Op 16 januari 1855 verleed notaris Willem Swam uit Gramsbergen een akte van toedeeling op verzoek van koopman Salomon Bromet, de landbouwers Berend Jan Meilink en Engbert Zweers, metselaar Harm ten Broeke, kleermaker Gerrit Jan Rigters en barbier Hendrik Kampherbeek. De zes heren vormden gezamenlijk de commissie van verdeling van de marke uit de burgers der stad Hardenberg. De joodse koopman Salomon Bromet fungeerde indertijd als markenrichter van de marke Hardenberg.

Een klein jaar eerder, op 11 mei 1854 was, ter gewone vergaderplaats voor markenzaken bij H. Schoemaker ter stede Hardenbergh, bij markeresolutie besloten tot de onderlinge verdeling van het zgn. Hardenberger Turfveen in 119 aandelen of blokken ter grootte van ongeveer 1 bunder, 32 roeden en 40 ellen. De toedeling van de blokken werd bij loting bepaald.

Het Hardenberger Turfveen liep vanaf de zogenaamde Doeze (de Dooze) tot aan de scheid van Baalder in de kadastrale gemeente Ambt Hardenberg, sectie E- 51, E-52, E-53 en E-54 (het latere Nieuwe Veen) en sectie G-28, G-29, G-33, G-34, en G-51 (het latere de Dooze en d’Akkers). De blokken liepen nagenoeg oost en west, vanaf de limiet den Bruchterscheid tot aan het gemaakte kielspit onder den Belt aan de zuidkant aldaar gelegen. Tegenwoordig betreft het qua sectie E de percelen grond tussen de Grote Kattendijk en de Duitse grens. Voor sectie G betreft het grotendeels de gronden langs de Verlengde Broekdijk, de Breeslootdijk en de Crullsweg.

Fragment van het oorspronkelijk kadastraal minuutplan, anno 1832, sectie G-28, G-29, G-33, G-34, en G-51. (Klik op de kaart voor een vergroting).
Fragment van het oorspronkelijk kadastraal minuutplan, anno 1832, secties G-51, E-52, E-53 en E-54. (Klik op de kaart voor een vergroting).

Van de 119 kavels bleven er 27 aan de marke als gemeenschappelijke markegrond. De overige blokken gingen bij de transportakte van notaris Swam over in handen van:

