Legger 2985/2: Sectie D-2277. Grasland. Eigendom van molenaar Marthinus Bernardus van Braam en echtgenote Hendrika Johanna Koeslag. Zij zijn op 8 augustus 1890 getrouwd te Heemse. Zij stichtten in 1895 een windkorenmolen aan ’t kanaal. In de molen is nog altijd een gevelsteentje bewaard met de tekst: “M.J. van Braam en H.J. Koeslag, anno 1895“.

Kadastrale hulpkaart, anno 1896 (sectie D-2277).

Legger 2985/3: Sectie D-2277. Molen en erf in Het Garsten. In 1896 stichting.

Salland’s Volksblad, 24 augustus 1906:
Notaris Rambonnet zal op dinsdag 4 sept. 1906 voor M.B. van Braam te Gramsbergen doen inzetten: een windkorenmolen te Gramsbergen, staande in de onmiddellijke nabijheid van het Overijsselsche Kanaal en het Station van de N.O.L.S. met de daarbij gelegen huisplaats, en een burgerwoonhuis aan de Achterstraat te Gramsbergen

De molen werd voor 5.005 gulden verkocht aan Gerrit Bolte. Over op:
Legger 3503/1: Eigendom van bakker en molenaar Gerrit Bolte en echtgenote Antonia Hendrika Berends. In 1907 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie D-2488).
Prentbriefkaart met zicht op het Overijssels Kanaal (Almelo-De Haandrik) bij Gramsbergen. Op de achtergrond de korenmolen van Bolte. Rechts het café Vlierman (later Boonstra) bij de klapbrug, ca. 1910.

Legger 3503/2: Nieuwe sectie D-2488. Molen en erf. In 1911 bijbouw machinekamer. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie D-2488).
Prentbriefkaart met zicht op de korenmolen van Bolte en het stationsgebouw te Gramsbergen, ca. 1915.
Prentbriefkaart van de klapbrug over het Overijssels Kanaal, met de molen van Bolte.

Legger 3503/4: In 1920 verkoop. Over op:
Legger 4047/1: Sectie D-2488. Molen en erf. Eigendom van molenaar Klaas Varwijk en echtgenote Martje de Boer. In 1948 stichting. Over op:
Legger 4047/4: Sectie D-2488. Molen, schuren en erf.

In 1949 werden de wieken van de molen afgehaald (als gevolg van een flinke storm). De Varwijks kregen van de burgemeester bericht dat ze de wieken er af mochten halen vanwege de bouwvalligheid. 

In 1966 boedelscheiding. Over op:
Legger 6153/2: Eigendom van molenaars Gerardus Henricus Varwijk en Jacob Varwijk. In 1969 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie D-4064).

Legger 6153/4: Nieuwe sectie D-4064. Huis, molen, schuren, erf en grasland aan ’t Overijssels Kanaal. In 1970 verbouw. Over op:
Legger 6153/5: In 1973 verbouw. Over op:
Legger 6153/6: Huis, schuren, erf, molen en grasland aan de Coevorderweg 2-2a. In 1981 verkoop en verbouw tot woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie D-4462).

Legger 6178/12: Nieuwe sectie D-4462. Huis, garage en tuin aan de Kanaalweg-West 1. Eigendom van woninginrichter G.J. Marsman.