Kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie A-2101).

In 1928 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een houten hulpkerk. De kerk was ontworpen door architect B.W. Plooy te Amersfoort en verrees op het kadastrale perceel H-2101.

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Salland’s Volksblad, 9 november 1928:
Mariënberg. Vrijdagavond der vorige week werd hier de gereformeerde kerk geïnstitueerd. In een samenkomst in de Geref. school te Beerzerveld preekte ds. Vogelaar, waarna ds. Broekroelofs de gekozen kerkeraadsleden in het ambt bevestigde. In een maandagavond gehouden gemeente-vergadering is besloten zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het bouwen van een houten hulpkerk.

Salland’s Volksblad, 23 november 1928:
Mariënberg. De bouw van een houten hulpkerk voor de geref. kerk alhier, is opgedragen aan den heer Olsman te Beerzerveld voor f. 3648. Men hoopt het gebouw nog in ’t begin van ’t volgend jaar gereed te hebben.

Deze bijzondere foto is bijna een eeuw oud. We zien een aantal dames, bezig met het maken van gordijnen in en bestemd voor het lokaal van de houten noodkerk in Mariënberg. Achterop de foto zijn de namen van de dames vermeld, v.l.n.r.: Mina Stegeman, Gerritdina Waterink, Jennigje Hulzebos, Jennigje Stegeman en Dina Kremer (collectie fam. Hofstede).

Nieuwe Dedemsvaartsche Courant, 15 maart 1929:
Mariënberg. Vrijdagmiddag 8 maart jl. had te Mariënberg de ingebruikneming plaats van het kerkgebouw der aldaar voor eenigen tijd geïnstitueerde Geref. Kerk. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Na de opening werd allereerst het woord gevoerd door den consulent ds. Dijkstra van Bergentheim…

Kadastrale hulpkaart, anno 1930 (sectie H-2857).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1930 (sectie H-2857).
Kadastrale hulpkaart, anno 1933 (sectie H-2930).
Kadastrale hulpkaart, anno 1934 (sectie H-2940).

In 1934 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuwe kerk te Mariënberg, naar een ontwerp van architect A. Wiersema te Bedum.

Scan van originele bouwtekening, anno 1934 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

De Vechtstreek, 1 september 1934:
Mariënberg. Eerste steenlegging. Maandagmiddag is hier, in bijzijn van den kerkeraad, de bouwcommissie en vele andere gemeenteleden door ds. Wolfert de eerste steen gelegd van de nieuw te bouwen gereformeerde kerk c.a.

Beschadigde foto van de gereformeerde kerk met pastorie te Mariënberg.

Op 27 februari 1935 werd de nieuwe gereformeerde kerk te Mariënberg officieel in gebruik genomen. De Vechtstreek schreef daarover:
Mariënberg. Ingebruikneming gereformeerd kerkgebouw. Het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde kerk alhier zal woensdag 27 februari ’s namiddags om 2 uur in gebruik worden genomen.

Kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie H-3061).

Vanaf 1946 eigendom van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

Prentbriefkaart, anno 1950 (Collectie: J. Woertel-van der Veen, Radewijk).