Historisch Centrum Overijssel

Rechterlijk archief – Vrijwillige en Contentieuze zaken 1680-1691, [contentieuze zaken cursief]

transcriptie: Gezinus Grissen

Folio 1: Transport van losrente, 13 feb. 1680; Allart Blankvoort, aan Anthonis D. Vos, erf Heersbink te Rheeze, erf Hessinck te Heemse.

Folio 1vo: Opzegging lening, 14 mei 1680; Lambert Roijer, aan Armen van Gramsbergen.

Folio 1vo: Transport, jul. 1680; Fenne Odink, oom Jan Odink van Esche, aan Jan Coenders Drenthen te Holthone, stuk hooiland.

Folio 1vo, 2: Transport 1680; Hermannus Voltelen predikant te Gramsbergen, Wessel Kraemer, Lucas Edelink, erfgenamen van Wilhelm Edelink, aan Henrik Odink te Collendoorn, hooiland op Vaerloo.

Folio 2, 2vo: Erfuiting, 12 mei 1680; Willem Edelink weduwnaar van Swaentien Coers, ondertrouwd met Jenne Pouwels, mombers van zijn kinderen Fenne en Maria worden Thuenis Thuenissen en Jan van Borne.

Folio 3: Beslag, 25 okt. 1680; Herm. van Voorst, de Pothof, Philibert Blankvoort.

Folio 3: Opzegging geldlening, 18 jan. 1681; Henr. Hooftman en Warmolt Scheerhoorn, aan mevr. van Uyterwijck te Heemse (2x).

Folio 3: Opzegging geldlening, 28 jan. 1681; Geert Berents, aan Lieffert Wilpshaer te Lutten.

Folio 3: Opzegging geldlening, 30 jan. 1681; Jan Geers te Brucht, aan Henr. Heersbrink te Rheeze.

Folio 3: Opzegging geldlening, 30 jan. 1681; Jan Geers te Brucht, aan Geert Mersink te Bergentheim.

Folio 3vo: Opzegging geldlening, 14 feb. 1681; Caspar Blankvoort te Collendoorn, aan weduwe van Vilsteren.

Folio 3vo: Beslaglegging, 14 feb. 1681; Caspar Blankvoort te Collendoorn, wed. van Vilsteren.

Folio 3vo: Beslaglegging, 15 feb. 1681; Coenraedt Groenewolt, wijlen Herm. Otten te Brucht.

Folio 3vo: Beslaglegging, 1 mrt. 1681; Caspar Blankvoort te Collendoorn, wed. van Vilsteren.

Folio 3vo, 4: Beslaglegging, 2 mrt. 1681; Coenraedt Groenewolt, wijlen Hermen Otten te Brucht.

Folio 4, 4vo: Transport, 11 apr. 1681; Hermannus Voltelen pastoor te Gramsbergen, Wessel Kraemer, Lucas Edelink, samen erfgenamen van burgemeester Wilhelm Edelink te Hardenberg, aan Hermen Hooftman x Geertien Hendrixsen, halve Roelef Waterings thiende te Brucht.

Folio 4vo, 5: Transport, 16 apr. 1681; Jacob Melchior, aan Jan Gerryts Cuyper en Herm. Henryxsen, ’t Postmellenlant te Holtheme, ’t Kaelbroeck, Kolkmanslant.

Folio 5: Beslaglegging, 9 mei 1681; Wed. Ripperbants, erf Raventiens te Holthone, kinderen van de Grote Scheer.

Folio 5, 5vo: Transport, 10 mei 1681; Wilhelm Eghberts Benen, aan Hendrick Gerrytsen, ten Velde, Lennepeslant.

Folio 5vo: Opzegging geldlening, 16 mei 1681; Jan Sloten, aan Henr. Polack.

Folio 6, 6vo: Transport, 20 jun. 1681; Lobbetien Timmerman weduwe Meijer, momber Lubbertus Voltelen, Jan Aamans, Jannetien Cock, Salomon Duernink, land in Aner esch ’t Kerkenstuck genaamd de Vlasackers, aan Eghbert Roelefs.

Folio 6vo: Transport, 30 jun. 1681; Lobbetien Timmerman weduwe Meijer, aan Thonis Geersen, drie schepel land ’t Sielcamp te Aner Esch, Heer van Grambergen naast aangeland.

Folio 7: Transport, 30 jun. 1681; Lobbetien Timmerman weduwe Meijer, Jan Reyners, mud land in Ennevelder Esch, aan Albert Reyners, Lambert ter Huerders toeslag naast aangeland.

Folio 9: Vrijwillig verwin, 20 jun. 1681; Johan Calencamp voor hemzelf en als gevolmachtigde van heer Doys, erf Reyntiens te Baalder en de erven Hoebers en Loshaer te Ane, van jonker Henrik ter Bruggen x Agnes Swenke.

Folio 9vo: Vrijwillig verwin, 22 jun. 1681; Henr. ter Bruggen te Linderloo, Johan Calencamp.

Folio 9vo, 10: Vrijwillig gewin, 22 jun. 1681; 10: dr. Calencamp, Lamb. Roijer, dame van Gramsbergen, erf Saelcamp, provisoren van Gramsbergen.

Folio 10, 10vo: Transport, 22 jun. 1681; Herman Scheelham x Aeltien Kloekhorst, aan Lobbetien Timmerman weduwe Meijers, losrente uit ongeveer drie schepels land in de Oosteres te Gramsbergen, weduwe Walraven en Willem Freryxsen naast aangeland.

Folio 11: Beslaglegging, 7 jul. 1681; Hendrick Vierdagh, erven Strueven en de Meppele, heer van Ensse te Grote Scheer, Cymon van Vaessen.

Folio 11, 11vo, 12: Arrest op goederen, 7 jul. 1681; Francina Margrieta de Reyger weduwe Ripperbant, kinderen van de Scheer, erf Raventien te Holthone, Sophia van Voorst vrouw toe den Swanenburgh, Cymon van Vaessen.

Folio 12, 12vo: Termijn, 8 sep. 1681; Engelbert Rycquyn van Ensse toe den Swanenburgh en Grote Scheer, weduwe Ripperbanth.

Folio 12vo: Executie van goederen, 8 sep. 1681; Henrick Vierdagh, Engelbert Rycquyn van Ensse toe den Swanenburgh en Grote Scheer, heer Bentinck toe den Brekelencamp, heer Laer scholtis te Wijhe.

Folio 13: Opzegging geldlening, 12 aug. 1681; Eghbert Albers Greve burgemeester te Zwolle, aan heer en vrou van Gramsbergen.

Folio 13: Opzegging geldlening, 16 aug. 1681; Hermen Welink, aan Berent Amsink.

Folio 13: Opzegging geldlening, 12 sep. 1681; Roelef Derx, aan rentmeester van Gramsbergen.

Folio 13: Opzegging geldlening, 7 okt. 1681; Jan Bus muller, aan Evert Loshaer.

Folio 13: Geldlening, 12 okt. 1681; Reynier van Haeften te Gramsbergen, van ritmeester Vochs, 1000 Carolusgulden met als onderpand de Kattenweyde.

Folio 13vo: Arrest, 19 okt. 1681; Jan Bus, heer ter Bruggen, erf Loshaer te Ane.

Folio 13vo: Transport, 19 okt. 1681; Jan Bus en Coenraet Groenewolt als mombers van Victor Warenbergh en Gerryt opt Holt, een stuk land de Noel in Westeresch te Gramsbergen, aan meester Geert Jansen als voogd van Hanecamps kind.

Folio 13vo: Geldlening, 24 okt. 1681; Albert Enghbers en Derk Wilpshaer als mombers van Hulsbos te Holtheme, 400 Carolusgulden met als onderpand het Oldeland tussen Holtheme en ten Velde, aan de erfgenamen van Geert ten Holt en Jan ten Holt, zijnde Eghbert Geersen ten Holt en Claes Clumpers te Holthone, Aelken weduwe Derk ten Holt, Jan Jansen ten Holt, getuigen Hendrik Prenger en Eghbert Derksen.

Folio 14: Termijn, 18 okt. 1681; weduwe Ripperbant, kinderen van de Scheer.

Folio 14: Opzegging geldlening, 21 nov. 1681; burgemeester Jan van Borne, aan Waijman te Lutten.

Folio 15: Transport, 17 nov. 1681; Abdias d’ Potter, Herman Holt, burgemeester Berent van Delden, Meynhardt van Diepenheym, als crediteuren van wijlen Ditmaer de Grevink, stuk land de Tasche te Ane, waarvan heer van Gramsbergen de helft, aan Wilhelm Blankvoort te Blankenhemert en de Hofstede.

Folio 15vo: Transport, 6 dec. 1681; Swam Woelerts x Eghbertien Berents, aan de kerk van Heemse, losrente uit hooiland te Tegthe te Brucht.

Folio 18: Arrest, 28 jan. 1682; Henr. Therbeek factoor te Zwolle, Ida Mar. Crall, Meijer Lazary.

Folio 18vo: Arrest, 6 mrt. 1682; Eghbert Roelefs te Ane, Lambert ter Huyren, Henr. Splijtloff te Rheeze, voogd Gerryt van der Linde.

Folio 19: Termijn, 27 mrt. 1682; Henr. Vierdagh burger te Zwolle, heer van de Scheer.

Folio 19: Arrest, 27 mrt. 1682; Gerryt van der Linde, Albert Jansen als borg.

Folio 19vo: Termijn, 27 mrt. 1682; Henr. Vierdagh koopman te Zwolle, Engelbert Rycquyn van Ensse heer tot de Grote Scheer en Swaenenburgh.

Folio 22: Arrest, 14 mrt. 1682; dr. Jan van Muyden, landdrost van Salland, Henr. Therbeeke factoor te Zwolle.

Folio 22, 22vo, 23: Arrest, 15 mrt. 1682; dr. Jan van Muyden, landdrost van Salland, Jan Claessen muller te Gramsbergen.

Folio 23, 23vo: Arrest (1), 15 mrt. 1682; Ida Maria Cral, Meijer Lazary, Henr. Therbeek.

Folio 23vo: Arrest, 28 mrt. 1682; dr. Jan van Muyden, heer landdrost van Salland, Henr. Therbeek.

Folio 23vo: Arrest (2), 29 mrt. 1682; landdrost van Salland, Henr. Therbeek, Ida Maria Kral, Meijer Lazary.

Folio 24, 25, 26: Executieverkoop, 29 mrt. 1682; kapitein Grevinx boedel, jonker Alardt Blankvoort, meester Geert Jansen timmerman, erven ter Huyren en Harteringh, Eghbert Roelefs, Jan van Borne, Veneslagh op Cleyntiens, Swam Woelers, Veneslagh op ter Huyren en Harteringh, kotterstede te Baelder, thiende in de Meene.

Folio 26vo: Arrest, 30 mrt. 1682; Henr. Therbeek factoor te Zwolle, Derk Krull borg.

Folio 27: Panding, 1 apr. 1682; Jan van Borne borg, jonker Alart Blankvoort, erf ter Huyren, Eghbert Roelefs medeborg, Geert Jansen.

Folio 28: Panding, 4 apr. 1682; burgemeester Jan van Borne, Eghbert Roelefs, Geert Jansen.

Folio 28vo: Arrest, 11 apr. 1682; landdrost van Salland, Henr. Therbeek, Ida Maria Kral, Meijer Lazary.

Folio 29vo: Arrest, 3 jul. 1682; Eghbert Roelefs, Gerryt van der Linde.

Folio 30: Transport, 2 jun. 1682; Abdias de Potre, Herman Holt, Berent van Delden, Meynhardt van Diepenheym, curateuren van zalige kapitein Grevinx boedel, aan Alart Blankvoort, Veneslagh op ’t halve erf Kleyntiens te Ane en Anevelde.

Folio 30vo: Transport, 2 jun. 1682; Alart Blankvoort, Veneslagh op ’t halve erf Kleyntiens te Ane en Anevelde, aan Jan Schutstal te Gramsbergen.

Folio 34vo: Arrest (3x), 9 en 23 jul. en 6 aug. 1682; Jan Lamberts, Lipmansland, jonker van Vilsteren te Laer, Jan van Lente.

Folio 34vo: Arrest (3x), 10 en 24 jul. en 7 aug. 1682; heer van Collendoorn, pachter erf Westerman te Lutten, kinderen wijlen jonker van Vilsteren.

Folio 35: Arrest, 7 aug. 1682; weduwe Potkamp, meijers van de Haenryk, de Meppele en ter Mene, heer van de Scheer.

Folio 35: Opzegging geldlening, 26 jul. 1682; Eghbert Albers Greven burgemeester van Zwolle, aan de vrouw van Gramsbergen.

Folio 35: Opzegging geldlening, 26 jul. 1682; erfgenamen van Hermen Geersen x Jannetien Claessen, aan de vrouw van Gramsbergen.

Folio 36: Transport, 29 sep. 1682; Jan Heemse koster in ’t Laar voor hemzelf en als gevolmachtigde van zijn broer en zusters, land de Holhorst te Holtheme, aan Hendrik Benselaer x Geertien.

Folio 36vo: Panding, 4 sep. 1682; Geerligh Kleyntens te Loozen, Geertruyt Oelbers te Bergentheim.

Folio 37vo: Panding, 30 mei 1682; Henr. Holts weduwe Westenbergh, Jan Snijdersland te Holtheme, Henr. voor ’t Hecke.

Folio 38vo: Panding, 2 okt. 1682; Gerrit van Riemsdijk, Gerrit Claessen op den Oldenhoff.

Folio 39: Kerkenspraak, 21 nov. 1682; Gerrit van Riemsdijk wegens de vrouw van Gramsbergen, boedel van Gerrit Claessen op den Oldenhof.

Folio 39vo: Boedelverkoop, 21 nov. 1682; Lambert op Jentegen uit naam van schoonvader, Salomon Hendricks, erfgenamen van Bournink, erfgenamen van Eghbert Hendricks, mulder te Gramsbergen, Wolter Berents.

Folio 39vo, 40: Boedelverkoop, 21 nov. 1682; Gerrit Claessen, vrouw van Gramsbergen.

Folio 41, 41vo: Panding, 19 okt. 1682; Evert Snelle als erfgenaam van vader Willem Geers, erf Loveling te Rheeze, erf Willink te Ane, erf Waijman te Lutten, jonker Wilhelm Doijs vaandrig, Eghbert Dercks Stoute.

Folio 41vo: Pandkering, 23 okt. 1682; eigenaars erven Lovelingh en Willink, Evert Snelle.

Folio 42: Onteigening, 2 nov. 1682; Evert Snelle, rente uit de erven Lovelingh, Willink en Waeijman.

Folio 42vo, 43: Transport, 5 nov. 1682; jonker Alardt Blankvoort, aan Wilhelm Blankvoort, losrente uit een vierde part van erf Afting en de nieuwe toeslag op Vaerlo te Collendoorn.

Folio 43vo: Beslag, 13 nov. 1682; heer Blankvoort van Collendoorn, pachten van erf Raetmink te Rheeze, toebehorende heer Heerdt te Twello.

Folio 43vo, 44: Transport, 13 nov. 1682; Johan Calencamp voor hemzelf en als gevolmachtigde van Geerligh Doijs raad in het hof van Friesland, bij executie verkocht, aan Gerrit van Riemsdijk rentmeester heer van Gramsbergen het vijfde part van de erf Hoebert of Hoeberdink te Ane, aan de meijer Hendrik Evers het vijfde part van erf Loshaer of Marlink te Ane.

Folio 44, 44vo: Transport, 14 nov. 1682; Johan Calencamp, Geerligh Doijs raad in het hof van Friesland, bij executie verkocht, aan Henrik ter Bruggen x Agnes Swenke en uit handen van  burgemeester Jan van Borne ontvangen, het erf Coldenhof of Reyntiens te Baalder.

Folio 44vo: Termijn, 11 dec. 1682; Eghbert Roelefs, Gerrit van der Linden.

Folio 44vo, 45: Verwin, 4 dec. 1682; St. G. Blankvoort, Evert Snelle, erf Waijman te Lutten.

