Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie H-1826).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 7 januari 1910.
Kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie H-1826).
Kadastrale hulpkaart, anno 1920 (sectie H-2589).
Prentbriefkaart van hotel Klinkhamer.

Legger 8157/2: Nieuwe sectie H-2589. Huis, schuur en tuin. Eigendom van caféhouder Herman Klinkhamer. In 1928 verbouw en in 1936 verval van vrijdom.

Prentbriefkaart van het Stationskoffiehuis van de fam. Klinkhamer in Mariënberg.

In 1941 verkoop. Over op:
Legger 11164/2: Eigendom van Christiaan Aaldert Stevens te Enschede. In 1942 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 11214/2: Eigendom van de firma Stevens & Ruinemans, met de firmanten hotelhouders Christiaan Aaldert Stevens en Gerrit Ruinemans te Mariënberg. In 1943 redres en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1943 (sectie H-3348).

Legger 11214/4: Nieuwe sectie H-3348. Huis, schuur, zomerhuisje, tuin en heide. In 1949 splitsing en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1949 (sectie H-3415).
Prentbriefkaart van hotel-restaurant Stevens (ca. 1950).

Legger 11631/1: Nieuwe sectie H-3415. Hotel, schuren, erf en speeltuin. Eigendom van hotelhouder Gerrit Ruinemans. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 11631/2: In 1958 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie H-3685).

Legger 11631/3: Nieuwe sectie H-3685. Hotel, schuren, erf en speeltuin. In 1961 hermeting. Over op:
Legger 11631/4: Sectie H-3685. Hotel, schuren, erf en speeltuin. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 15936/1: Sectie H-3685. Café, schuur en speeltuin aan de Oudeweg 2. Eigendom van caféhouder G.J. Plasman en C.M. Hesselman. In 1971 verbouw enz. Over op:

Het Noord-Oosten, 17 september 1971.
Het Noord-Oosten, 21 september 1971.

Legger 15936/3: Sectie H-3685. Hotel-bar-dancing Spoorzicht aan de Oudeweg 2.

Het Noord-Oosten.

In 1974 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1974 (sectie H-4510).

Legger 15936/5: Nieuwe sectie H-4510. Café, tuin en schuur aan de Oudeweg 2. In 1976 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 17647/

Kadastrale hulpkaart, anno 1980 (sectie H-4631).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie AC-779).