Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie D-599 en D-599a).

Legger 119m1/7: Sectie D-599. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Erfpachter: Geesjen Anholt, weduwe van Jan Richterink. Over op:
Legger 608/7: Sectie D-599. Huis en erf. Eigendom van koopman Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: Geesjen Anholt, weduwe van Jan Richterink.
Legger 698/1: Sectie D-599. Huis en erf. Eigendom van koopman Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachters: linnenwever Gerrit Jan Derks en echtgenote Geesjen Veltman. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 883/1: Sectie D-599. Huis en erf. Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe van Eberhard Peter Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: linnenwever Gerrit Jan Derks. In 1861 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1861 (sectie D-1575).

Legger 883/4: Nieuwe sectie D-1575. Huis en erf.

Op 1 augustus 1865 begon notaris Swam in opdracht van smid Jan Egbert Smit. Het eerste kavel betrof het huis en de tuin, staande en gelegen in den Achterhoek, sectie D-1575, belast met een jaarlijks erfpachtcanon van drie gulden en drie dagen ‘dienst’ (of anderhalve gulden). In het huis werd een smederij uitgeoefend door Jan Smit J.E.zn. Twee weken later, op 15 augustus, vond de definitieve veiling plaats. De verkoper besloot daarop het kavel met het woonhuis aan zichzelf te houden en niet te gunnen aan de hoogste bieder (aktenr. 2974 en 2978).

In 1869 over op:
Legger 1698/2: Sectie D-1575. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: linnenwever Gerrit Jan Derks.

Op 7 en 21 januari 1871 vond de openbare verkoop plaats van een huis en erf, staande en gelegen in den Achterhoek te Gramsbergen, sectie D-1575. De veilinghamer werd gehanteerd door notaris Hilbrand van Barneveld. Het vastgoed werd verkocht aan Adrianus Johannes Hoogeveen, logementhouder te Gramsbergen, die verklaarde de koop ad 397 gulden te hebben gedaan voor landbouwer Gerrit Jan Hoedenberg te Gramsbergen (aktenr. 6 en 10).

Legger 1823/2: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: bakker en landbouwer Gerrit Jan Hoedenberg en echtgenote Gezina Kuiper. Huisnr. A-23.

Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1880 (sectie D-1575) .

In 1895 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895 (sectie D-1575).

Legger 1823/3: In 1904 boedelscheiding. Over op:
Legger 3343/2: Sectie D-1575. Huis en erf. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: koopvrouw Catharina Hoedenberg, weduwe van Hendrik van Engen te Coevorden. In 1904 verkoop. Over op:
Legger 3346/2: Eigendom van Jeanne Josine Antoinette ‘s-Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: klompenmaker Albertus Weerts. Huisnr. A-23. In 1916 stichting. Over op:
Legger 3346/3: Sectie D-1575. Huis, schuur en erf. In 1917 bijbouw, stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie D-3024).

Legger 3346/4: Nieuwe sectie D-3024. Huis, schuur en tuin. In 1944 successie. Over op:
Legger 5118/1: Sectie D-3024. Huis, schuur en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: opzichter Jan Kamping te Geleen. In 1948 verkoop. Over op:
Legger 5222/1: Sectie D-3024. Huis, schuur en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Erfpachter: Janna Lambers, weduwe van Roelof Smit. Huisnr. A-57. In 1958 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3679).

Legger 5677/1: Nieuwe sectie D-3679. Huis, schuur en tuin. Eigendom van Janna Lambers, weduwe van Roelof Smit (naderhand van timmerman Hendrik Smit (geb. 19-04-1921). In 1969 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie D-3679).

Legger 5677/2: In 1985 verkoop. Over op:
Legger 8520/1: Sectie D-3679. Huis, schuur en tuin aan de Oudestraat 21. Eigendom van H.J.M. Vree Egberts.