Folio 45vo, 46: Transport, 12 jan. 1683; Berent Amsink x Aeltien te Brucht en Assien [Jansen] x Aeltien [dit moet zijn Fennegien], aan Hendrickjen Holts weduwe Joannes Westenberg predikant te Dalfsen, losrente uit twee dagwerk hooiland de Bollemate te Brucht, renovatie van losrente aan scholtis Hermannus Holt.

Folio 46, 46vo: Transport, 5 nov. 1682; Jan Geers te Brucht, aan Gerrit Mollink met zijn mede-erfgenamen Geert Jansen Ruytmink, Jan Wateringh, Henr. Jansen in ’t Broek en Rutger te Lutten, losrente uit de Rouwenkamp en Groten Nijsink te Brucht, vernieuwing van een losrente van 23 apr. 1660 van zijn schoonvader Roelef Nijsink.

Folio 46vo: Transport, 6 nov. 1683; Jan Geers te Brucht, aan Geert Jansen Ruytmink, Jan Wateringh, Gosen Hanecamp, Rutger …………. en Henrik Jansen op ’t Broek, losrente uit twee koeweiden in de Bruchter Achtermars, een koeweide in Bruchter Voormars, een stuk zaailand bij de Gotte, een half mud land aen de Roevenkamp, een half mud land aan de andere zijde van de Gotte, vernieuwing van een losrente van 6 nov. 1668 van zijn schoonvader Roelef Nijsink.

Folio 47: Transport, 7 nov. 1668; Jan Geers te Brucht, aan Henrik Jansen op ’t Broek, Jan Wateringh te Brucht, losrente uit twee dagwerk hooiland de Vlierhuysmate te Brucht, vernieuwing van een twee losrentes van zijn schoonvader [Roelef Nijsink] van 7 nov. 1668, de één ten profijte van Henrik Jansen voornoemd en de ander ten profijte van Annegien Jansen Hanecamp.

Folio 47vo: Momberstelling, 17 nov. 1682; Berentien Dercksen weduwe Jan Berentsen op de Rustenbergh, ondertrouwd met Jan Hermsen, de drie voorkinderen krijgen samen 100 Carolusgulden, mombers Jan Velsink en Lieffer[?] Berents.

Folio 48: Erfuiting, 8 dec. 1682; Jannetien Pouwels weduwe Willem Edelink onderscholtis, ondertrouwd met Berent Jansen, één voorkind Maria Edelink uit het huwelijk van zalige Willem Edelink x Swaentien Coers.

Folio 48vo: Vrijwillig verwin, 18 dec. 1682; Cymon van Vaessen, Eghbert Raventiens.

Folio 49: Arrest, 2 jan. 1683; Lucas Arentsen muller te Dalen, Fennighjen Jansen van Ommen, vrouw van Gramsbergen, rentmeester G. van Riemsdijk.

Folio 49: Opzegging geldlening, 2 jan. 1683; Fennighjen Jansen, aan jonker Alart Blankvoort.

Folio 49vo, 50, 50vo: Transport, 7 jan. 1683; jonker Alart Blankvoort, aan Geert Jansen Ruytmink, losrente uit een vierde part uit het erf Aeftingh te Heemse, een vierde waar in de marke, een Veneslagh te Heemserveen, twee Veneslaegen te Rheezerveen en een vierde part van erf Heerspink te Rheeze, Anthonis de Vos procurator te Zwolle.

Folio 51, 51vo: Transport, 3 January 1683; Henrik Evers, aan Eghbert Eghberts van Wachtum, losrente uit het tiende part van erf Loshaer te Ane.

Folio 51vo, 52: Transport, 12 jan. 1683; Assien Jansen x Fenne Berents, aan Hermen Hermsen, losrente uit anderhalf dagwerk hooiland zijnde de helft van ’t Vlier en uit een mud zaailand aan Jentegengorden te Brucht.

Folio 52vo, 53: Verwin, 8 jan. 1683; Philb. Blankvoort, Alart Blankvoort, wegens lening uit erf Waeijman te Lutten, Evert Snelle, Aeftinghcamp en Aeftings veneslagh te Heemse, Joan van Borne, Eghbert Roelefs.

Folio 53: Verwin, 15 jan. 1683; Alart Blankvoort, Philb. Blankvoort, Eghbert Roelefs en Joan van Borne.

Folio 53vo, 54, 54vo: Transport, 29 jan. 1683; Gorys Verhoeff burger te Zwolle namens Hermen Francis Cockman en Hermen Knoppert als onmondige kinderen van Jan Godefrid van Ensse x Catharina Sophia van Essen, ook namens de meerderjarige kinderen Enghbert Rycquyn van Ensse en Anna Hadewigh van Ensse, losrente van 9295 Carolusgulden aan de voornoemde onmondige kinderen uit het huis de Grote Scheer met hooi en weidelanden waarvan pachter Geert Berents, Nijenhuys of Ravens met pachter Eghbert Luyckjens, katerstede aan de dijk met pachter Geert Jans, katerstede van de schutte met pachter Jan Albers, erf Clompe te Holthone met pachter Claes Rubben, erf Coenders met pachter Hermen Jans, erf Rossink met pachter Jan Hendrix, erf Volkers met pachter Klein Jans, de plaats achter Holthoner bos met pachter Jan Tonis, erf ter Meen met pachter Willem Berens, erf de Haenryk met pachter Derk Hendricks en erf de Meppele met pachter Wigbolt Telen.

Folio 54vo: Panding, 29 jan. 1683; Ar.W. Backer, meijer Beekmans op erf Rossink.

Folio 55: Panding, 29 jan. 1683; vrouw Potkamp, erven de Meppele, Haenryk, de Mene, heer tot de Scheer, rentmeester Simon van Vaessen.

Folio 55vo: Verwin, 29 jan. 1683; burgemeester Jan Lamberts, Lipmanslant in de Meene, jonker van Vilsteren.

Folio 56: Processluiting met quadrupliek, 29 jan. 1683; Gerrit van der Linden burger te Zwolle, Eghbert Roelefs te Ane.

Folio 56vo: Opbading, 12 feb. 1683; Ar.W. Backer, vrouw Potkamp, erven de Meppele, Haenryk, de Mene, heer tot de Scheer en Swaneburgh.

Folio 57: Rechtszaak, 12 feb. 1683; Berent Craemer contra Tonis Jansen mulder ter Marienbergh, drost van Twente.

Folio 57vo, 58: Opbading, 12 feb. 1683; procurator Ar.W. Backer, huis Grote Scheer en erven Nijenhuys of Ravens, de katerstede aan de dijk, katerstede van de schutte, Clomp, Coenders, Rossink, Volkers, de plaats achter Holthoner bos, ter Mene, de Haenryk, de Meppele, toebehorende aan de kinderen Ensse ter Grote Scheer, Gorys Verhoeff koopman te Zwolle.

Folio 58: Opbading, 12 feb. 1683; procurator Ar.W. Backer, erf Rossink, kinderen van Ensse ter Grote Scheer.

Folio 58vo: Rechtszaak, 12 feb. 1683; burgemeesters van Hardenberg, Hendrik in de Venebrugge.

Folio 59, 59vo: Transport, 13 feb. 1683; Berent Hendricks x Gesien Alberts, aan de Stad Hardenberg, losrente uit half huis met de halve Heynesgoorden en een half mud land ’t Walstucke te Baalder.

Folio 59vo: Transport, 27 feb. 1683; Berent Hendricks x Gesien Alberts, aan Arent Gerryts x Geertien Derks, losrente uit de halve Heynesgoorden te Baalder.

Folio 60, 60vo, 61: Executieverkoop, 20 feb. 1683; Simon van Vaessen, Eghbert Luyckjens meijer op Raventiens te Holthone, de crediteuren Enghbert Hendricks, Henrik Eskens, Jan van Borne, Berent in de Venebrugge, Berent Craemer voor zijn vader Jan Craemer.

Folio 61, 61vo: Transport 23 feb. 1683; Henrik Prenger te Loozen met attestatie van de naburen en een transportbrief van wijlen verwalter Willem Edelink van de dato 28 okt. 1652, verwalter Willem Edelink droeg over op de Henrik Prengers zalige vader de helft het erf Warmink te Baalder, Campherbekenmate, Hamerbelt bij Imhofland, Messelingskolken tussen Coninks en Jan van Lingens land. De andere helft van voornoemde stukken wordt door Henrik Stevens bezeten.

Folio 62: Beslag, 28 feb. 1683; Reynolt Zel koopman te Zwolle en zwager Bernardt la Montagne, erven de Meppele, de Haenryk, de Mene, Raventiens, Blauw Jan, Swanenhuys, Gerrit Berents, Clumpe, Klein Jan, Hermen Drenthen, de plaats van Jan Tonnissen achter Holthoner bos, kinderen van en erfgenamen van Engelbert Ryckwijn van Ensse van de Grote Scheer en Swaenenburgh.

Folio 64: Testament, 11 mrt. 1683; Theunis Jansen x Fenne Roelefs, haar broer Evert Roelefs, Lubbert zoon van Thuenis Jansen x zalige Lubbe Coerts.

Folio 65: Panding, 14 mrt. 1683; Hermen Hendricks en zwager Hendrick Eghberts, Berent Amsink.

Folio 65: Panding, 15 mrt. 1683; NN. Engelingh, 2/5 part van de erven Loshaer en Hoeberts van vrouw douagiere van Heeckeren.

Folio 65vo: Beslag, 17 mrt. 1683; NN. Engelingh, gewas van de het land de Kolhorst van Coert Altena in ’t Laer.

Folio 65vo: Opbading, 26 mrt. 1683; Hermen Hendricks en zwager Hendrick Eghberts, Berent Amsink.

Folio 66vo, 67: Transport 23 apr. 1683; Anna Hooftman, losrente uit het vierde part van erf Campherbeke te Baalder en het vierendeel van de Collendoorner thiende, aan Henrik Odink.

Folio 69: Verwin, 5 mei 1683; kapitein Grevincks boedel, Jan van Borne als borg, jonker Alardt Blankvoort, meester Geert Jansen Ruytmink.

Folio 69vo: Verwin, 5 mei 1683; procurator Anthonis de Vos zijn principaal de heer van de Scheer, jonker Alardt Blankvoort en Wessel Cramer.

Folio 70: Transport, 5 mei 1683; kapitein Grevincks boedel, aan de aalmoezeniers van de diaconen van Hardenberg, met de consent van Jan van Borne die de koop gedaan heeft, de cotterstede te Baalder.

Folio 71: Opzegging geldlening, 11 mei 1683; Berent Craemer, aan Berent Amsink te Brucht.

Folio 72: Transport, 31 mei 1683; Leentien Jansen weduwe Heynen voor haarzelf en als gevolmachtigde van haar neef D. Weghuysen, derde part van ’t Weydepadt in de Mene, aan Henrik Hermsen Benen.

Folio 75: Arrest, 6 jun. 1683; Albert Horstman, ’t weduwentractement van de weduwe Vocking onder rentmeester Henrik Eskens.

Folio 75vo: Arrest, 6 jun. 1683; Thomas Huete, erf Hulsebochs te Holtheme, Jan Berents van der Scheer.

Folio 77: Panding, 25 jun. 1683; vrouw Potkamp te Zwolle, erven Haenderink, de Meppele, ter Meene, heer van de Scheer en Swaenenburgh.

Folio 77vo: Transport, 26 jun. 1683; Hermen Berents x Trijne Herms, samen met Albert Enghberts als momber van zalige Jan Hulsebos kinderen, en Jan Klompe x Fenneken Odink, aan Jan Berents op de Woeste, erf Jan Herms in ’t Holthemerbroek en erf de Lantwere te Holtheme.

Folio 79, 79vo: Transport, 27 jun. 1683; Mechtelt Rammelman, aan S[teven] C[asper] Blankvoort te Collendoorn, erf Woestcamp te Bergentheim.

Folio 80: Aaneigening, 2 jul. 1683; procurator Backer, vrouw Potcamp, huis en zaadgewas van de erven Haenryk, Meppele en ter Meene, heer van de Scheer en Swanenburgh.

Folio 80vo: Uitstel zaak, 3 jul. 1683; heer van de Scheer, Reynolt Sell.

Folio 81vo: Transport, 9 jul. 1683; boedel wijlen Jan Hulsebosch te Holtheme, aan Henrik Geers, drie koeweiden in de Veldingermaten te Holtheme.

Folio 82: Verwin, 9 jul. 1683; Jan van Borne als borg, jonker Alart Blankvoort, Geert Jansen Ruytmink, erven ter Huyren en Harteringh.

Folio 83: Termijn, 3 sep. 1683; erfgenamen van Swanenbergh en Grote Scheer.

Folio 83: Citatie, 3 sep. 1683; Wessel Kraemer, jonker Alardt Blankvoort.

Folio 84: Termijn, 17 sep. 1683; erfgenamen Swanenburgh, Reynolt Sel.

Folio 84: Termijn, 17 sep. 1683; vrouw Kramer, jonker Blankvoort.

Folio 84: Termijn, 1 okt. 1683; jonker Alardt Blankvoort, burgemeester Kramer.

Folio 85, 85vo: Beslag, 27 sep. 1683; Derk Bargh en Caspar Waterham als gevolmachtigden van schoonmoeder Lambertien Janssen als weduwe van Eghbert Lodewijx Walraven, provisoren der Armen van Gramsbergen, Statius van Haeften genaemt Assewijn heer van Gramsbergen, erf Saelcamp.

Folio 86: Vrijwillig gewin, 9 okt. 1683; Jan Edelink koopman te Coevorden x Eefse Woelerts, Florens Prol vaandrig x Anna Hooftman, verwin op erfdelen van Jentegen te Brucht, Blauwencamp te Baalder, Campherbeecke te Baalder en de thienden van Loozen en de Oldenhoff, Jan Craemer te Coevorden x Anna Woelerts, Gerrit Mauryssen, Caspar Ravensbergh, Laurents Hendricks.

Folio 86vo: Arrest, 10 okt. 1683; Jan van Esch, vaandrig Prol x Anna Hooftman, Jan Habers, Eghbert Roelofs, arrest op erfdelen van de meijers Lambert Jentegen te Brucht, Blauwencamp te Baalder, Campherbeecke te Baalder en Jan Schutstal als pachter van de thienden van Loozen.

Folio 86vo: Arrest (2), 24 okt. 1683; Jan Bosch en Hermen Mauritius, Jan Habers en Eghbert Roelofs, vaandrig Prol x Anna Hooftman.

Folio 86vo: Arrest (3), 7 dec. 1683; Joan Bosch en Hermen Mauritius, Jan Habers en Eghbert Roelofs.

Fol. 87: Arrest (2), 11 okt. 1683; Derk Bargh en Caspar Waterham, arrest op kooppenningen erf Saelcamp.

Fol. 87vo: Termijn, 26 okt. 1683; ergenamen van Swanenburgh, Reynolt Sel.

Fol. 87vo: Termijn, 15 okt. 1683; Wessel Kraemer, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 88: Arrest, 29 okt. 1683; meester Daniel Bloemert, Tuenis Oelderingh te Brucht.

Fol. 88: Beslag, 8 nov. 1683; kinderen van Wyntiens, ergenamen van de Grote Scheer.

Fol. 88vo: Onderpandstelling, 19 nov. 1683; jonker Alardt Blankvoort, burgemeester Joan van Borne x Engel. van Oelen, wegens aankoop halve erf ter Huyren uit de boedel Grevink, Veneslag in Ane en Anervelde met het huis daarop.

Fol. 89: Transport, 3 dec. 1683; Lucas Jansen x Engele samen met Femmigjen Jansen en Jantien Jansen huisvrouw van Jan Jansen, aan Lambert Lamberts en Albert Derks Sloten, van hun ouders aangeërfde drie schepel zaailand de Overste Want te Brucht uit erf Wateringh en een mud zaailand de Langencamp.

