Groepsfoto, gemaakt voor het in 1931 gebouwde pakhuis en verkooplokaal voor kunstmeststoffen met maalderij en kantoor van de Coöperatieve Aan- en verkoopvereeniging te Mariënberg. Het pand werd gebouwd naar een ontwerp van architect Willem van Straten uit Coevorden. Rechts staat een stoomlocomotief. Gefotografeerd door A.J. Breukelman uit stad Hardenberg.
Kadastrale hulpkaart, juni 1915 (sectie H-2470).

In 1920 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning aan de Coöperatieve Aan- en verkoopvereeniging te Mariënberg voor de bouw van een pakhuis voor kunstmeststoffen.

Kadastrale veldwerkkaart, 27 augustus 1920 (sectie H-2592).

In 1929 verleende het gemeentebestuur vergunning voor verbouw van het pakhuis.

In 1931 verleende het gemeentebestuur vergunning voor de bouw van een maalderij, pakhuis en kantoor, naar een ontwerp van architect Willem van Straten uit Coevorden. In het pand wordt nog altijd een plaquette bewaard met de naam van de bouwkundige en de namen van het toenmalig bestuur van de coöperatie.

Salland’s Volksblad, 4 september 1931.

Overijssels Dagblad, 23 september 1931:
De Aan- en Verkoopvereeniging Mariënberg geeft blijk nog vertrouwen in de toekomst te bezitten. Daar de maalderij niet meer aan de eischen voldoet en het pakhuis te klein werd, enz. besloot men eene nieuwe maalderij te bouwen op een terrein vlak achter ’t station. Met ’t werk heeft men reeds een krachtig begin gemaakt; het moet 1 december a.s. opgeleverd worden. Naar het pakhuis zal tevens een spoorverbinding worden gelegd, zoodat het in den spoorwagen los gestorte graan door middel van een silo op den zolder kan worden gebracht.

De Vechtstreek, 6 februari 1932:
Mariënberg. Met het leggen van het zijspoor naar het nieuwe gebouw der Aan- en Verkoopvereniging alhier, is men bijna klaar. Ook het gebouw zelf nadert zijn voltooiing, zodat het binnenkort wel in gebruik zal kunnen worden genomen.

Kadastrale veldwerkkaart, maart 1932 (sectie H-2592).
Kadastrale hulpkaart, mei 1932 (sectie H-2592).

In 1939 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning voor de verbouw en uitbreiding van het complex.

Kadastrale veldwerkkaart, september 1941 (sectie H-2592).
Kadastrale hulpkaart, februari 1955 (sectie H-3625).
Kadastrale hulpkaart, mei 1968 (sectie H-4317).
Kadastrale hulpkaart, anno 1975 (sectie H-4542).
Kadastrale hulpkaart, november 1981 (sectie AC-739).
Kadastrale hulpkaart, mei 1984 (sectie AC-985).