‘erve Hofsink’, d.d. 13 juli 2020 (fotograaf: E. Wolbink, Borne)

Legger 905/7: Sectie H-706. Heide in ’t veld. Eigendom van landbouwer Hendrik Plaggenmarsch en echtgenote Willemina Willems. Zij zijn op 20 juli 1837 getrouwd in Heemse. In 1867 ontginning en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 13 juni 1867 (sectie H-929).

Legger 905/25: Nieuwe sectie H-929. Huis en erf in ’t Veld. Vereniging van artikelen. Over op:
Legger 2920/46: Eigendom van landbouwer Hendrik Plaggenmarsch en echtgenote Willemina Willems. In 1871 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2920/58: In 1886 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2920/83: In 1893 boedelscheiding. Over op:
Legger 5143/1: Sectie H-929. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Derk Jan Plaggenmarsch en echtgenote Jennigje Hofsink. Zij zijn op 31 maart 1876 getrouwd te Heemse. Huisnr. C-53. In 1903 stichting. Over op:
Legger 5143/7: Sectie H-929. Huis, schuur, bakhuis en erf. In 1904 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1904 (sectie H-1769).

Legger 5143/8: Nieuwe sectie H-1769. Huis, schuur en erf in ’t Veld. In 1911 verkoop. Over op:
Legger 7046/4: Eigendom van landbouwer Egbert Doezeman en echtgenote Hendrikje Plaggenmarsch. Vruchtgebruiker: Jennigje Hofsink, weduwe van Derk Jan Plaggenmarsch. In 1912 stichting en ontginning. Over op:
Legger 7046/10: Sectie H-1769. Huis, schuren en erf. In 1926 bijbouw. Over op:
Legger 7046/11: In 1933 verkoop. Over op:
Legger 10105/1: Sectie H-1769. Huis, schuren en erf in ’t Veld. Eigendom van Derk Hofsink (geb. 13-01-1910) en echtgenote Gerritdina Bartels. In 1934 stichting. Over op:
Legger 10105/4: Sectie H-1769. Huis, schuren, bouw- en weiland in ’t Veld. In 1958 stichting. Over op:
Legger 10105/5: In 1979 verkoop. Over op:
Legger 19487/1: Sectie H-1769. Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Tweede Elsweg 5. Eigendom van monteur H. Hofsink. Bezitters van het recht van gebruik en bewoning: Derk Hofsink en Hendrikje Bouwhuis. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1980 (sectie AC-710).

Legger 19815/2: Nieuwe sectie AC-710. Huis, tuin, schuren en grasland aan de Tweede Elsweg 5 (later 45). Eigendom van monteur H. Hofsink.