Koning Willem II besloot op 19 augustus 1842 dat er tol mocht worden geheven op de ‘kunstweg tusschen de steden Ommen en Hardenberg’, waarbij de gemeenten Ambt Ommen en Ambt Hardenberg concessie was verleend om op de weg twee tolbomen te plaatsen. Op de weg tusschen de herberg de Wolf en het dorp Heemse werd een tolhuisje gebouwd.

Overijsselsche Courant, 1 augustus 1843.

Al in 1848 werd het tolhuisje aan de huidige Hessenweg in het Rheezerveld in kaart gebracht. Het stond half op de weg, op een perceel grond dat eigendom was van de marke Rheeze.

Fragment van kadastrale hulpkaart, 9 juli 1848, sectie K-918.

Fragment van de tarieven der tolrechten…

Legger 292/111: Sectie K-918. Tolhuis en erf. Eigendom van de marke van Rheeze. In 1877 rectificatie.
Legger 3732/3: Sectie K-918. Tolhuis en erf. O-40. Eigendom van de Commissarissen van den Kunstweg van Ommen naar Hardenberg. In 1879 onbelastbaarstelling.

Fragment van kadastrale hulpkaart, december 1911 (sectie K-918).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, dienstjaar 1913 (sectie K-918).

In 1923 verkoop.
Legger 8829/1: Sectie K-918. Tolhuis en erf. O-40. Eigendom van landbouwer Jan Lenters te Rheezerveen. In 1923 verkoop.
Legger 8822/48: Sectie K-918. Tolhuis en erf. O-40. Eigendom van de Staat. In 1923 belastbaarstelling.

Fragment van kadastrale hulpkaart, januari 1924 (sectie K-2022).

Legger 8822/134: Sectie K-918. Huis en erf, O-40. In 1925 vereniging van percelen.
Legger 8822/185: Nieuwe sectie K-2022. Huis, schuur, bouw- en weiland in ’t Rheezerveld. In 1926 stichting.
Legger 8822/210: In 1932 stichting.
Legger 8822/225: In 1936 werd het voormalige tolhuis door brand in de as gelegd.

De Vechtstreek, 14 maart 1936.
Fragment van kadastrale hulpkaart, augustus 1938 (sectie K-2022).

Legger 8822/264: Sectie K-2022. Schuren, bouw- en weiland. In 1977 beheersoverdracht.