Fol. 90, 90vo: Transport, 3 dec. 1683; Hermen Schelham x Aeltien, aan Joan Schelham chirurgijn in Zwolle, losrente uit de zaailand op den Es te Gramsbergen.

Fol. 90vo, 91: Transport, 3 dec. 1683; Berent Amsink x Aeltien Berents, Asse Amsink, losrente uit halve hooiland de Vlier en twee koeweiden te Brucht, aan Henrik Eskens Marrienbergh x Jennetien Freryx.

Fol. 91: Transport, 4 dec. 1683; Jan Aamans x Geertien Albers, aan Jan van Ringen x Gesien Alberts, thienden van de boerschap Ane.

Fol. 91vo: Citatie, 5 dec. 1683; weduwe van Jan Greve, huisluiden van boerschap Brucht, erfgenamen burgemeester Willem Edelink.

Fol. 92: Schuldbekentenis, 5 dec. 1683; weduwe van Jan Greve, burgemeester Wessel Craemer.

Fol. 92, 92vo: Panding, 5 dec. 1682; weduwe van Jan Greve, wijlen burgemeester Edelink, huisluiden van Brucht.

Fol. 92vo: Arrest, 7 dec. 1683; weduwe van Henr. Eghberts, Jan Eghberts te Ommen.

Fol. 93: Justificatie van panding, 14 dec. 1683; weduwe van Jan Greve, boeren van Brucht, B. Bockink.

Fol. 93vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1683; weduwe Jan Greve, burgemeester Wessel Kraemer.

Fol. 93vo: Arrest, 14 dec. 1683; Rentmeester van Riemsdijk, erfgenamen van Mensink.

Fol. 93vo: Opbading, 16 dec. 1683; huisvrouw van Wessel Craemer.

Fol. 94: Termijn, 17 dec. 1683; Reynolt Sell koopman te Zwolle, erfgenamen van Ensse te Swaenenburgh en Grote Scheer, Gerrit Willems.

Fol. 94: Arrest, 17 dec. 1683; rentmeester Riemsdijk, Jan Eghberts te Ommen.

Fol. 94vo: Kostendeclaratie, 17 dec. 1683; landdrost van Salland, weduwe en boedel van wijlen burgemeester Berent van Borne.

Fol. 95: Volmacht, 21 dec. 1683; Johan Bosch luitenant, volmacht aan procurator Henr. Swarte in zaakwaarneming, jonker Alardt Blankvoort, erf Heerspink.

Fol. 95: Arrest (3), 21 jan. 1684; weduwe van Eghbert Hendriks, Jan Eghberts te Ommen.

Fol. 95vo, 96: Uitstel rechtszaak, 7 jan. 1684; crediteuren van vaandrig Floris Proll x Anna Hooftman, Jan Hooftman als gevolmachtigde.

Fol. 96: Panding, 7 jan. 1684; Roelof Derks als gevolmachtigde van Fenn. Jansen, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 96vo: Belediging, 7 jan. 1684; Claes Hendrix, Albert Warners te Ane.

Fol. 96vo: Citatie, 7 jan. 1684; erfgenamen van Kleyne Wateringh, scholtis Huete.

Fol. 97: Pandhaling, 7 jan. 1684; weduwe van Jan Greve, burgemeester Wessel Kraemer.

Fol. 97: Verwin, 7 jan. 1684; Hendrickjen Jans de weduwe van Jan Greve, huisluiden van Brucht.

Fol. 97vo: Justificatie van Arrest, 7 jan. 1684; Herm. Mauritius als gevolmachtigde van Jan van Essen burger te Groningen, vaandrig Prol x Anna Hooftman, Jan Hooftman.

Fol. 97vo: Termijn, 11 jan. 1684; Johan van Braekel, Willem Ede, Hend. Woltering.

Fol. 98: Citatie, 14 jan. 1684; Hermen Wychmink, zijn broer Geerligh, Henrik Jans te Brucht.

Fol. 98vo: Citatie, 14 jan. 1684; Wessel Craemer, Coenraedt Groenewolt en Johan Bosch als mombers van de kinderen van Gerrit van ’t Holt, pastoor van Gramsbergen.

Fol. 99: Citatie, 14 jan. 1684; Eghbert Hooftman, vier eigenaren van erf Schultink te Ane, Enghbert Hendriks.

Fol. 99: Justificatie van Arrest, 14 jan. 1684; Gerrit van Riemsdijk gevolmachtigde van de weduwe van Eghbert Hendrix, Jan Eghberts te Ommen, Eghbert Hooftman.

Fol. 99vo: Termijn, 14 jan. 1684; Reynoldt Zell, erfgenamen van de Swaenenbergh en Grote Scheer, Gerardus Wilmes.

Fol. 100: Arrest en beslag, 14 jan. 1684; Alardt van Dijckhusen als cessionaris van dr. Lingens erfgenamen, zalige dr. Pelgrum van Meken, zalige Willem Edelink verwalter scholtis.

Fol. 100: Aanpanding, 14 jan. 1684; luitenant Albert Bosch, meijer van erf Heerspink, Alardt Blankvoort toebehorend.

Fol. 100vo: Opzegging geldlening, 14 jan. 1684; Johan Hooftman, zijn zuster Anna Hooftman huisvrouw van Prol, aan Haack van Uterwijk te Heemse, ten huize van Berent Cramer.

Fol. 100vo, 101: Arrest, 14 jan. 1684; Eghbert Roelofs, Jan Haberts, Florens Prol, onmondig kind van wijlen W[armolt] Evert Scheerhoorn, Jan Hooftman als momber, wijlen Jan Warmelts Scheerhoorn x Gesien Janningh, Lambert Jansen.

Fol. 103: Opbading, 21 jan. 1684; Roelof Derks als gevolmachtigde van Fennighjen Jans, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 103vo: Termijn, 28 jan. 1684; boeren van Brucht als erfgenamen van Oude Wateringh.

Fol. 103vo: Bewijs, 28 jan. 1684; Eghbert Hooftman, sloptienden van Schultink te Ane.

Fol. 104: Schuldvordering, 28 jan. 1684; meester Coenraedt [Groenewolt], burgemeester [Wessel] Craemer, Gerrit van ’t Holt.

Fol. 104: Arrest (2), 28 jan. 1684; procurator Henr. Swarte, zalige Willem Edelink, meester Coeraedt, dr. Voltelen.

Fol. 105vo: Uitstel rechtszaak, 4 feb. 1684; Jan Hooftman, zijn zwager vaandrig Proll, Jan van Essen te Groningen.

Fol. 105vo: Uitstel rechtszaak, 4 feb. 1684; Jan Hooftman, zijn zwager vaandrig Proll, Eghbert Roelofs.

Fol. 106vo: Pandhaling en pandslijting, 11 feb. 1684; Roeloff Derks, Alardt Blankvoort.

Fol. 106vo: Pandhaling en pandslijting, 11 feb. 1684; G. van Riemsdijk, Eghbert Hendrix, Jan Eghberts.

Fol. 107: Termijn, 11 feb. 1684; Eghbert Roelofs te Ane, erfgenamen van erf Schultink te Ane, Eghbert Hooftman.

Fol. 107: Termijn, 11 feb. 1684; rentmeester van de Grote Scheer, kinderen van Wyntiens, erfgenamen van de Swaenenbergh en Grote Scheer.

Fol. 107, 107vo: Termijn, 11 feb. 1684; procurator Eyssink namens Henr. Swarte als gevolmachtigde van Reynolt Sell, Enghbert Rycquyn van Ensse tot de Swaenenbergh en Grote Scheer.

Fol. 107vo: Opbading en aaneigening, 11 feb. 1684; procurator Eyssink namens Henr. Swarte als gevolmachtigde van luitenant Albert Bosch, meijer van erf Heerspink, Alardt Blankvoort.

Fol. 107vo, 108: Arrest (3), 11 feb. 1684; procurator Eyssink namens Henr. Swarte als gevolmachtigde van de erfgenamen van wijlen dr. Pelgrum van Meken, wijlen Wilhelm Edelink, meester Coenraedt.

Fol. 108: Pandhaling en pandslijting, 11 feb. 1684; Henrickjen Jans de weduwe van wijlen Jan Greve, huisluiden van boerschap Brucht.

Fol. 108vo: Distractie, 11 feb. 1684; Henrickjen Jans de weduwe van Jan Greve, burgemeester Wessel Kraemer.

Fol. 108vo: Arrest, 11 feb. 1684; monsigneur Jan van Braekel, Henr. Wolteringh.

Fol. 109: Arrest, 11 feb. 1684; dr. Wiedenbrugge als gevolmachtigde van de stad Schuttrop, Willem Edelink, gericht Ootmarsum, erfgenamen van Jan ten Broeck, Jan Keller burger van Nijenhuys.

Fol. 109vo: Surcheance van executie, 12 feb. 1684; Roeloff Derks, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 110: Termijn, 25 feb. 1684; Jorriaen Leenderts in plaats van Jan Eghberts te Ommen, Jan Eghberts, Geertien Jans contra Jan Eghberts.

Fol. 110: Verwin, 25 feb. 1684; jonker Alardt Blankvoort zijn broer Philibert Blankvoort.

Fol. 110vo: Termijn, 25 feb. 1684; Eghbert Roelofs en Henr. Camphuys te Ane voor de erfgenamen van erf Schultink te Ane, Eghbert Hooftman.

Fol. 110vo: Arrest, 28 feb. 1684; Hermen Baver, havesathe de Scheer, de erven Ravens, Blauwgeert, Schuttenhuys, Geert Berents, Enghbert Rycquyn van Ensse tot Swaenenbergh en Grote Scheer.

Fol. 111: Distractie, 3 mrt. 1684; vaandrig Prol x Anna Hooftman, Joan Hooftman als gevolgmachtigde van voornoemde zwager en zuster, verwalter landdrost.

Fol. 111vo: Termijn, 3 mrt. 1684; Jan Hooftman, Jan van Essen.

Fol. 111vo: Pandhaling en pandslijting, 3 mrt. 1684; Roeloff Derks, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 112: Panding, 10 mrt. 1684; Philippus Lindenhoff als pachter van de 50e penning, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 112, 112vo: Arrest, 10 mrt. 1684; Jan van Braekel, Henr. Wolteringh, Willem Ede, ingezetenen Graafschap Bentheim.

Fol. 113: Citatie, 10 mrt. 1684; Reynolt Zell koopman te Zwolle, Enghbert Rycquin van Ensse tot Grote Scheer en Swanenbergh.

Fol. 113: Pandhaling en distractie, 10 mrt. 1684; luitenant Albert Bosch, meijer van erf Heerspink, Alardt Blankvoort.

Fol. 113vo: Verwin, 10 mrt. 1684; weduwe van burgemeester Goris Verhoeff, kinderen van Ensse tot de Grote Scheer en Swaenenbergh.

Fol. 113vo, 114: Termijn, 10 mrt. 1684; dr. Theod. Huete, rentmeester en erfgenamen van de Scheer.

Fol. 116: Verwin, 11 mrt. 1684; Simon van Vaessen als rentmeester van kinderen en erfgenamen van Ensse van de Grote Scheer, weduwe van burgemeester Goris Verhoeff.

Fol. 116vo: Panding, 11 mrt. 1684; Phil. Lindenhoff als pachter van de 50e penning, Alardt Blankvoort.

Fol. 117: Transport, 14 mrt. 1684; dr. Joan van Muyden advocaat te Zwolle als gevolmachtigde van Wilhelm Henrik Schele tot Welevelt, Welburgh en Venebrugge, Adolph van Limborgh richter te Delden,Margriete van Coevorden toe Oldemuele, Agnes van Coevorden douariere van Carel Otto Schele tot de Venebrugge,  aan dr. Everhardt Bouwer, dr. Hermannus Sylvius en dr. Petrus Lipperus en hun huisvrouwen wegens salaris, losrente uit de erven Stubbeman, Prenger, en Masman te Loozen en Radewijk.

Fol. 118: Arrest (2), 13 mrt. 1684; Hermen Baver, heer van de Scheer.

Fol. 119: Uitstel termijn, 7 apr. 1684; Joan Hooftman, zwager vaandrig Florens Prol, Jan van Ess koopman te Groningen.

Fol. 119vo: Aanpanding, 7 apr. 1684; Philippus Lindenhoff, Alardt Blankvoort.

Fol. 119vo: Contumacie (2), 7 apr. 1684; Henr. Wolteringh, momberen van Jan van Brakel.

Fol. 120: Opzegging geldlening, 14 apr. 1684; Wibbe Henriks, aan Joan Hooftman burger te Zwolle.

Fol. 120: Justificatie, 14 Apr. 1684; erfgenamen van dr. Pelgrum van Meken, erfgenamen van Willem Edelinck.

Fol. 120: Pandhaling en pandslijting, 14 apr. 1684; luitenant Albert Bosch, erf Heerspink, Alardt Blankvoort.

Fol. 120vo: Termijn, 14 apr. 1684; Theod. Huete, erfgenamen van Ensse tot Swanenbergh en de Grote Scheer.

Fol. 120vo: Termijn, 14 apr. 1684; Eghbert Roelofs en Jan Habers, Joan Hooftman.

Fol. 120vo: Termijn, 14 apr. 1684; Reynoldt Zell koopman te Zwolle, heer van Swaenenbergh en Grote Scheer.

Fol. 121: Panding, 15 apr. 1684; provisoren van de vreemde wezen te Zwolle, halve erf Kleyn Wateringh te Brucht door Jan Geers meijerswijze gebruikt.

Fol. 121: Panding, 15 apr. 1684; provisoren van de Vreemde Wezen te Zwolle, erf van Tonis Oelderingh te Brucht.

Fol. 121vo: Termijn, 15 apr. 1684; Herman Baver, Enghbert Rycquyn van Ensse tot Grote Scheer.

Fol. 121vo: Pandhaling en pandslijting, 15 apr. 1684; erfgenamen Potkamp te Zwolle, levende have en gewas van de erven Haenryk, de Meppele en ter Meene, erfgenamen van de Scheer en Swanenborgh.

Fol. 122: Panding, 15 apr. 1684; weduwe van Jan Stael te Zwolle, Coenraedt Groenewolt te Gramsbergen.

Fol. 122vo: Transport, 17 apr. 1684; S[teven] C[asper] Blankvoort te Collendoorn en Gerrit van Riemsdijk namens de gecommitteerden van de erfgenamen van Ane en Ennevelde, aan Jan Claesen muller te Gramsbergen, stuk land in de Aner Marke genaamd de Mullerscamp, in ’t Gemene Velt naast Jan Habers.

Fol. 123: Panding, 22 apr. 1684; Provisoren van de Vreemde Wesen te Zwolle, het halve erf Kleyn Waterink, gebruikt door Tuenis Oeldringh te Brucht.

Fol. 123: Panding, 22 apr. 1684; Provisoren van de Vreemde Wesen te Zwolle, het halve erf Kleyn Waterink, gebruikt door Jan Geers te Brucht.

Fol. 123, 123vo: Opbading en aaneigening, 22 apr. 1684; weduwe van Jan Stael, Coenraedt Groenewolt te Gramsbergen.

Fol. 123vo: Executie van goederen, 22 apr. 1684; erfgenamen van Potkamp, levende have en gewas van de erven Haenryk, de Meppele en ter Meene, kinderen van de Scheer.

Fol. 123vo, 124: Verwin, 29 apr. 1684; landdrost van Salland als gesurrogeerd voor de burgemeesters van Hardenberg, dr. Albertus Greven als momber over de kinderen van procurator Anthonis de Vos, Lambertus Greven, huis met hoven en stallen te Hardenberg in de Achterstraat, vroeger bewoond door Willem Edelink en nu door burgemeester Wessel Kraemer.

Fol. 125: Arrest, 29 apr. 1684; dr. Lambert Greven, kinderen van procurator Vos, erf Raventiens, heer van de Scheer.

Fol. 125: Termijn, 5 mei 1684; Herman Baver meester timmerman te Zwolle, Engelbert Rycquyn van Ensse tot de Grote Scheer.

