firma Gebroeders de Goeyen te Zwolle. Als onderpand voor lening en verschuldigde rente verbond hij zijn 27/32e onverdeelde aandeel in een huis, schuur en erf en stookhut, wei-, hooi- en bouwland, liggende aan de Dedemsvaart, sectie B-4296 (aktenr. 724).

Op 26 mei 1879 verleed notaris Hilbrand van Barneveld een hypothecaire akte op verzoek van Jacobus Kollen, winkelier te Lutten. Deze verklaarde 1000 guldens schuldig te zijn aan de firma J. van Assen Hzn te Zwolle. Als onderpand stelde hij o.a. sectie B-4296, huis en erf (aktenr. 1481).

Het verhaal gaat dat bakker Kollen zijn bedrijf de naam ’t Haantje heeft gegeven, maar helaas is niet bekend wanneer en of dit op waarheid berust…

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31 augustus 1880.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27 mei 1881.

In 1881 werd de winkel van Kollen bij opbod verkocht. Notaris mr. Johannes Hendricus Egbertus Meesters hanteerde de veilinghamer op verzoek van:

1. Jacobus Kollen, koopman te Lutten, als vader en voogd van Roelof, Jantje en Annigje, geboren uit zijn huwelijk met nu wijlen Willemina Kleintjes
2. Jan Kollen, landbouwer te Lutten als toeziend voogd over voormelde, en over de na te noemen minderjarigen
3. Jan Kollen, hulponderwijzer te Arnhem
4. Aaltje Kollen, zonder beroep te Lutten
5. Piet de Olde, landbouwer te Avereest, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Roelofje Loff
6. Johanna Jacoba Loff, zonder beroep te De Krim, gemeente Gramsbergen
7. Asse Loff, schippersknecht te Lutten
8. Jan Loff, landbouwer te Lutten, als vader en voogd over Jan, Willemina en Roelof Loff, geboren uit zijn huwelijk met nu wijlen Annigje Kollen
9. Albert Kollen, landbouwer te Lutten, als vader en voogd over Annigje Kollen, geboren uit zijn huwelijk met nu wijlen Arendina Nijeboer
10. Hendrik Kelder, landbouwer te Ane, gemeente Gramsbergen, als toeziend voogd over de vermelde minderjarigen
11. Gerrit Jan van der Kamp, landbouwer te Lutten, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Roelofje Kollen
12. Pieter van der Belt, landbouwer te Lutten, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Klazina Kollen
13. Jennigje Kollen, zonder beroep te Lutten.

Op 31 mei 1881 vond de definitieve verkoop plaats ten huize van herbergier en winkelier Piet Dorgelo te Lutten. De kavels 1 t/m 7 werden in massa voor f. 2395,- verkocht aan Gerrit Jan Hubers, landbouwer in de gemeente Zuidwolde, waarbij hij verklaarde de kavels 3 t/m 7 te hebben gekocht voor Egbert Broekroelofs, landbouwer te Lutten, voor f. 1250 en de beide eerste percelen voor zichzelf voor f. 1145.

Notaris Gerard de Meijier verleed op 12 april 1882 de overdrachtsakte waarbij landbouwer Gerrit Jan Hubers een huis en erf met schuur en stookhut, liggende te Lutten aan de zuidzijde van de Dedemsvaart, overdroeg aan landbouwer Egbert Broekroelofs. De verkoop was gesloten voor duizend gulden.

Egbert Broekroelofs uit Radewijk was in 1858 gehuwd met Frederika Everdina Schrotenboer uit Lutten en na haar overlijden in 1871 hertrouwd met Aaltjen van Faassen. Egbert was landbouwer en molenaar. Zoon Engelbertus, geboren uit het tweede huwelijk, zou ’t Haantje erven. Engelbertus was in 1903 gehuwd met Margje Middelveld uit Slagharen.

Nieuwsblad van het Noorden, 2 juni 1933. Tien jaar later zou het Drentsch dagblad eenzelfde foto plaatsen bij het 50-jarig jubileum…

Het Noord-Oosten van 16 november 1962:
In de ouderdom van 84 jaar is vrijdagavond overleden de heer Engelbertus Broekroelofs aan het Haantje te Lutten. Voor ingewijden is dit niet zo’n onverwachte gebeurtenis. Hoewel de overledene tot voor kort wel vrij vitaal was, waren er toch reeds geruime tijd de symptomen die een gebeurtenis als deze deden vrezen. Een merkwaardige figuur is met de heer Broekroelofs heengegaan. Hij was een man van weinig woorden, met een zeer helder verstand en een opmerkelijke godsvrucht. Hij was een denker met een warm sociaal voelend hart. Zo diende hij de gereformeerde kerk van Lutten vele jaren als ouderling. Voor de oorlog was hij vele jaren lid van de gemeenteraad van Hardenberg en ruim twintig jaar lang was hij voorzitter van Maatschappelijk Hulpbetoon. Toen zijn hoge leeftijd hem noopte om tal van functies te laten schieten, bleef hij bij M.H. nog lang in functie. Hij verried daarmee zijn hartelijke genegenheid om het zwakke en misdeelde te helpen. In die dienst heeft hij zich zeer bemind gemaakt. Men wist wat men aan hem had. Oprecht, zonder met het woord recht-op-de-man-af ooit onvriendelijk te zijn. Ook in het andere verenigingsleven heeft hij zich niet onbetuigd gelaten. Zo was hij vele jaren de stuwkracht en mede-oprichter van de Coöperatieve verbruikersvereniging te Lutten. In het huis van de heer Broekroelofs was in vroeger jaren een bakkerij gevestigd en in de eerste tijd van het bestaan der coöperatie, die ook een bakkerij exploiteerde, stelde hij een deel van zijn huis met de oude oven voor dat werk beschikbaar. De overledene was voorts vele jaren secretaris-penningmeester van het Nieuwe veefonds, terwijl hij in tal van instellingen zijn gewaardeerde medewerking verleende. De overledene heeft een mooie levensavond gehad. Samen met zijn vrouw in de woning aan het Haantje, waar ze bijna zestig jaar lang lief en leed hebben gedeeld.

