In het zgn. register van de 50e penning van verkopingen en collaterale successiën staat bij 12 juli 1732:
De heer Henr. van der Wijck aengegeven dat op den 19 junij laastleden van de heere Bentink, droste van IJsselmuijden, hadden aengekoft de halve Merrienberg voor f. 7500,-

En op 23 november:
Het versterf van wijlen de heer Henr. van der Wijk, Scholtus van Raalte, wegens de Marrienbergh en een stuk lands daartegens over eertijds uit de markte van Diffelen, aengekoft geweest etc.

Op 8 mei 1734:
Heeft de heer Gerh. Josias Olmius, burgemeester tot Deutehem aengegeven dat op den 21 april laestleden van de erfgenaemen van wijlen de heer dr. Henr. van der Wijk, in leven Scholtus van Raalte, hadde aengekoft de gehele Merrienbergh met de keuterie door Jan Plasman wordende bewoont voor de somma van f. 18.000,-