Fol. 125, 125vo: Executie van goederen, 5 mei 1684; erfgenamen van Potkamp, erven Haenderink, Meppele en ter Meene, erfgenamen van de Grote Scheer.

Fol. 125vo: Pandhaling en pandslijting, 5 mei 1684; weduwe van Jan Stael, Coenraedt Groenewolt te Gramsbergen.

Fol. 125vo: Pandhaling en Pandslijting, 5 mei 1684; weduwe van burgemeester Goris Verhoeff, erfgenamen van de Scheer.

Fol. 125vo, 126: Pandhaling en Pandslijting, 5 mei 1684; provisoren der Vreemde Wesen te Zwolle, halve erf Kleyn Wateringh te Brucht, meijer Tuenis Oelderingh.

Fol. 126: Pandhaling en Pandslijting, 5 mei 1684; provisoren der Vreemde Wesen te Zwolle, halve erf Kleyn Wateringh te Brucht, meijer Jan Geers.

Fol. 127: Opzegging geldlening, 14 mei 1684; Thije Hendrix Odink, heer van de Scheer.

Fol. 127vo: Purgeren van contumacie, 26 mei 1684; erfgenamen van de Swanenburgh.

Fol. 127vo: Pandhaling en distractie, 26 mei 1684; weduwe Stael, Coenraedt Groenewolt.

Fol. 127vo: Executie en distractie, 26 mei 1684; erfgenamen van Potkamp, erven Haenryk, Meppele en ter Mene.

Fol. 127vo: Executie en distractie, 26 mei 1684; luitenant Albert Bosch, meijer van erf Heerspink, Alardt Blankvoort.

Fol. 128, 128vo: Citatie of dagvaarding, 26 mei 1684; fiscaal T. Huete, erfgenamen en kinderen van Ensse tot de Swaenenburgh en Grote Scheer, rentmeester Simon van Vaessen.

Fol. 128vo: Termijn, 26 mei 1684; erfgenamen van dr. van Meken, Alardt Dijkhusen, erfgenamen Edelingh.

Fol. 128vo: Verwin, 26 mei 1684; Reynoldt Zell, Enghbert Rycquyn van Ensse ter Grote Scheer en Swaenenburgh, rentmeester Simon van Vaessen.

Fol. 129: Panding, 26 mei 1684; Louwijs Oevre, erf Raetmink, Jan Heerde toebehorende.

Fol. 129: Verlengde termijn, 2 jun. 1684; Jan Hooftman voor zwager vaandrig Proll als militair te Brabant, Jan van Essen.

Fol. 129vo: Verwin, 2 jun.1684; Philips Lindenhoff, Alardt Blankvoort.

Fol. 129vo: Verwin, 8 jun. 1684; Simon van Vaessen voor Engelbert Rycquyn van Ensse tot Grote Scheer en Swanenburgh, Goris Verhoeff, meijers en goed Rossink of Beckmans ter executie gesteld.

Fol. 130: Transport, 27 jun. 1684; Coert Altena x Grietjen Dercsen, aan Henrik van Heest, losrente uit de Hoge en Lege Holhorst te Holtheme, oostwaarts de Laerwolder Marke en westwaarts de Holhorster Stege.

Fol. 130, 130vo: Uitstel van executieverkoop, 27 jun. 1684; luitenant Albert Bosch, Alardt Blankvoort, meijer op Heerspink.

Fol. 130vo: Uitstel van verwin, 27 jun. 1684; Reynolt Zell, rentmeester Simon van Vaessen, heer van de Scheer en Swanenburgh.

Fol. 130vo, 131: Contumacie, 27 jun. 1684; Theod. Huete, kinderen van Ensse tot Swaenenburgh en Grote Scheer, rentmeester Simon van Vaessen.

Fol. 131: Transport, 30 jun. 1684; Gerrit van der Linden burger te Zwolle [x Hendrickien Splijtlof], aan Eghbert Roelofs, van 200 Carolusgulden wegens de vrouwen van Gerrit van der Linden en Eghbert Roelofs als zusters uit de erfenis van Lambert ter Huyren.

Fol. 131vo: Distractie, 30 jun. 1684; Louwijs Oevre, erf Raetmink, jonker Jan Heerdt.

Fol. 131vo: Verlenging termijn; 30 jun. 1684; heer van de Scheer, Herman Baver.

Fol. 131vo, 132: Vrijwillig verwin, 16 jun. 1684; Jan van Essen koopman te Groningen, vaandrig Proll, Joan Hooftman.

Fol. 132: Pandhaling en pandslijting, 16 jun. 1684; Philips Lindenhoff, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 132, 132vo: Arrest, 5 jul. 1684; Wilhelm Wiedenbrugge x Elisabeth van Heest, jonker Jaspar van Vilsteren, legaat van 400 Carolusgulden ten laste van Eghbert Jansen muller in ’t Laerwolt, land en het gewas daarop bij de Wekenhorst op de Lankhorst te Holtheme land de grens met Graafschap Bentheim, richter van Emmelcamp.

Fol. 133: Opzegging geldlening, 20 aug. 1684; Asse Amsink, aan Gerrit Swysen.

Fol. 134, 134vo: Testament, 21 aug. 1684; Albertien Arents weduwe van Evert Jansen te Kampen, neef Gerrit Boerink koster te Gramsbergen x Gerbreght Henryx, de erfgenamen te Gramsbergen.

Fol. 134vo: Vrijwilllig verwin, 30 aug. 1684; Reynoldt Zell, E.R. van Ensse tot Swanenbergh en Grote Scheer, Simon van Vaessen namens de heer van de Scheer.

Fol. 135: Vrijwillig gewin, 30 aug. 1684; rentmeester Simon van Vaessen van de Scheerse goederen namens de kinderen en erfgenamen van Ensse tot Grote Scheer en Swanenburgh, scholtengericht van Wijhe, Wilhelm Adriaen Bentink tot Brekelcamp, scholtengericht van Heerde, Reynoldt Zell koopman te Zwolle.

Fol. 135vo, 136: Vrijwillig gewin, 30 aug. 1684; rentmeester Simon van Vaessen van juffer Sophia van Ensse tot Swanenbergh en Grote Scheer, gericht Wijhe, Reynoldt Zell koopman te Zwolle, Henr. van Keppel tot den Dennenhoff als momber van de onmondige kinderen Everhardus, Theodorus en Ignatia van Ensse.

Fol. 136: Executieverkoop, 30 aug. 1684; luitenant Albert Bosch, huis en zaad van erf Heerspink, Alardt Blankvoort.

Fol. 136: Executieverkoop, 30 aug. 1684; Louwijs Oevre, pachten van erf Raemink, Joan Heerde toebehorend.

Fol. 136: Uitgestelde termijn, 30 aug. 1684; erfgenamen Wyntiens, erfgenamen Swanenburg en Grote Scheer.

Fol. 136vo: Executieverkoop, 30 aug. 1684; Engelbert Ryquyn van Ensse ter Grote Scheer en Swanenburgh, Herman Baver meestertimmerman te Zwolle.

Fol. 136vo: Panding, 2 sep. 1684; provisoren der Vreemde Wesen te Zwolle, huis en gewas van halve erf Kleyn Wateringh te Brucht, gebruikt door Tonis Oelderink.

Fol. 136vo, 137: Pandhaling en pandslijting, 2 sep. 1684; provisoren der Vreemde Wesen te Zwolle, huis en gewas van halve erf Kleyn Wateringh te Brucht, gebruikt door Jan Geers.

Fol. 138: Termijn, 29 sep. 1684; dr. Willem Keller, Arn. Frankena.

Fol. 138: Arrest, 29 sep. 1684; rentmeester Theod. Huete, erfgenamen van Ensse tot Swanenburgh en Grote Scheer.

Fol. 138vo: Verlengde termijn, 29 sep. 1684; Eghbert Roelofs en Jan Haberts, weduwe Proll.

Fol. 138vo: Pandhaling en pandslijting, 29 sep. 1684; Louwijs Oevre, meijer op Raetmink, Johan van Heerdt.

Fol. 140: Arrest, 6 okt. 1684; Jorrien Leenerts te Gramsbergen, Gerrit Eghberts weduwnaar van Fennetien van Lennep, Geertruyt van Lennep, vrouw van Gramsbergen.

Fol. 141, 141vo: Termijn, 13 okt. 1684; rentmeester dr. Theod. Huete, erfgenamen van Ensse tot Swanenburgh en Grote Scheer.

Fol. 141vo: Distractie, 13 okt. 1684; Louwijs Oevre, jonker Joan van Heerdt, uitstel door de landdrost van Salland.

Fol. 142: Arrest, 14 okt. 1684; Jan Jans Kippers te Almelo, Hend. Scheel te Venebrugge, meijer Bosman.

Fol. 144: Panding, 25 okt. 1684; rentmeester Riemsdijk, Aloff Altink te Holtheme.

Fol. 144: Panding, 25 okt. 1684; jonker Jacob.

Fol. 144: Uitgestelde termijn, 25 okt. 1684; rentmeester Riemsdijk, Arn. Frankena, de Keller.

Fol. 144: Opbading en aaneigening, 2 nov. 1684; rentmeester Riemsdijk, Aleff Altink.

Fol. 144vo: Opbading en aaneigening, 2 nov. 1684; rentmeester Riemsdijk, jonker Jacob.

Fol. 144vo: Panding, 2 nov. 1684; rentmeester Riemsdijk, Jan Geers Boscher.

Fol. 145: Opzegging geldlening, 2 nov. 1684; Jan Geers Boscher ten Velde, erfgenamen van de Scheer.

Fol. 147, 147vo: Testament, 5 nov. 1684; Willem Blankvoort ten Blankenhemert x Aleida Geertruida van Hemert, Janna Judith Blankvoort, Hemert ten Krijtenbergh. S.C. Blankvoort te Collendoorn, Jan Blankvoort, Erenst van Rheda van Amerongen als executeur.

Fol. 147vo: Beslag, 7 nov. 1684; Henr. Meijerink te Zwolle, Arent Westerhoff, Albert op Bulks, weduwe Krul, erfgenamen van Spyndus.

Fol. 148: Aaneising, 10 nov. 1684; rentmeester Theod. Huete, kinderen van den Swaenenburgh en Grote Scheer.

Fol. 148vo: Panding, 10 nov. 1684; Annetien Pieters weduwe van Claes Jacobsen mulder te Amsterdam,Tuenis Jansen mulder op de Marienberg.

Fol. 150: Transport, 16 nov. 1684; rentmeester Gerrit van Riemsdijk namens vrouw A.M. Ripperda douagere van Gramsbergen, stuk zaailand langs de Langestege en een mud zaailand te ten Velde liggend onder het erf Zaelcamp, dat aan de Armen van Gramsbergen toebehoord, aan Eghbert Hakeman en zijn huisvrouw.

Fol. 150: Transport, 16 nov. 1684; rentmeester Gerrit van Riemsdijk namens vrouw A.M. Ripperda douagere van Gramsbergen, aan Hermen Zaelcamp, land onder erf Zaelcamp te ten Velde, Eghbert Hakeman en Albert Geers naast aangeland op Zaelkamp Essien gelegen en een goorden aan de overzijde van de Stege bij Docters huis, onder het erf Zaelcamp te ten Velde gehorende.

Fol. 150: Transport, 16 nov. 1684; rentmeester Gerrit van Riemsdijk namens vrouw A.M. Ripperda douagere van Gramsbergen, aan Albert Geers, schepel land op Zaelcamp Essien, de scholtis en rentmeester naastgeland, onder het erf Zaelcamp te ten Velde gehorende.

Fol. 150vo: Transport, 16 nov. 1684; rentmeester Gerrit van Riemsdijk namens vrouw A.M. Ripperda douagere van Gramsbergen, aan Freryk Otten smidt, zes schepel land op de Katinkhorst, Grimink ten Velde en de Oostermate naastgeland, onder het erf Zaelcamp te ten Velde gehorende.

Fol. 151: Citatie, 17 nov. 1684; Jorjaen Lenerts, Gerrit Eylers uit naam van zijn afgeleefde huisvrouw Femmetien van Lennep, Geertruyt van Lennep weduwe van Hermen van Emmelcamp.

Fol. 151vo: Opbading en aaneigening, 26 nov. 1684; Annetien Pieters weduwe van Claes Jacobs muller te Amsterdam, Tuenis Jans muller te Marienberg.

Fol. 152: Termijn, 1 dec. 1684; Jor. Leenerts, Gerrit Eylers uit naam van zijn vrouw Femmetien van Lennep, Geertruydt van Lennep weduwe van Hermen van Emmelcamp.

Fol. 152vo: Transport, 1 dec. 1684; Lambert Goorhuys, aan burgemeester Jan van Borne x Engele van Oelen, huis en groenland aan Reynts gelegen en een stuk groenland bij ’t Hagh te Baalder.

Fol. 153: Executieverkoop, 8 dec. 1684; erfgenamen van Jan Gerrits Potkamp koopman te Zwolle, erven de Meppele, Haenderink en ter Meene, toebehorend de heer van de Scheer of de gezamentlijke erfgenamen van de Scheer.

Fol. 153, 153vo: Executieverkoop, 8 dec. 1684; Hermen Baver, erven [de Meppele, Haenderink en ter Meene], toebehorende aan Engelbert Rycquyn van Ensse tot de Grote Scheer.

Fol. 153vo, 154: Arrest, 8 dec. 1684; Jan Jans Kippers koopman te Almelo, Wilhelm Hendrik Scheel heer tot Welevelt en Venebrugge en de Welborgh.

Fol. 154, 154vo, 155: Prolongatie van verwin, 8 dec. 1684; weduwe van Goris Verhoeff te Zwolle, Enghbert Rycquyn van Ensse tot de Grote Scheer en Swanenburgh, rentmeester Simon van Vaessen als gevolmachtigde namens de kinderen van Ensse.

Fol. 155: Distractie, 8 dec. 1684; Annighien Pieters, de muller op Marienberg.

Fol. 155, 155vo: Distractie, 8 dec. 1684; Reynoldt Sel, erven de Clompe, Coenders, daar Klein Jan op woont en de plaats achter Holthoner bosch, kinderen en erfgenamen van Ensse tot Swaenenbergh en Grote Scheer. Het proces is na distractieverbod geïnventariseerd en ter belering verzonden aan rechtsgepromoveerden.

Fol. 156: Verwin, 9 dec. 1684; Simon van Vaessen rentmeester van de Scheerse goederen, weduwe van Goris Verhoeff te Zwolle.

Fol. 156: Prolongatie van verwin, 26 jan. 1685; rentmeester Simon van Vaessen, weduwe van Goris Verhoeff, Scheerse goederen.

Fol. 157: Termijn, 12 jan. 1685; Jan Jansen Kippers koopman te Almelo, W.H. Scheel ter Welborgh en Venebrugge.

Fol. 157, 157vo: Executie van goederen, 12 jan. 1685; erfgenamen Potkamp, erven de Meppele, Haenderink en ter Meene, heer van de Scheer of de gezamenlijke erfgenamen.

Fol. 157vo: Pandhaling en distractie, 12 jan. 1685; Annichjen Pieters, muller op Marienberg.

Fol. 157vo: Arrest, 12 jan. 1685; dr. Theod. Huete advocaet fiscael der provintie Overijssel, erven de Meppele, Haenryk, Mene, Kleyn Jans, Drenthen, erfgenamen van den Swaenenburgh en Grote Scheer.

Fol. 158: Arrest, 12 jan. 1685; dr. Theod. Huete advocaet fiscael der provintie Overijssel, havesate de Venebrugge, W.Henr. Scheele tot Weleveldt.

Fol. 158: Opzegging geldlening, 12 jan. 1685; Jan Schutstal te Gramsbergen, aan de Armen van Coevorden.

Fol. 158: Opzegging geldlening, 12 jan. 1685; rentmeester Simon van Vaessen namens zijn principaal, aan een inwoner van Drenthe.

Fol. 158vo: Panding, 14 jan. 1685; Everdt Snelle als erfgenaam van zijn vader Willem Geers, gerechte helft van de erven Lovelingh te Rheeze en Willinck te Ane en Waijeman te Lutten, Wilh. Doijs vaandrig.

