Legger 7655/1: Sectie H-2524. Bouwland en veen. Eigendom van landbouwer Egbert Reiling (geb. 25-11-1890) en echtgenote Roelfien van der Veen. Zij zijn op 17 september 1918 getrouwd te Gasselte. In 1922 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van de boerderij Deo-Duce (Godt Leidt).

Kadastrale hulpkaart, mei 1923 (sectie H-2524).

Legger 7655/3: Sectie H-2524. Huis, gras-, bouwland en veen. In 1929 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7655/5: Sectie H-2524. Huis, gras- en bouwland. In 1937 stichting schuren. Over op:
Legger 7655/7: Sectie H-2524. Huis, schuren, gras- en bouwland. In 1942 aanbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, september 1943 (sectie H-3338).

Legger 7655/8: Nieuwe sectie H-3338. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7655/9: In 1949 gedeeltelijk vernieuwd (uitbreiding woonvertrek). Over op:
Legger 7655/10: In 1953 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7655/11: In 1954 stichting woonhuis. Over op:
Legger 7655/12: Sectie H-3338. Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1955 stichting en vereniging van percelen. Over op:
Legger 7655/13: Nieuwe sectie H-3644. Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1958 wijzigde het adres Bergentheim C-284 in Kanaalweg-Oost 7. In 1963 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7655/14: In 1967 werd het adres Kanaalweg-Oost 7 vernummerd naar Kanaalweg-West 5. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1969 (sectie S-246)

Legger 15309/2: Nieuwe sectie S-246. Huis, schuren, tuin en weiland aan de Kanaalweg-Oost 5. Eigendom van landbouwer Klaas Reiling en echtgenote Jantina Hermina van Delden. Zij zijn op 30 juni 1950 getrouwd te Hardenberg. In 1977 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 15309/7: In 1978 ruiling deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 19 oktober 1978 (sectie S-529).

Legger 15309/8: Nieuwe sectie S-529. Huis, tuin, schuren, erf en bouwland. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 7 mei 1980 (sectie S-539).

Legger 15309/15: Nieuwe sectie S-539. Huis, schuren, tuin, erf en bouwland. In 1985 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 6 augustus 1986 (sectie S-688).

Legger 15309/20: Nieuwe sectie S-688. Huis, schuren, erf en tuin. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 24901/2: Eigendom van landbouwer H. Waterink.