Vijf jaar later, op 27 augustus 1967, overleed ook Margje Broekroelofs-Middelveld, in de gezegende ouderdom van 85 jaar. De laatste bewoners van het voorhuis, met het haantje op de gevel, waren Albert Hesselink en echtgenote Dinah Zweers (van 4 november 1976 tot 16 november 1977).

Kadastrale geschiedenis
Legger 104a/9: Sectie A-418a. Heide en veengrond in de zgn. Hooge Kuilen. Eigendom van Herm Geerlings en echtgenote Grietje Martens. In 1841 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1842 (sectie A-833).

Legger 104a/28: Nieuwe sectie A-833. Huis en erf.

Kadastrale hulpkaart, 9 juli 1848 (sectie A-1067).

Notaris Willem Swam te Gramsbergen verleed op 30 maart 1850 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Jans Kollen en echtgenote Roelofje Oost. Zij verklaarden 1100 gulden schuldig te zijn aan Jan Tijhoff en Aaltjen Kruijs te Vriezenveen. Als onderpand verbond men o.a. een huis, staande aan de zuidzijde der Dedemsvaart, aan den oostkant van den Kerkdijk, op de grond van sectie A-1067 (aktenr. 1639).

In 1853 (?) verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1854 (sectie A-1552..

Legger 1223/1: Nieuwe sectie A-1552. Eigendom van landbouwer Jan Jans Kollen en echtgenote Roelofje Oost (en mede-eigenaar). In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2237/7: Nieuwe sectie B-4296. Huis en erf. In 1867 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 2466/11: Sectie B-4296. Huis en erf. In 1873 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2466/19: Huis, erf, schuur en stookhut. Huisnr. P-145. In 1876 verklaring. Over op:
Legger 3495/5: Eigendom van winkelier Jacobus Kollen. In 1877 bijbouw. Over op:
Legger 3495/13: In 1888 redresboeking. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 3917/10: Nieuwe sectie B-5308. Huis, schuur, erf en stookhut. Eigendom van winkelier Jacobus Kollen (voor 61/64e gedeelte) en de kinderen van Jan Hof, Albert Kollen en Jacobus Kollen (gezamenlijk voor 3/64e gedeelte). In 1881 verkoop. Over op:
Legger 4215/1: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Hubers te Zuidwolde. In 1882 verkoop. Over op:
Legger 3668/16: Eigendom van Egbert Broekroelofs en echtgenote Aaltjen van Faassen. Zij zijn op 4 oktober 1871 getrouwd in Heemse. In 1889 gedeeltelijke afbraak en stichting. Over op:
Legger 3668/55: Nieuwe sectie B-5811. Huis, schuren en erf. In 1893 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 3668/62: In 1926 boedelscheiding. Over op:
Legger 9258/9: Eigendom van landbouwer Engelbertus Broekroelofs en echtgenote Margje Middelveld. Zij zijn op 1 mei 1903 getrouwd te Heemse. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 9258/13: Nieuwe sectie O-401. Boerderij, wei- en bouwland aan de Kerkdijk. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 9258/17: In 1953 verkoop. Over op:
Legger 12386/2: Eigendom van Klaas Broekroelofs Ezn. Lutten P-213. In 1953 stichting. Over op:
Legger 12386/6: Huis, schuur, wei- en bouwland. In 1956 verbouw. Over op:
Legger 12386/7: In 1965 afstand. Over op:
Legger 13675/6: Eigendom van Klaas Broekroelofs Ezn. (geb. 21-02-1923) en echtgenote Geertruida Alberdeina van der Graaf. Zij zijn op 2 september 1949 getrouwd te Hardenberg. In 1970 stichting. Over op:
Legger 13675/12: In 1977 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1977 (sectie O-1729).

Legger 13675/14: Nieuwe sectie O-1729. Dubbele woning. schuren, erf en weiland. In maart 1978 werd het woonhuis Anerweg-Zuid 75 gesloopt. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1978 (sectie O-1729).

Legger 13675/17: Huis, schuren, erf en weiland. In 1981 verkoop, splitsing enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie O-2092).

Legger 19187/2: Nieuwe sectie O-2092. Werkplaats en erf. Eigendom van monteur P. Jongebloed te Heemse.