Fol. 159: Sententie, 14 jan. 1685; Arnh. Voltelen als borg, dr. Keller, Arnh. Frankena.

Fol. 159vo: Opzegging geldlening, 15 jan. 1685; Gerrit Pot te Coevorden, aan Gerrit van ’t Holt en zijn momber Coenraedt te Gramsbergen.

Fol. 159vo: Transport, 17 jan. 1685; jonker Alardt Blankvoort, aan broer Willem Blankvoort, vijf schepel zaailand aan deAeftinghcamp gelegen, aangekocht van de erfgenamen van Heemser en Collendoorner Marke.

Fol. 160: Termijn, 19 jan. 1685; W.H. Scheele te Welveldt, Jan Jansen Kippers te Almelo.

Fol. 160vo: Justificatie van arrest, 19 jan. 1685; Arendt van Westerhoff, N. Engelingh en W. Kraemer, erfgenamen van professor Godefridus Spyndus [= Jan Godfried Spindler of Spinaeus, geb. in Bohemen, prof. te Steinfurt, Kampen en Leiden ovl. 12 mei 1681, in 1e huw. met Cuniera Crull te Gronau, bron: https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/37815/1].

Fol. 161: Purgatie van contumacie, 26 jan. 1685; Jan Jansen Kippers koopman te Almelo, W.H. Scheel tot Weleveldt.

Fol. 161: Opbadinge, 27 jan. 1685; Everdt Snelle, have en gewas van de gerechte helft van de erven Lovelingh, Willink en Waeymans.

Fol. 162: Verlenging van gewin, 2 feb. 1685; jonker Alardt Blankvoort, Roeloff Derx.

Fol. 162: Executie, 2 feb. 1685; jonker Alardt Blankvoort, luitenant Albert Bosch, erf Heerspink.

Fol. 163: Vrijwillig verwin, 16 feb. 1685; jonker Alardt Blankvoordt, zaailand op Aeftinghcamp te Heemse, Wessel Kraemer.

Fol. 163, 163vo: Termijn, 16 feb. 1685; Jan Jansen Kippers koopman te Almelo, heer Scheele.

Fol. 163vo: Executie, 16 feb. 1685; erfgenamen van Potkamp, erven de Meppele, Haenryk en ter Mene, erfgenamen van de Scheer.

Fol. 165: Executie, 23 feb. 1685; dr. Theod. Huete, meijeren van de erven de Meppele, de Haenryk, erfgenamen en kinderen van Ensse tot Swanenbergh en Grote Scheer.

Fol. 165: Termijn, 9 mrt. 1685; Jan Jansen Kippers koopman te Almelo, heer Scheel.

Fol. 165vo: Vrijwillig gewin, 9 mrt 1685; jonker Alardt Blankvoordt, broer Phil[ibert] Blankvoordt tot Veltinkvelt [Ane], erf Waijmans, Everdt Snell, erf Heerspink te Rheeze, twee veenslagen in het Rheezerveen, een half slag te Heemserveen, een half slag in Anerveen, de toeslag op Vaerlo.

Fol. 165vo: Transport, 23 mrt. 1685; Jan Otten, aan Tuenis Jans muller te Marienberg, een dagwerk hooiland de Stockebrink te Brucht, waarop een losrente van de kerk van Heemse.

Fol. 166: Termijn, 23 mrt. 1685; Theod. Huete fiscaal van Overijssel, kinderen en erfgenamen van de Swanenbergh en Grote Scheer.

Fol. 166: Termijn, 23 mrt. 1685; Theod. Huete fiscaal van Overijssel, heer W.H. Scheel tot Welfeldt.

Fol. 166vo: Arrest, 23 mrt. 1685; Louwijs Oevre, erven Stubbe, ten Bosche, Mas, ter Messelen, Havesate de Venebrugge, heer Scheel.

Fol. 166vo: Edelijke verklaring, 23 mrt. 1685; Tuenis Jansen, Jan Ruytmink en Albert Roelofs aalmoezeniers van Heemse, Tuenis Jans muller, koper van de Stockebrink van Jan Otten te Rheeze, halve erf Nyemeyer te Diffelen, Willem Edelink gewezen scholtis van Hardenberg, Arn. Voltelen bezitter van erf Nyemeyer te Diffelen.

Fol. 167, 167vo: Distractie, 6 apr. 1685; dr. Theod. Huete fiscaal van Overijssel, kinderen en erfgenamen van de Swanenbergh en Grote Scheer.

Fol. 167vo:  Zuivering van contumacie, 6 apr. 1685; dr. Theod. Huete fiscaal van Overijssel, heer W.H. Scheel te Welefeldt, Welbergh en de Venebrugge.

Fol. 168: Executie, 6 apr. 1685; erfgenamen Potkamp, erven de Meppele, Haenryk en ter Mene, erfgenamen van de Grote Scheer.

Fol. 168, 168vo: Zuivering van contumacie, 6 apr. 1685; Jan Jans Kippers koopman te Almelo, heer Scheele.

Fol. 168vo: Executie, 6 apr. 1685; provisoren van de Arme Wesen te Zwolle, Tonis Oelderingh te Brucht.

Fol. 169: Executie, 6 apr. 1685; provisoren van de Arme Wesen te Zwolle, Jan Geers te Brucht.

Fol. 169: Arrest, 6 apr. 1685; Eghbert Wychers smidt te Wijhe, erfgenamen van de Swanenbergh en Grote Scheer.

Fol. 171: Opzegging geldlening, 13 apr. 1685; kinderen van Eyssien Jans te Coevorden, Jan Smidt in ’t Laer, enig land te Holtheme.

Fol. 172: Transport, 26 apr. 1685; Tuenis Oelderingh x Heyle Luyghjens, aan Eefse van Borne, Aeltien Borne en Hermyntien van Borne als erfgenamen van burgemeester Berendt van Borne, losrente uit drie schepel zaailand op de Legen Esch te Brucht en een mud land op de Mekelingh te Brucht.

Fol. 172vo: Transport, 3 mei 1685; Tuenis Oelderingh x Heyle, aan Henr. Everts op Volkeringh, losrente uit hooiland ’t Westermaetjen onder erf Amsink te Brucht.

Fol. 173: Termijn, 4 mei 1685; Arent van Westerhoff, erfgenamen Spyndus, Willem Kraemer.

Fol. 173, 173vo: Termijn, 4 mei 1685; Theod. Huete, Wil. Henr. Schele tot Welfeldt, Venebrugse goederen.

Fol. 173vo: Justificatie van arrest, 4 mei 1685; Louwijs Oevre, Willem Henr. Schele.

Fol. 173vo, 174: Citatie (2), 4 mei 1685; Theod. Huete advocaat fiscaal van Overijssel, ergenamen van de Swanenbergh en Grote Scheer.

Fol. 174: Executie en distractie, 4 mei 1685; Theod. Huete, Scheerse goederen.

Fol. 174vo: Citatie, 18 mei 1685; Jan Swiers, boeren van Brucht.

Fol. 174vo: Termijn, 18 mei 1685; Arendt van Westherhoff, erfgenamen van zalige professor Spyndus.

Fol. 175: Panding, 18 mei 1685; Wolter Morren, Wessel Kraemer, impost van de 50e penning.

Fol. 175: Beslag, 18 mei 1685; provisoren der Vreemde Wesen te Zwolle, gewas en halve erf Kleyn Wateringh, toebehorend Tuenis Oelderingh.

Fol. 175: Beslag, 18 mei 1685; heer Blankvoort van Collendoorn, zaadgewas op het erf Oelderingh.

Fol. 175vo: Beslag, 18 mei 1685; heer van Collendoorn, pachten van erf Raetmink, jonker J.Ch. Heerdt gehorende.

Fol. 175vo: Executie, 18 mei 1685; erfgenamen Potkamp, erven de Meppele, Haenryk en ter Mene, de erfgenamen van de Scheer toebehorende.

Fol. 176: Transport, 18 mei 1685; jonker Alardt Blankvoort, aan Wibbe Geers, losrente uit een veneslag op Vrijlingh te Rheeze en een aandeel in de ..gercamp te Rheeze.

Fol. 176: Verklaring, 5 feb. 1698; Geertien Gerrits, mede voor Geessien Gerrits, voor Hendrick Rotgers als man en voogd van Jennegien Berents, voor Gerrit Berents, bedanken voor ontvangen penningen.

Fol. 177: Opzegging geldlening, 30 mei 1685; erfgenamen Hanecamp, aan Hendrik Hutten, Warmink te Heemse, Slodtman te Baalder, Kleyntien te Loozen.

Fol. 177: Uitgestelde termijn, 30 mei 1685; boeren van Brucht, Jan Swiers.

Fol. 177: Panding, 15 jun. 1685; Claes Cangieter, katerstede Gelsink, jonker Schonencamp erfgenamen toebehorend.

Fol. 177vo: Justificatie van arrest, 15 jun. 1685; Louwijs Oevre, erven onder havesate de Venebrugge, Will. Henr. Scheele tot Welevelt.

Fol. 177vo, 178: Oproep, 15 jun. 1685; Jan Jans als erfgenaam van zijn vader Jan Swiers, boeren van Brucht.

Fol. 178: Termijn, 15 jun. 1685; Geertien Coerts en Albert Babbeler, Geert Vrijlingh van Emmelcamp.

Fol. 178: Opbading en aaneising, 15 jun. 1685; Wolter Morren, Wessel Kraemer.

Fol. 178vo: Executie en distractie, 15 jun. 1685; Everdt Snelle, meijer op ’t erf Waeijman te Lutten, toebehorend Philibert Blankvoordt.

Fol. 180: Arrest en beslag, 12 jul. 1685; Wessel Kraemer, zaadgewas van Raetmink te Rheeze.

Fol. 180: Arrest, 16 jul. 1685; Wolterus Conradi, Venebrugger goederen, vrouw van Keppel, heer Scheel en meijeren.

Fol. 181: Arrest, 25 jul. 1685; weduwe Schutte, haar meijer Tuenis Oelderink, zijn broer Henrik Scheper.

Fol. 181vo: Telling en distractie, 10 jul. 1685; Wessel Kraemer, zaadgewas van Aeftinkcamp.

Fol. 182: Inlegging beslagen pacht, 3 aug. 1685; Eghbert Jans, getrouwd aan mr. Geert zaliger dochter, 3 gld. 10 stv. op het zaailand op de Aeftinkcamp, toebehorend jonker Alardt Blankvoordt.

Fol. 182: Betaling of executie, 3 aug. 1685; Wessel Kraemer, vierde part van Aeftink te Heemse, zaadgewas.

Fol. 182vo: Arrest, 6 aug. 1685; burgemeester Hermen Holt senior, kooppenningen van de Venebrugge, gehorende heer Schele, koper Berent Hendrix.

Fol. 184: Panding, 1 sep. 1685; Gerrit Berents, mobilia Hendrick Hutten te Baalder, niet geleverde koe uit het kinderlijke goed.

Fol. 184: Arrest, 1 sep. 1685; Hendryka Brouwer, competenties van procurator Hermen Kremer x Anna Hooftman aan de Blauwenkamp, Hend. Thijsen.

Fol. 184: Termijn, 7 sep. 1685; erfgenamen Spyndus, Arendt Westherhoff.

Fol. 184, 184vo: Vrijwillig verwin, 12 sep. 1685; Albertus Greven als momber over de kinderen van zalige procurator Anthonis de Vos, dr. Lambertus Greven, huis in de Achterstraat bij burgemeester W. Kramer bewoond, bij het oude kerkje gelegen, rentverschrijver Willem Edelink.

Fol. 184vo: Aanpanding, 12 sep. 1685; Albertus Greven als momber over de kinderen van zalige procurator Anthonis de Vos, dr. Lambertus Greven, 3/4 parten van erf Heersbrink te Rheeze, 1/4 part van erf Aeftink te Heemse, 2 veneslagen op ’t Rheezerveen, 2 veneslagen in Heemserveen, gebruikers en eigenaar jonker Blankvoordt.

Fol. 185: Opbading, 14 sep. 1685: Gerrit Berents, Hendrick Hutten.

Fol. 185: Opbading, 15 sep. 1685; kinderen van zalige Anthonis de Vos, jonker Alardt Blankvoort.

Fol. 185: Panding, 21 sep. 1685; gerichtskosten procurator Hend. Swarts op de erfgenamen Swanenbergh en Grote Scheer.

Fol. 185vo: Distractie, 21 sep. 1685; Theod. Huete advocaet fiscael van Overijssel, meijers van de Grote Scheer.

Fol. 185vo: Termijn, 21 sep. 1685; Arendt van Westherhoff, erfgenamen Spyndus.

Fol. 186: Termijn, 21 sep. 1685; Louwijs Oevre, Willem Hend. Scheele.

Fol. 186: Panding, 21 sep. 1685; Claes Cangieter, juffer Schonecamp, katerstede Gelsink.

Fol. 186: Eis, 21 sep. 1685; Wyghmondt Jans, Claes Jansen.

Fol. 186vo: Beslag, 16 sep. 1685; Jan van Ommeren, kooppenningen van de Venebrugge, Berent Hendricks.

Fol. 186vo: Executie en distractie, 21 sep. 1685; Reynolt Sell, rentmeester van de Scheer namens de kinderen en erfgenamen van de Scheer en Swanenbergh, heer van de Scheer als momber van de onmondige kinderen in particulier en juffer Sophia van Ensse.

Fol. 187: Arrest, 18 sep. 1685; rentmeester Huete, kooppenningen van de Venebrugge.

Fol. 187: Arrest, 25 sep. 1685; heer Blankvoort te Collendoorn namens heer Rammelman, kooppenningen van de Venebrugge, de heer Scheel, Jan van Borne, Berent Hendrix als koper.

Fol. 187vo: Opzegging geldlening, 28 sep. 1685; Jan van Lingen, Lambert Goorhuys.

Fol. 188: Parate executie, 28 sep. 1685; Wilh. Henr. Schele tot de Welborgh en Welevelt, Jan Jansen Kippers burger te Almelo.

Fol. 188vo: Parate executie, 28 sep. 1685; Wilh. Henr. Schele tot de Welborgh en Welevelt, Loijs te Zwolle.

Fol. 189: Executie, 5 okt. 1685; erfgenamen Potkamp, have en gewas van de erven de Meppele, Haenderink en ter Mene, erfgenamen van de Scheer.

Fol. 189: Executie, 5 okt. 1685; Hermen Baver, heer van de Scheer.

Fol. 189vo: Dagvaarding en opzegging, 5 okt. 1685; weduwe Schutten, haar meijer Tonis Oelderink.

Fol. 189vo: Wete, 5 okt. 1685; Hermen Holt, Wilh. Henr. Schele en vrouw weduwe Schele.

Fol. 190: Vrijwillig verwin, 5 okt. 1685; Louwijs Oevre, Wilhelm Hendr. Schele ter Welborgh en Venebrugge, uitstel 6 mnd. door landdrost.

Fol. 190, 190vo: Termijn, 5 okt. 1685; erfgenamen Spyndus, Arent van Westerhoff, bewijsdommen in Holland.

Fol. 190vo: Opbading en aaneigening, 5 okt. 1685; rentmeester Theod. Huete, meijers van de Grote Scheer.

Fol. 190vo: Opbading en aaneigening, 5 okt. 1685; Claes Cangieter, juffer Schonencamp.

Fol. 192: Opzegging geldlening, 13 okt. 1685; Roeloff Derx muller te Ommen, aan de vrouw van Gramsbergen.

Fol. 192: Volmacht, 14 okt. 1685; Jacobus van Linga van Lennep maakt volmachtig secretaris Swam Woelerts, die van ’t Laerwolt in Graafschap Bentheim.

Fol. 193: Verwin, 19 okt. 1685; rentmeester Simon van Vaessen, erfgenamen Potkamp, erven de Meppele, Mene en Haenryk.

