Legger 10667/11: Sectie H-2146. Twee huizen, schuur, bouwland en veen. Eigendom van Aaltien Iemhoff, weduwe van Arend Brunger. In 1939 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan J. Weitkamp voor de bouw van een woonhuis met schuur. In 1941 ontginning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1941 (sectie H-2146).

Legger 10667/29: In 1943 splitsing. Over op:
Legger 10667/37: Sectie H-2146. Twee huizen, schuur, bouwland en veen. In 1944 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1944 (sectie H-3387).

Legger 11319/1: Nieuwe sectie H-3387. Huis, schuren en bouwland in ’t Veen. Eigendom van landbouwer Johan Willem Weitkamp (geb. 04-05-1909) en echtgenote Johanna Petronella van Cooten. Zij zijn op 2 november 1939 getrouwd te De Bilt. In 1959 stichting. Over op:
Legger 11319/3: In 1960, 1965 en in 1967 stichting. Over op:
Legger 11319/12: Sectie H-3387. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, november 1965 (sectie S-251).

Legger 11319/13: Nieuwe sectie S-251. Twee huizen, bouw- en weiland.

In 1958 wijzigde het adres Bergentheim C-289 in Kanaalweg-Oost 13.
In 1967 wijzigde het adres Kanaalweg-Oost 13 in Kanaalweg-Oost 12.

Legger 11319/17: In 1979 verkoop deel van perceel. Over op:

14 november 1979 (sectie S-558).

Legger 11319/18: Nieuwe sectie S-558. Twee huizen, bouwland en weiland aan de Kanaalweg-Oost.

Kadastrale hulpkaart, september 1993 (sectie S-790).