Het departement van Rijkswaterstaat hield op 10 juni 1908 de openbare aanbesteding voor het maken van de onderbouw van een stuw in de rivier de Vecht en de bouw van een wachterswoning en bijkomende werken op een daartoe aangekocht perceel grond van de marke Diffelen. De laagste inschrijver bleek de firma L. Volker Jzn. uit Maarssen en hen werd de bouw gegund voor 30.250 gulden.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18 mei 1908.
Fragment van kadastrale hulpkaart, januari 1909 (sectie H-2180).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1909 (sectie H-2180).
Ontwikkeling op de kadastrale veldwerkkaart, anno 1909 (sectie H-2180).

In 1910 verleende het college van de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan Rijkswaterstaat voor de bijbouw van een stenen bergplaats en in 1914 werd een loods gerealiseerd.

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1914 (sectie H-2180).

De eerst bekende stuwwachter te Mariënberg was Gerrit Jan ten Broeke. Hij was getrouwd met Janna Kremer. Per 1 juni 1926 ging hij met pensioen en per diezelfde datum volgde zijn zoon Hendrik Willem hem op. Deze was getrouwd met Diena Muis.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21 juni 1934.
Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1935 (sectie H-2180).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, mei 1935 (sectie H-2180).

In 1937 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning tot verbouw van de stuwwachterswoning. Het echtpaar Ten Broeke verhuisde begin 1941 naar Zwolle.

Prentbriefkaart van de stuw en de stuwwachterswoning te Mariënberg.

De volgende en laatste stuwwachter te Mariënberg was de heer Jan Schuurman. Samen met zijn vrouw Jansje en vijf kinderen betrok hij in april 1941 de stuwwachterswoning, komend van ’t eiland Schokland. In 1986 interviewde de Leeuwarder Courant het, toen hoogbejaarde, echtpaar, nog altijd wonend te Mariënberg.

In juli 1971 werd de stuwwachterswoning, toen geadresseerd Mariënberg C-14, afgebroken.