Fol. 193: Verwin, 19 okt. 1685; jonker Alardt Blankvoordt, luitenant Albert Bosch, erf Heerspink te Rheeze.

Fol. 193vo: Verwin, 19 okt. 1685; jonker Alardt Blankvoordt, dr. Albertus Greven als momber van de kinderen van Anthonis de Vos.

Fol. 194: Transport, 20 okt. 1685; Hendrickjen Helt, weduwe van Joan Westenbergh pastoor van Dalfsen, ’t Diepegoor of Jan Snijdersland te Holtheme, aan Hendrick Bonselaer.

Fol. 195: Transport, 21 okt. 1685; Jan Odink te Holtheme, stuk land in ’t Diepegoor te Holtheme, ’t Kleyne Stuckjen genoemd, verpand geweest aan de erfgenamen Altink, aan Hendrik Stuyven in ’t Laer.

Fol. 196: Executie, 2 nov. 1685; Wolter Morren, Wessel Kramer.

Fol. 196: Arrest op kooppenningen 2 nov. 1685; weduwe Scheele, Wilhelm Henrick Schele tot Welborgh, erf en landerijen de Venebrugge.

Fol. 196vo: Executie, 2 nov. 1685; Theod. Huete advocaet fiscael van Overijssel, goederen en bestialen van de meijeren van de Grote Scheer.

Fol. 196vo, 197: Ontkenning van slacht, 2 nov. 1685: Jan Hendrix pachter van ’t geslacht te kerspel Hardenberg, Asse op Amsink.

Fol. 197, 197vo: Citatie, 2 nov. 1685; Alberdt Conink als pachter van de Puyrink thiende te Enneveld, Jan op den Rustenbergh, thiende van Puyrinkweyde, resolutie van rentmeester van de Marienberg.

Fol. 197vo: Executie, 2 nov. 1685; Claes Cannegieter, juffer Schonekamp, katerstede Gelsink.

Fol. 198: Arrest op kooppenningen, 5 nov. 1685; Jan van Borne en Arn. Voltelen, Jan Wyntgien, hooiland in de Meene onder Salomon Duerninck te Gramsbergen.

Fol. 198vo: Panding, 9 nov. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Lambert Goorhuys te Baalder.

Fol. 198vo: Panding, 9 nov. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Hendr. Nisink te Brucht.

Fol. 198vo: Panding, 9 nov. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Berent Jansen aen den Dijk.

Fol. 198vo: Panding, 9 nov. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, omgezetenen van de boerschap Baalder.

Fol. 199: Arrest, 9 nov. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Tuenis Oelderingh te Brucht.

Fol. 199: Opzegging geldlening, 9 nov. 1685; Jan van Borne, Lambert Goorhuys.

Fol. 199: Arrest, 9 nov. 1685, erfgenamen van Berent van Borne van oude Jan Swiers penningen onder de boeren van Brucht.

Fol. 199: Uitgestelde termijn, 9 nov. 1685; H.H. Rammelman, heer Schele.

Fol. 200: Reces, 16 nov. 1685; heer Schele te Welevelt, burgemeester Hermen Holt.

Fol. 200: Justificatie van arrest, 16 nov. 1685; dr. Herman Holt senior, vrouw Scheele te Venebrugge.

Fol. 200vo: Pandhaling en pandslijting, 16 nov. 1685; Theod. Huete advocaet fiscael van Overijssel, meijers van de Grote Scheer, heer van de Scheer.

Fol. 200vo, 201: Executie, 16 nov. 1685; Claes Kangieter, juffer Schonecamp.

Fol. 200vo: Opbading en aaneigening, 16 nov. 1685; Jan van Borne, meijers van ter Huyren en Meijerink te Ennevelde, Eghbert Wolbink, Loshaer en Nyemeyer te Ane.

Fol. 200x, 200xv, 200y: Reces, 16 nov. 1685; Wilhelm Henr. Scheele tot Welefelt en Welborch contra Hermen Holt senior burgemeester der stad Swolle, betaling 50e penning van de erfenis van N. Scheel.

Fol. 201: Arrest, 16 nov. 1685; Jacobus van Linga van Lennep, stuk land de Holhorst van Derk van Heest te Holtheme.

Fol. 201: Opbading, 16 nov. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Lambert Goorhuys te Baalder.

Fol. 201, 201vo: Termijn, 16 nov. 1685; vrouw Schutten, Tuenis Oelderink.

Fol. 201vo: Betaling tienden, 16 nov. 1685; Jan op de Rustenbergh, als pachter zaad op Puyrink weide ingehaald.

Fol. 201x: Transport, 25 nov. 1685; aan Jan van Ringe, derde part van de Spijkmate van ongeveer een dagwerk hooiland te Holtheme.

Fol. 202vo: Executie, 23 nov. 1685; erfgenamen Potkamp, erven Meppele, Haenryk en ter Mene, erfgenamen van der Scheer.

Fol. 202vo: Executie, 23 nov. 1685; juffrouw Wyntgien, goederen van de Scheer, wijlen Jacobus Vriesen als momber over de kinderen Wyntgien.

Fol. 203: Citatie, 23 nov. 1685; dr. Henr. Jasp. Nuys als curator van de boedel van wijlen burgemeester Willem Edelink, jonker Johan Schonecamp, juffer Clara Schonencamp.

Fol. 203: Schuldvordering, 23 nov. 1685; curator Henr. Jasp. Nuys, Henr. Oelbers te Bergentheim.

Fol. 203: Schuldvordering, 23 nov. 1685; curator Henr. Jasp. Nuys, weduwe van Reyner op Marsheynen.

Fol. 203vo: Schuldvordering, 23 nov. 1685; curator Henr. Jasp. Nuys, Henrick Raetmink, burgemeester Edelink.

Fol. 203vo: Schuldvordering, 23 nov. 1685; curator Henr. Jasp. Nuys, Henr. Bosman.

Fol. 203vo: Schuldvordering, 23 nov. 1685; curator Henr. Jasp. Nuys, Hermen de Vasse te Lutten, Volker Hermsen Vasse.

Fol. 204: Verbod tot betaling, 23 nov. 1685; dr. Henr. Jasp. Nuys, wijlen Anthony Gunther Swenke, overdracht van vordering op wijlen burgemeester Willem Edelink, van de erven Loshaer en Hoeverts van achterstallige pacht.

Fol. 204: Arrest (2), 23 nov. 1685; Jan Hooftman, Tuenis Oelderink.

Fol. 204: Arrest (2), 23 nov. 1685; Jan Hooftman, Jan Swiers erfgenamen onder de Bruchter boeren.

Fol. 204: Arrest (3), 7 dec. 1685; Jan Hooftman, Jan Swiers erfgenamen onder de Bruchter boeren.

Fol. 205: Uitgestelde termijn, 30 nov. 1685; pachters van Puyrink thiende te Ennevelde contra pachters van Puyrink weyde.

Fol. 205: Betalingsvordering, 30 nov. 1685; Swane Veermans, Jan Deters.

Fol. 205, 205vo, 206: Termijn, 30 nov. 1685; burgemeester Hermen Holt, Willem Henr. Schele, vrouw douagiere Schele.

Fol. 206, 206vo: Parate executie, 30 nov. 1685; Jan Splijtloff, Henr. Hans Kippe te Den Ham.

Fol. 206vo, 207: Termijn, 30 nov. 1685; Tuenis Oelderink, zijn pachter weduwe Schutten, Simon van Vaessen.

Fol. 207vo: Arrest, 2 dec. 1685; Jan Hooftman, Jan de Gijse te Volsel, Hermen te Volsel de Buecker, Jan Freryx de Olde als borg.

Fol. 208: Transport, 1 dec. 1685; Henr. Jans Kamphuys, aan Eghbert Eghberts van Wachtum, losrente uit een mud zaailand bij zijn huis te Ane.

Fol. 208vo: Transport, 4 dec. 1685; Alberdt Wychers van Assen als gevolmachtigde van Gerhardus Benthem predikant te Steenwijk x Martha van Coten, aan meijer Jacobus Hulsbosch het halve erf Reynink te Lutten waarvan de andere helft aan oud burgemeester Willem Evers toebehoort.

Fol. 209: Transport, 5 dec. 1685; procurator Hermen Kremer x Anna Hooftman, aan Berent Kramer x Geertien Hendrix, 2/11 parten van de thienden te Loozen en Oldenhoff, met broers en zwagers mandelig, van zalige oom en tante aangeërfd.

Fol. 209vo: Transport, 5 dec. 1685; Jan Berents van Righterink, aan Lambert Lamberts brouwer te Dalfsen, derde part van zaailand het Nieuwe Landt te Brucht, zoals aangeërfd van zalige Essien Hanecamp. Gecompareerde Lambert Lamberts heeft het zaailand weer overgedragen aan Hendrik Eskens.

Fol. 210: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Philibert Blankvoort.

Fol. 210: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Andries op den Brink.

Fol. 210: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, koster van Heemse.

Fol. 210: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Alberdt Scholtenmeijer.

Fol. 210: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Everdt Wermincks

Fol. 210: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Brant te Heemse.

Fol. 210: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Willem Hofsink.

Fol. 210vo: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Hulsbosch te Heemse.

Fol. 210vo: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Velsink te Heemse.

Fol. 210vo: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Geert Schotten te Rheeze.

Fol. 210vo: Schuldvordering, 7 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Henr. Heersmink te Rheeze.

Fol. 210vo: Uitgestelde termijn, 7 dec. 1685; heer Rammelman, heer Scheel.

Fol. 210vo: Uitgesteld arrest, 7 dec. 1685; Jan Hooftman, Gijse te Volsel.

Fol. 210vo: Uitgestelde termijn, 7 dec. 1685; Jan Deters, Tuenis in de Mene, schutten van beesten.

Fol. 211: Uitgestelde termijn, 7 dec. 1685; Jan Deters, Swane Veermans.

Fol. 211: Uitgestelde termijn, 7 dec. 1685; boeren van Brucht, Bockink, Hanninck en Waterink.

Fol. 211vo: Executie, 14 dec. 1685; Hermen Baver, heer van de Grote Scheer.

Fol. 211vo: Executie, 14 dec. 1685; ergenamen Potkamp, erven de Meppele, Haenryk en ter Mene, toebehorend de erfgenamen van de Grote Scheer.

Fol. 212: Wete (2), 14 dec. 1685; dominus Wolterus Conradi, heer Scheel tot Welbergh en Venebrugge, de vrouw weduwe Schele.

Fol. 212, 212vo: Wete (2), 14 dec. 1685; burgemeester Holt, douariere Schele.

Fol. 212vo: Aaneising, 14 dec. 1685; Jan Splijtloff, Henr. Hans Kippe.

Fol. 212vo, 213: Bewijslevering, 14 dec. 1685; boeren van Brucht, Bockink, Hannink en Waterink.

Fol. 213: Arrest (3), 14 dec. 1685; Jacobus van Linga van Lennep, Laerwoltse Holhorst.

Fol. 213: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Philibert Blankvoort.

Fol. 213: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Andries op den Brink.

Fol. 213: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, koster van Heemse.

Fol. 213vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Albert Scholtenmeijer.

Fol. 213vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Brant.

Fol. 213vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Willem Hofsink.

Fol. 213vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Hulsbosch te Heemse.

Fol. 213vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Velsink.

Fol. 213vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Geert Schotten te Rheeze.

Fol. 213vo: Opbading en aaneigening, 14 dec. 1685; erfgenamen van Berent van Borne, Henr. Heersmink.

Fol. 213vo, 214: Kerkenspraak en executie, 16 dec. 1685; juffrouw Wyntjen, meijeren en erfgenamen van de Grote Scheer.

Fol. 214, 214vo: Uitkering legaat, 16 dec. 1685; Annetien Pieters weduwe van Claes Jacobs te Amsterdam, 50 Carolusgulden als legaat uit testament van Tuenis Jans molenaar van de Marienberg.

Fol. 215: Termijn, 4 jan. 1686; Wilh. Henr. Scheel tot Welevelt en Welborgh, burgemeester Holt.

Fol. 215vo: Termijn, 4 jan. 1686; Jan Splijtloff, Henr. Hans Kippe.

Fol. 215vo: Uitgestelde termijn, 4 jan. 1686; erfgenamen Rammelman, heer Schele.

Fol. 215vo, 216: Aaneising, 4 jan. 1686; Jan Hooftman en zijn broer Eghbert Hooftman, erfgenamen van zalige Enghbert Hendrixsen, boek van Jan Gijse te Volsel.

Fol. 216: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Janna Mollen in het Klooster.

Fol. 216: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Henrik Lovelink te Diffelen, woont nu te Marienberg.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Luychjen in het Klooster.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Hermen Haver voor de boeren te Diffelen.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Prengher te Loozen.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Woestcamp te Bergentheim.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Jan ter Huyren te Ennevelde.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Lambert Hendrix te Collendoorn.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Berent Haereman te Ane.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Eghbert Nyemeyer te Ane.

Fol. 216vo: Panding, 4 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Hermen Vrijlink te Diffelen.

Fol. 217: Purgatie, 11 jan. 1686; Jan Freryx trekt zich terug als borg, de Gijse te Volsel.

Fol. 217, 217vo, 218: Aaneising en prestatie, 11 jan. 1686; Lutersche predikant Wolterus Conradi te Kampen, Willem Henr. Scheele tot Welevelt en mevrouw douariere Schele tot Keppels, rentmeester Henrik Eskens als gevolmachtigde van vrou douariere Scheele.

Fol. 218: Executie, 11 jan. 1686; Claes Cannegieter, juffrouw Schonecamp.

Fol. 218, 218vo: Aanpanding, 11 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Prenger te Loozen.

Fol. 218vo: Opbading en aaneigening, 11 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Berent Haereman te Ane.

Fol. 218vo, 219: Aaneising, 18 jan. 1686; burgemeester Hermen Holt, vrouw douariere Schele.

Fol. 219, 219vo: Citatie, 18 jan. 1686; dr. H.J. Nuys schuldinner voor Willem Edelink, Jan Wilpshaer.

Fol. 219vo: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Claessen te Ennevelde.

Fol. 219vo: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Holter te Ane.

Fol. 219vo: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Coert Bruyns te Ane.

Fol. 220: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Camphuys te Ane.

Fol. 220: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Roeloff Henryksen te Ane.

Fol. 220: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Reyner Wever te Ane.

Fol. 220: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, de Jagersche van Gramsbergen.

Fol. 220: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Geert Albers Kock van Gramsbergen.

Fol. 220: Panding, 18 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Jasper Tuenissen te Gramsbergen.

Fol. 220, 220vo: Panding, 18 jan. 1686; Jannetien Eghbers weduwe van Henr. Hooftman, Jaspar Tuenissen te Gramsbergen.

Fol. 220vo, 221: Juratoire cautie, 19 jan. 1686; Gijsen te Volsel, geen borg kunnen krijgen en vraagt juratoire cautie volgens keizerlijk recht, Jan Hooftman.

Fol. 221: Substituering, 19 jan. 1686; procurator Henr. Swarte gevolmachtigde van dominus Wolterus Conradi stelt Jan Hooftman aan als plaatsvervanger in de zaak tegen Willem Henr. Schele.

Fol. 221, 221vo, 222: Aaneising na executie, 19 jan. 1686; Eva Lamberta en Clasina Wyntiens, goederen onder havesate de Grote Scheer, Nicolaus Wynties, erven Coenders, Beckman, Klumpers en Kleyn Jan alias Volkers te Holthone, Lucas Wynties.

Fol. 222vo: Geldvordering, 19 jan. 1686; weduwe van burgemeester Goris Verhoeff, goederen onder de Grote Scheer.

Fol. 222vo: Geldvordering,19 jan. 1686; erfgenamen Potkamp, goederen onder de Grote Scheer.

Fol. 222vo: Geldvordering, 19 jan. 1686; Herman Baver, goederen onder de Grote Scheer.