Blok 001: Klaas Zweers, arbeider,
Blok 002: Gerrit Kremer, arbeider,
Blok 003: Jannes Kampherbeek, klompenmaker
Blok 004: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 005: Thijs Kremer, landbouwer
Blok 006: Engelbertus Zweers Berendszoon, landbouwer
Blok 007: Fennegien Maarlink, weduwe van Gerrit Jan Zweers
Blok 008: Meijer Bromet, koopman
Blok 009: Berend Jan Meilink, landbouwer
Blok 010: Hendrik Pot Hendrikuszoon, kleermaker
Blok 011: Engbert Zweers, landbouwer
Blok 012: Harm Nijman, landbouwer
Blok 013: Engelbertus Goris, schipper
Blok 014: Derk Zweers Jan-Hendrikszoon, landbouwer
Blok 015: Geesjen Uelderink, weduwe van Hendrik Meijerink
Blok 016: Albert van der Velde, koopman
Blok 017: Egbert Jan ten Broeke, landbouwer
Blok 018: Aaltje van Loo, weduwe van Roelof Frijling
Blok 019: Gerrit Baarslag, schipper
Blok 020: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 021: Klaas Santman, schipper
Blok 022: Jan Hendrik Zweers Gerrit-Janszoon, landbouwer
Blok 023: Hendrik van Loo, smid
Blok 024: Lambert Jan Goris, landbouwer
Blok 025: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 026: Warner Creemer, landbouwer
Blok 027: Gerrit Zweers Derkszoon, landbouwer
Blok 028: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 029: Jan Lotterman, landbouwer
Blok 030: Seine Ymhoff, landbouwer
Blok 031: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 032: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 033: Simon Bromet, koopman
Blok 034: Gerrit Willem van Riemsdijk, medicinae doctor
Blok 035: Berend Venebrugge, grondeigenaar op de Venebrugge
Blok 036: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 037: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 038: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 039: Gerrit Jan Sierink Janneszoon, landbouwer
Blok 040: Hendrik Willem Zweers Jan-Hendrikszoon, kuiper
Blok 041: Harm ten Broeke, metselaar
Blok 042: Derk Zweers Berendszoon, logementhouder
Blok 043: de gezusters Hadewich en Gerritdina Zweers
Blok 044: Johannes Hurink, bakker
Blok 045: Hermannus Hurink, bakker
Blok 046: Anna Arnolda Victor, weduwe van Jan van Munster
Blok 047: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 048: Jan ter Wielen, landbouwer
Blok 049: Anna Buiten, weduwe van Gerrit Jan Valkman
Blok 050: Hendrikus Zweers, kleermaker
Blok 051: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 052: Berend Venebrugge, grondeigenaar op de Venebrugge
Blok 053: Gerhardus van Laar
Blok 054: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 055: Jennegien Engbers, weduwe van Hendrik Jan van der Heide
Blok 056: Jan Baarslag, schipper
Blok 057: Salomon Bromet, koopman
Blok 058: Jan Santman Derkszoon, koopman
Blok 059: Gerrit Jan Snijders, landbouwer
Blok 060: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 061: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 062: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 063: Jan Santman Hendrikszoon, schipper
Blok 064: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 065: Johanna Frederika Christina Kalkhoff, weduwe van Albert Woelders
Blok 066: Willem Hendrik Zweers
Blok 067: Gezina Brandt, weduwe van Harm Meijerink, winkeliersche
Blok 068: Lambert Jan Ensink, schipper
Blok 069: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 070: Hendrik Edelijn, deurwaarder
Blok 071: Harm Goris, schipper
Blok 072: Hilbrand Jan Thomas ter Steeg, bakker
Blok 073: Hendrik Jan Lotterman, landbouwer
Blok 074: Gerrit Willem Goris, wieldraaier
Blok 075: Jannes Odink, timmerman
Blok 076: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 077: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 078: Gerrit Willem Moeken, metselaar
Blok 079: Jan Hendrik Ophoff, landbouwer
Blok 080: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 081: Egberdina Sierink, weduwe van Hendrikus Creemer
Blok 082: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 083: Hendrik Jan Sierink, koperslager
Blok 084: Hermannus Truin, landbouwer
Blok 085: Gerritdina Korte, weduwe van Jan ten Broeke
Blok 086: Gerritdina Lenters, weduwe van Hendrik Pot
Blok 087: Gerrit van Laar, arbeider
Blok 088: Jannes van Loo, landbouwer
Blok 089: Jan Hendrik Zweers Derkszoon, landbouwer
Blok 090: Gerrit Jan Valkman, arbeider
Blok 091: Otto Valkman, schipper
Blok 092: Hendrikus Amsink, smid
Blok 093: Aleida Bosch, weduwe van Jan Santman Rutgerszoon, winkeliersche
Blok 094: Marten Valkman, metselaar
Blok 095: Hendrikus Goris, schipper
Blok 096: Hendrikus Kamphuis, kleermaker
Blok 097: Eva Bekman, weduwe van Jan Reinders
Blok 098: Lephert Santman, gemeenteontvanger
Blok 099: Hermannus Kremer, dekker
Blok 100: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 101: Hendrik Santman, schipper
Blok 102: Gerrit Jan Rigters, kleermaker
Blok 103: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 104: Gerrit Kremer Thijszoon, landbouwer
Blok 105: Albert Jan Brink, arbeider
Blok 106: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 107: Fenna Büsman, weduwe van Jan Harm Zweers
Blok 108: Hermannus Zweers Frederikszoon, stadsbode
Blok 109: Gerrit Jan Goris, schipper
Blok 110: Harm Amsink, zonder beroep
Blok 111: Evert van der Velde, landbouwer
Blok 112: Hendrik Kampherbeek, barbier
Blok 113: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 114: Zwaantjen Woelders, zonder beroep
Blok 115: Zwaantjen Habers, weduwe van Jannes Sierink
Blok 116: Gerrit Zweers Frederikszoon, metselaar
Blok 117: Gerhardus Frijling, schilder
Blok 118: verbleven aan de marke Hardenberg
Blok 119: Hendrik Ophoff, landbouwer

In de notariële akte werd verder vastgelegd:
dat de waterleidingen, zooals die thans bestaan, zullen in stand blijven, terwijl een ieder dezelve, zooals die door zijne akkers loopen, zal loshouden, bij gebreke waarvan zij ten hunnen koste door de eigenaren van de bovenliggende akkers zullen worden opgeruimd
de wegen zullen, zooals dezelve thans van en naar de perceelen loopen, blijven bestaan over den Emterbroekerdijk en den weg langs den Verlorenen sloot.