Fol. 223, 223vo: Transport, 4 jan. 1670; Symon Jansen van Vaessen rentmeester van de Grote Scheer als daartoe gevolmachtigd door Sophia van Voorst weduwe douagiere van Essen vrouw tot de Swanenborgh als grootmoeder en voogdesse van de onmondige nagelaten kinderen wijlen heer Johan Godefrit van Ensse en vrouw Catrina Sophia van Essen heer en vrouw van de Scheer op 29 decembris 1669 te Heerde, met consent van de landdrost van Salland, aan Jacobus Vriesen advocaet fiscael in Overijssel en secretaris der stad Zwolle met momberschap over de onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Wynties x Lamberta Beatrix Vriesen, losrente van 340 Carolusgulden over een bedrag van 6800 Carolus uit het adelijke huis en havesate ter Grote Scheer en de erven Coenders, Bekmans, Klumpers en Klein Jan met de lage en hoge landen in de buurschap Holthone, af te lossen met de hoofdsom en een rente van 5%.

Fol. 224, 224vo: Transport, 29 dec. 1669; (zwaar beschadigd) origineel van de bovengenoemde transportakte te Heerde van Johan Godefridt van Ensse x Catrina Sophia van Essen, heer en vrouw van de Scheer met volmacht op Simon Jansen van Vaessen rentmeester ter Scheer, aan Jacobus Vriesen advocaet generael in Overijssel en secretaris van de stad Zwolle.

Fol. 227: Vrijwillig gewin, 19 jan. 1686; Reynolt Sell koopman te Zwolle en rentmeester Huete op de goederen van de Grote Scheer. Daarna niemand meer gecompareerd met enige reële rechten op de boedel van zalige heer Jan Godefrydt van Ensse te Grote Scheer.

Fol. 227: Uitstel van distractie, 19 jan. 1686; heer van de Scheer krijgt acht weken uitstel.

Fol. 227vo: Termijn, 25 jan. 1686; Wolterus Conradi, Willem Henr. Schele.

Fol. 228: Opbading en aanpanding, 25 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Holter te Ane.

Fol. 228: Opbading en aanpanding, 25 jan. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Coert Bruyns te Ane.

Fol. 228: Volmacht, 25 jan. 1686; Eghbert ter Welscher de oude, Eghbert ter Welscher de jonge, Henr. Meijerink te Zwolle, volmacht op Jan Hooftman, weduwe van de jagersche te Gramsbergen.

Fol. 228vo: Executie, 1 feb. 1686; Claes Cangieter, juffer Schonencamp, openbare veiling van verwonnen katerstede.

Fol. 228vo, 229: Contumacie en aaneising, 1 feb. 1686; Wilh. Henr. Schele tot de Welborgh en Welevelt, burgemeester Harmen Holt senior.

Fol. 229, 229vo: Executie en distractie, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Philibert Blankvoort.

Fol. 229vo: Executie en distractie, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Andries op den Brink.

Fol. 229vo: Executie en distractie, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, koster van Heemse.

Fol. 229vo: Executie en distractie, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Albert Scholtenmeijer te Heemse.

Fol. 229vo: Executie en distractie, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Willem Hofsink.

Fol. 229vo: Executie en distractie, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Hulsbosch te Heemse.

Fol. 230: Panding, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Tackman van Ravyk [Radewijk].

Fol. 230: Panding, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Henr. Mas en zijn broer.

Fol. 230: Panding, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Jan Schultmans te Radewijk.

Fol. 230: Panding, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, erfgenamen van vrouw Schonencamp.

Fol. 230: Panding, 1 feb. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Harmen van de Slingenbergh.

Fol. 230vo: Vrijwillig verwin, 8 feb. 1686; jonker Alardt Blankvoort, op zijn broer Philibert Blankvoort.

Fol. 230vo: Panding, 8 feb. 1686; Berent Kramer, Asse Amsink te Brucht.

Fol. 231: Opbading en aaneigening, 8 feb. 1686; Berent van Borne, juffer Schonecamp.

Fol. 231, 231vo: Termijn, 8 feb. 1686; Lutersche predikant Wolterus Conradi te Kampen, weduwe douariere Schele, Henrik Eskens als gevolmachtigde.

Fol. 231vo, 232: Gerichtelijke onderpandstelling, 8 feb. 1686; weduwe Schele, drost van Salland, erven Prenger, Konink en Busman, de Venebrugse kooppenningen berusten nog bij de koper.

Fol. 232: Uitgestelde termijn, 8 feb. 1686; Louwijs Oevre, contract tussen heer Schele en weduwe Schele over de goederen van de Venebrugge als leengoed en de provincie leenroerig. Door de onderpandstelling met de erven wordt de heer en weduwe Schele door de drost van Salland in de schuld van 1000 Carolusgulden gerelaxeerd (ontlast).

Fol. 232vo: Uitgestelde termijn, 8 feb. 1686; Bockink, Hannink, Jan Geers en Amsink, contra Lambert Jentegen.

Fol. 232vo: Opbading en aaneigening, 15 feb. 1686; Berent Kramer, Asse Amsink te Brucht.

Fol. 232vo: Uitstel processluiting, 15 feb. 1686; Geert Vrijling, Albert Jans Babbeler en Geertien Jans.

Fol. 233: Transport, 16 feb. 1686; Eghbert Roelofs Vlierman, aan Jan Albers van de Strype, in de boerschap Ennevelde, vierde part van erf Kleyntiens dat zalige Lambert ter Huyren toebehoord heeft, het huis met goorden, een half mud zaailand, een koeweide op de Oeje, een stukje land aan einde van de Esch, de helft van een half vierendeel veen in de Aner Marke, de Schutten Wevers goorden.

Fol. 234: Voldoening kosten, 22 feb. 1686; Wolterus Conradi, vrouw douariere Schele te Keppels.

Fol. 234, 234vo: Uitgestelde termijn, 22 feb. 1686; burgemeester Hermen Holt, weduwe douariere Schele, advocaet Meylink, Agnes van Coeverden aan weduwe Schele voor het halve kapitaal van 550 gulden uitstel gevende tot de ontvangst van de laatste termijn van de kooppenningen.

Fol. 234vo, 235, 235vo: Borgstelling, 22 feb. 1686; weduwe douariere Schele, aan burgemeeste Hermen Holt en Wolterus Conradi, met de erven Prengher, Busman en de Konink.

Fol. 235vo: Panding, 22 feb. 1686; Henr. Campherbeke competeert 138 gulden en 5 stuiver uit belofte in het huwelijkscontract van Broek Geert te Radewijk.

Fol. 235vo: Termijn van diminutie, 22 feb. 1686; rentmeester van de Scheer, vraagt om schuldvermindering bij procurator Swart qq.

Fol. 236: Opbading en aaneising, 1 mrt. 1686; Hendrick Campherbeke, Broek Geert te Radewijk.

Fol. 236: Panding, 1 mrt. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Woestcamp te Bergentheim.

Fol. 236vo: Panding, 1 mrt. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Hermen Haver te Diffelen.

Fol. 236vo: Panding, 1 mrt. 1686; erfgenamen van Berent van Borne, Luggert Koenders te Ane.

Fol. 236vo: Uitgestelde termijn, 1 mrt. 1686; Gijse te Volsel, Jan Hooftman.

Fol. 236vo: Uitgestelde termijn, 1 mrt. 1686; Schelham, Coenraedt Groenewolt en muller van Gramsbergen.

Fol. 237, 237vo: Schuldvordering, 8 mrt. 1686; Jan Hooftman, aan Henrick Eskens, aangekochte vijfde part van het erf Jentink te Brucht nog onbetaald.

Fol. 237vo: Panding, 8 mrt. 1686; Wolter van Duyren brouwer en koopman te Zwolle, weduwe Jagers te Gramsbergen.

Fol. 237vo: Termijn, 8 mrt. 1686; Jan Splijtloff, Henr. Hans Kippe.

Fol. 238: Uitgestelde termijn, 8 mrt. 1686; Vrouw Schutte, Tuenis Oelderink.

Fol. 238: Opzegging geldlening, 8 mrt. 1686; Jan van Borne, aan jonker Alart Blankvoort.

Fol. 238: Opzegging geldlening, 8 mrt. 1686; Jan van Borne, aan Eghbert Roelofs.

Fol. 238: Opzegging geldlening, 8 mrt. 1686; Jan van Borne, aan de erfgenamen van meester Geert Jans.

Fol. 238: Bekendmaking, 8 mrt. 1686; jonker Alart Blankvoort weet niet hoeveel hij Jan van Borne schuldig is.

Fol. 238: Panding, 8 mrt. 1686; Berent Kramer, boerschap Rheeze.

Fol. 238vo: Executie, 9 mrt 1686; mombers van Eva Lamberta en Clasina Wyntgis, erfgenamen van de Scheer, Simon van Vaessen als gevolmachtigde.

Fol. 239: Executie, 10 mrt. 1686; erfgenamen Potkamp, erven de Meppele, Haenryk en ter Meene, toebehorende de erfgenamen van de Grote Scheer.

Fol. 239: Distractie, 10 mrt. 1686; Hermen Baver, Engelbert Rycquyn van Ensse tot de Scheer en Swanenburgh.

Fol. 239vo: Vrijwillig verwin, 10 mrt. 1686; provisoren der Arme Wesen te Zwolle, Jan Geerts te Brucht.

Fol. 239vo, 240: Executie, 10 mrt. 1686; Evert Snelle, erf Waijman te Lutten, toebehorende aan Philibert Blankvoort, S[teven] G[errit] Blankvoort op last van zijn vader Philibert Blankvoort.

Fol. 240vo: Aaneising, 15 mrt. 1686; erfgebaneb Rammelman, heer Schele.

Fol. 241: Transport, 20 mrt. 1686; heer Schele tot de Welbergh, van zijn broer aangeërfde katerstede Gagiens tegenover Konings erf te Loozen, aan Berent Hendriks Venebrughe.

Fol. 242: Veiling en verkoop, 22 mrt. 1686; rentmeester Theod. Huete, Wilhelm Henr. Schele tot Welbergh en Venebrugge.

Fol. 242vo: Kostendeclaratie, 22 mrt. 1686; dominus Wolterus Conradi, weduwe Schele.

Fol. 242vo: Executie, 22 mrt. 1686; meijeren van de Scheer, Hermen Baver.

Fol. 242vo: Verwin, 22 mrt. 1686; rentmeester van de Scheer, erfgenamen Potkamp.

Fol. 243, 243vo: Executie, 12 apr. 1686; Jan Jansen Kippers koopman te Almelo, rentmeester Huete, Louwijs d’ Oevre, Wilhelm Hend. Scheele tot Welevelt.

Fol. 243vo, 244: Borgstelling, 12 apr. 1686; Jan van Borne en Berent Hendrix als kopers van de Venebrugge, Jan Jansen Kippers, Louwijs d’ Oevre te Zwolle, Jan Hooftman borg.

Fol. 244, 244vo: Citatie, 12 apr. 1686; erfgenamen Rammelman, heer Schele te Welevelt.

Fol. 244vo, 245: Veilig, 12 apr. 1686; rentmeester Theod. Huete en Louwijs Oevre, Wilh. Henr. Schele.

Fol. 245: Aaneising, 12 apr. 1686; Herm. Kemenerus, Jan Splijtloff, Hendrik Hansen Kippe.

Fol. 245, 245vo: Panding, 12 apr. 1686; Jan Kramer burger en koopman te Coevorden, weduwe van Lambert Hendriks op Gueghjens te Loozen.

Fol. 245vo: Panding, 12 apr. 1686; Jan Kramer burger en koopman te Coevorden, Hannis Lamberts op ’t Holt.

Fol. 245vo: Panding, 12 apr. 1686; Jan Kramer burger en koopman te Coevorden, Jan Holterman.

Fol. 245vo: Panding, 12 apr. 1686; Jan Kramer burger en koopman te Coevorden, Jan Holterman en Hermen Klaesen Brink.

Fol. 245vo: Panding, 12 apr. 1686; Jan Kramer burger en koopman te Coevorden, Hendrik Hermsen zoon van Hermen Hoeberts.

Fol. 245vo: Panding, 12 apr. 1686; Jan Kramer burger en koopman te Coevorden, Jan Eghberts Boumeester te Ane.

Fol. 245vo: Uitgestelde termijn, 12 apr. 1686; Jan Hooftman, de Gijse te Volsel.

Fol. 245vo: Uitgestelde termijn, 12 apr. 1686; Jan Hooftman, Hendrik Eskens.

Fol. 246: Arrest, 13 apr. 1686; Simon van Vaessen rentmeester van de erfgenamen van de Grote Scheer, Potkamp, erven de Meppele, Haenderik en Ter Mene.

Fol. 246vo: Uitstel van pronunciatie, 13 apr. 1686; Arent van Weltherhoff, erfgenamen professor Spyndus te Holland.

Fol. 247: Uitgetelde kooppenningen, 19 apr. 1686; rentmeester Huete, van de kooppenningen van de Venebrugge 400 Carolusgulden overgeteld aan de bode.

Fol. 247: Arrest, ongedateerd; Jan van Essen te Groningen, Anna Hooftman weduwe van Warmolt Evert Scheerhoorn en nu hertrouwt met vaandrik Proll.

Fol. 248: Opbading en aaneising, 19 apr. 1686; Jan Kraemer burger en koopman te Coevorden, Jan Holterman.

Fol. 248: Opbading en aaneising, 19 apr. 1686; Jan Kraemer burger en koopman te Coevorden, Jan Holterman en Harmen Klaesen Brynck te Lutten.

[Vanaf hier de contentieuse zaken in inventarisnummer 30, hieronder alleen nog vrijwillige zaken]

Fol. 249: Transport, 23 mei 1686; Hermen Mensen, aan Henrik Herms Timmerman, caterstede Veer Mensenplaatsje te Ane zoals door verkoper van zijn vader aangeërfd.

Fol. 249vo: Transport, 12 jun. 1686; Albert Conink, aan Jan Benselaer, een aanpart land, Kloeckhorstland of Holhorst genaamd, zoals dat mandelig is met de weduwe Westenbergh en Weggenbacker in de boerschap Holtheme.

Fol. 250: Transport, 12 aug. 1686; Jan Edelink burger en meensman te Coevorden, als gevolmachtigde van vrouwe Catharina van Berenger weduwe van ritmeester Jan Hagewolt, aan Jan Berents van ’t Vriezenveen, een dagwerk hooiland in Kleyntiensslag in de Meene.

Fol. 250vo: Geldlening; 19 okt. 1686; Jan Hooftman x Geertruyt Brouwer, vierde part van ’t erve Campherbeke te Baalder tot onderpand voor een geldlening uit het vierde part dat toebehoort aan Hermen Kremer x Anna Hooftman, tot profijt van Hendrik Odink van 400 gulden, dit vierde part aangekocht in plaats van een ander vierde part Jennighjen Eghberts weduwe van [Hendrik] Hooftman.

Fol. 250vo: Opzegging geldlening, 31 jan. 1687; Hendrick van Lingen, aan Lambert Goorhuys te Baalder.

Fol. 251: Opzegging geldlening, 9 feb. 1687; de mullerse van Ommen, aan Geerligh Kleyntiens.

Fol. 251vo: Transport, 25 mrt. 1687; Clara Schonecamp, R[oelof] Samuel Schonecamp, kampje land van 2 1/2 mud uit Gelsink, naast aangeland door de heer van Gramsbergen en Grimrink, aan Roeloff Bouhuys.

Fol. 252: Opzegging geldlening, 19 okt. 1686; NN. van Zwoll NB. weduwe van Roelof Vassen, aan Cleyntiens te Loozen.

Fol. 252: Transport, 27 mrt. 1687; Tuenis Oelderink, aan Hendrik Everts op Volkers, een dagwerk hooiland het Westemaetien te Brucht.

Fol. 253, 253vo: Transport, 8 nov. 1686; S.C. Blankvoort te Collendoorn, aan erfgenamen van Roeloff Hendrixks Haberts, losrente uit erf Camer Claes op het Collendoornerveen.

Fol. 257: Transport, 17 apr. 1687; Assien Berents x Yde Helmighs, aan Hendrik Assiens te Lemele, losrente uit twee koeweiden uit erf Groot Waterink op de Bruchtermars.

Fol. 257vo: Transport, 22 apr. 1687; Henrik Duyskens x Jutte Berents, aan Henrik Eskens Marrienbergh x Jennighjen Freryx, een mud zaailand het Nieuwe Lant te Brucht.

Fol. 258: Transport, 25 mei 1687; Hermannus Kremer x Anna Hooftman, aan Jennighjen Eghberts weduwe van Henrik Hooftman, het vierde part van erf Campherbeke en het derde part van de katerstede ’t Slodt te Baalder, zoals door de verkoper aangeërfd van Enghbert Hendrix.

Fol. 258: Transport, 25 mei 1687; Hermannus Kremer x Anna Hooftman, aan Jacob Louwen x Cunighjen Eghberts en B. Kramer x Geertien Hendrix, het vierde part van de Blauwencamp te Baalder, zoals door de verkoper aangeërfd van Enghbert Hendrix.

Fol. 258vo: Transport, 27 jun. 1687; Philibert Blankvoort tot de Haere, zijn zoon S[teven] G[errit] Blankvoort, Arnholt Voltelen x Christina Lubeley, losrente uit de erven de Willinkhaere te Ane en Waijink te Lutten, aan Eefse van Borne, Hermen van Borne en Clara van Borne volgens maagscheid van hun vader burgemeester Berent van Borne. Burgemeester Arnholt Voltelen verklaarde op 8 sep. 1695 dat het bovenstaande kapitaal aan hem was voldaan.

Fol. 259: Transport, 21 jun. 1687; Clara Schonecamp met Jan Herms als momber en R[oelolf S[amuel] Schonecamp, losrente uit katerstede Gelsinkslagh te Ten Velde, aan Wibbe Hendrix en Hendrick Herms.

Fol. 259vo: Transport, 26 aug. 1687; Adriaen Wilhelm Bentink te Breckelcamp x Anna Hadewich van Ensse, Maria Sophia en Ignatia Franscisca Geertruydt van Ensse, luitenant Arnh. Krijt, aan Engelbert Rycquyn van Ensse te Swanenbergh en Grote Scheer, erf de Klompe, erf Coenders, erf Jonkhoen, erf de Leembelt, de Menekemate, een dagwerk in de gemene Haenderink, alle percelen in de boerschap Holthone, bij loting uit de boedel Jan Godefrydt van Ensse te Grote Scheer op 16 aug. 1683 toegevallen.

Fol. 260: Transport, 5 sep. 1687; Tuenis Oelderink, losrente uit een mud zaailand op de Veltcamp te Brucht, aan Leeffert Berents.

Fol. 260: Transport, 5 sep. 1687; Tuenis Oelderink, losrente uit de Armgoorden[?] te Brucht, aan [zijn broer] Hendrick Jans Scheper.

Fol. 260vo: Transport, 8 okt. 1687; Simon van Vaessen als gevolmachtigde van Engelbert van Ensse heer van Heekeren x Maria Walburgis van Ensse, aan Engelbert Rycquyn van Ensse te Swaenenbergh en Grote Scheer, de erven de Meppele en de Haenryk te Holthone, bij maagscheiding op 16 aug. 1683 uit de boedel van Jan Godefrydt van Ensse te Grote Scheer ten deel gevallen.

Fol. 261: Transport, 14 okt. 1687; Engelbert Rycquyn van Ensse te Swanenbergh en Grote Scheer, aan Willem Benen, anderhalf dagwerk hooiland uit de gemene Haenryk te Holtheme, het maatje van Puyst en Odink naast aangeland, waarvan de vader van de verkoper eigenaar is geweest.

Fol. 261: Transport, 14 okt. 1687; Engelbert Rycquyn van Ensse te Swanenbergh en Grote Scheer, aan Jan Cuyper, de andere helft van de voornoemde anderhalf dagwerk hooiland in de gemene Haenryk te Holtheme.

Fol. 261vo: Opzegging geldlening, 17 dec. 1687; Hend. ten Oever en Henr. van der Horst, aan Vrouw van Gramsbergen, van 5 kapitalen van in totaal 2723 Carolusgulden.

Fol. 261vo: Transport, 30 jan 1688; Simon van Vaessen rentmeester van de Grote Scheer als gevolmachtigde van dr. Arnoud Condewijn, aan Engelberg Rycquyn van Ensse te Swanenbergh en Grote Scheer, erf Kleyn Jan alias Volkers, het erf ’t Ane, de Meene, het Klijnengoor en Reetgoor te Holthone en Ane gelegen, afkomstig van Jan Godefrydt van Ensse te Grote Scheer.

Fol. 262: Transport, 25 feb. 1688; Hermen Kremer x Anna Hooftman, aan burgemeester Berent Kramer x Geertien Hendrix, twee dagwerk hooiland in de Veltmaten en 2/11 parten van een halve waar uit Waterink te Brucht, beide te Brucht, zoals de verkoper van zijn vrouwen oom Enghbert Hendrix aangeërfd is.

Fol. 262: Transport, 25 feb. 1688; Hermen Kremer x Anna Hooftman, aan burgemeester Berent Kramer x Geertien Hendrix, een vijfde part van het erf Jentegen te Brucht, hofhorig aan het Rentambt van Salland.

Fol. 262vo: Transport, 18 mrt. 1688; Derk Ruter, aan Berent Jans x Jennighjen Pouwels, goorden van drie spint land bij Leeffert Berents huis op de Brink te Heemse, zoals door de verkoper aangeërfd.

Fol. 263: Transport, 19 mrt. 1688; Lambertus Greven als gesubstitueerd door de burgemeester van de stad Zwolle als curators van de boedel van wijlen kapitein Ditmar de Grevink, aan kerkmeester Joan Jellen te Zwolle x Agnes Schuyrman, het halve erf Kleyntiens te Ennevelde met de onderhorige zaai- en weidelanden, naast de erven Meijerink en Ter Huyren naast aangeland.

Fol. 263vo: Transport, 25 mrt. 1688; Gerrit van der Linde burger te Zwolle, aan Albert Senten, drie dagwerk hooiland te Ane en de Mene uit erf Willink, het Haerscheland naast aangeland. De helft van het verkochte hooiland was eigendom van de zuster van de verkoper.

Fol. 264vo: Transport, 20 aug. 1688, Arentien Hendrix weduwe van Jan Berents, anderhalf dagwerk hooiland het Puystmaetjen op de Haenryk.

Fol. 265: Transport, 30 mei 1688; Hendrik Berents x Grietjen Eghberts, aan Jan Geersen, 3/4 dagwerk hooiland te Ane op de Haenryk naest de weduwe van Jan Lamberts en Willem Benen gelegen.

Fol. 265vo: Transport, 4 jul. 1688; Lucas Jans x Engele Jans, aan Hermen Derx, losrente uit zes schepel land op de Rouwencamp te Brucht. De losrente is ingelost op 21 apr. 1690 en hetzelfde land verzet aan Jan Hannink.

Fol. 266: Transport, 4 jun. 1688; Hendrik Camphuys x Trijne Derx, aan Aeltien Jans weduwe van Eghbert Vlierman, losrente uit hun aandelen in het huis en hof van de erven Camphuys en Schultink te Ane.

Fol. 266vo, 267: Geldlening, 18 jul. 1688; Geertruyt van Munster weduwe Jacobus Hulsbosch, van Geertruyt Coenen weduwe van wijlen Jan Fronten te Zwolle en de weduwe van Eghbert Koster karveelschipper te Zwolle, als onderpand het erf Wilpshaer en de gerechte helft van ’t erf Reynink waarvan de andere helft toekomt aan de weduwe van Eghbert Otten Vos en beide te Lutten gelegen. Het geleende kapitaal werd 18 mrt. 1699 afgelost. De verzegelde brief van de lening is overgegaan op Jan Gerberts als eigenaar van erf Wilpshaer met de transportbrief, waarvan de scholtis verzocht werd deze te rojeren.

Fol. 267vo: Transport, 3 sep. 1688; Hendrik Camphuys x Trijne Derx, aan Gesien Arentsen, losrente uit hun huis en landerijen te Ane.

Fol. 268: Transport, 7 okt. 1688; Jan Eghbers x Anna Leverts te Ommen, aan Jan Cuyper, de Levertscamp te Ane bij Puyrinkslagh en de Drostinnencamp naastgeland.

Fol. 268vo, 269: Geldlening, 7 okt. 1688; Philibert Blankvoort tot Veltinckvelt, van burgemeester B. Kraemer, 185 Carolusgulden met als onderpand vier dagwerk hooiland den Mers te Ane aan het Anervelt gelegen, meijerswijze door Berend Haeremans en Luggert Coenders gebruikt.

Fol. 269, 269vo: Geldlening, 1 nov. 1688; Philibert Blankvoort tot Veltinksvelt, van Jan Blankvoort van revenues [=inkomsten] der stad Kampen. 792 carolusgulden met als onderpand erf Waeijmans en de katerstede die bij Geerd Hendrix in gebruik is en beide te Lutten gelegen, ook het door hem bewoonde goed Veltinckvelt met huis en hof met de hooi- en weidelanden daaromheen te Ane. Het erf Waeijmans en de katerstede zijn 27 jun. 1696 gekocht door Pico Galenus van Zytsama, waarna alleen het goed Veltinckvelt onderpand bleef. De geldlening is afgelost op 4 jun. 1701 door burgemeester Merwede aan J. v.d. Beeck douariere Blankvoort.

Fol. 269vo: Borgstelling, 1 nov. 1688; Philibert Blankvoort tot Veltinksvelt, zijn broer Gerrit Blankvoort had zich bij de voorgenoemde lening als borg ingelaten voor zijn neef Jan Blankvoort ontvanger te Kampen met de havesate Pothof en annexe landerijen.

Fol. 270: Transport, 5 nov. 1688; W.H. Schele tot Welevelt, aan Lubbert ten Hymhoff en Jan Stubben, erf Stubben te Radewijk.

Fol. 271: Transport, 18 nov. 1688; Henrik Bosman, Otto Warmink, Geerd Marsink, Jan Marsink, Leeffert Vinke, Jan Otten, Jan Splijtloff, Lucas Jans, samen erfgenamen van een mud land onder het erf Vrijlink bestaande uit een half mud van het Muddestucke en de Rosengerden, aan Tuenis Jans. Op 3 feb. 1689 deed Jan Balderhaer aan Tuenis Jans ook overdracht van het halve Muddestucke, Tieuwland en een stukje in de goorden.

Fol. 271vo: Transport en geldlening, 17 nov. 1688; Cornelis Jans, aan zijn landheer Gabriël van Velthusen schuldig wegens achterstallige pacht, zijn zelf getimmerde huis en schuur op het erf Nijmants als betaling gevende en voor het nog openstaande deel al zijn goederen als onderpand stellende.

Fol. 272, 272vo, 273: Erfenisgeschil, 26 nov. 1688; Lambert Tonnys mulder [te Zwolle], Hendrik Tonnys mulder [te Marienberg], geschil over onderling verkocht stuk land dat onder de maagscheiding zou vallen.

Fol. 274: Transport, 3 feb. 1689; Gecorrigeerde akte van 18 nov. 1688, Henrik Bosman, Leeffert Vinke, Jan Otten, Jan Splijtloff, Lucas Jans, Jan Balderhaar, voor zichzelf en respectieve huisvrouwen, gezamenlijk erfgenamen van enige landerijen onder het erf Vrijlink te Rheeze, aan Tuenis Jans, een mud land, het Muddestucke genaamd, de Rosengorden, het Tieuwlandt en een stukje goorden, alles uit erf Vrijlink te Rheeze.

Fol. 275: Transport, 5 feb. 1689; Asse Amsink, aan Wychmont Hannissen, losrente uit drie schepel land den Camp achter ’t huis en het waartal van Erf Amsink te Brucht.

Fol. 275vo: Geldlening, 17 feb. 1689; Reynd Wolter van Echten tot Olde Ruytenbergh x Joanna Helena Blankvoord, van Anna Jellen weduwe van Warner Stolte, 1000 Carolusgulden met als onderpand erf Westerman te Lutten en erf Nijemeijer te Ane, door Jan Westerman en Eghbert Nijemeijer meijerswijze gebruikt.

Fol. 276vo: Geldlening, 5 mrt. 1689; Lucas Jansen en Geertien Jansen, van hun broer Eghbert Jans, waarmee betaald hun ouderlijke schuld, restante herenschattinge aan de weduwe Holt en een obligatie aan de weduwe van Rutger Jans te Lutten, met als onderpand het hooiland de Kleynen Stockenbrink en het Watstucke te Brucht, onder erf Klein Waterink gehorende.

Fol. 277: Transport, 12 mrt. 1689; Hendrik Scheper, aan zijn broer Hannis Waterink, 3/4 dagwerk hooiland het Westemaetjen te Brucht. Dit hooiland werd door de koper weer overgedragen aan Henrik Eskens te Marienberg x Jennighjen Freryx.

Fol. 278: Transport, 21 apr. 1689; Wessel Kramer, aan Jan Herms Rustenbergh, ongeveer twee mud zaailand met na de zuidzijde op Aftinkcamp onder erf Aeftink te Heemse, zoals door verkoper bij rechterlijk verwin van jonker Alard Blankvoord aan zich gebracht was.

Fol. 279vo: Transport, 14 jul. 1689; Agnis van Hoevel weduwe van de heer Twickeloe tot de Veste, aan Roeloff Hendrix, Jan Freryx d’ Olde en Jan Claessen een schuld van 700 Carolusgulden, waarvoor zij aan de drie voornoemden verkoopt een losrente uit haar erf Habers te Ane. De losrente werd ingelost op 12 jul. 1706.

Fol. 280: Transport, 6 aug. 1689; S[teven] G[errit] Blankvoort voor zichzelf, voor zijn vader Philibert Blankvoort en voor zijn zusters Anna Judith en Swana Pensea Blankvoort, aan Jan van Ringen, de thienden uit erf Grimink en uit Swaenen Albers plaats te Ten Velde.

Fol. 280vo: Transport, 8 aug. 1689; Asse Amsink, aan Hermen Volkers x Fenne Duernink, losrente uit een half mud zaailand het Bollematien en twee stukken goorden achter het huis. De losrente is afgelost op 3 mei 1699.

Fol. 281: Transport, 23 apr. 1689; Lambert Jentegen x Griete Albers, aan Hendrik Eskens x Jennighjen Freryx te Marienberg, 1/4 dagwerk hooiland in het Westermaetjen te Brucht, waarvan 3/4 dagwerk Hendrik Scheper hebben toebehoord.

Fol. 282: Transport, 14 jan. 1690; Clara Schonecamp, haar broer Roeloff Samuel Schonecamp, aan Wibbe Hendrix weduwe Gerryt Arents muller en aan Hendrik Herms van ’t Holt x Marrighjen Duernink, katerstede het Gelsinkslagh of de ’t Wellinkhorst[?] in de boerschap Holtheme en Ten Velde, bestaande uit het huis, zes schepel hooiland en 9 à 10 koeweiden.

Fol. 282vo: Transport, 19 feb. 1690; Geertruyt van Munster weduwe Jacobus Hulsbosch, aan Martha Everts weduwe van Eghbert Otten Vos, ’t halve erf Reynink, waarvan de andere helft al aan de koper toebehoord, te Lutten.

Fol. 283: Transport, 21 feb. 1690; Henrik Schele tot Welevelt, aan Hendrik Eskens, erf Mas te Radewijk.

Fol. 283vo, 285: Transport, 2 mrt. 1690; Janna Judith Blanckvoort, D[erk] W[illem] Nijkerken x Swana Pensea Blanckvoort, S[teven] G[errit] Blanckvoort, erfgenamen van Phil[ibert] Blanckvoort tot Veltinckvelt, aan Pico Galenus van Sytsama tot de Hofstede, de Veneplaats op het Anerveen met huis, hof en twee veenslagen, meijerswijze gebruikt door de weduwe van Berent Hareman, met een halve waar in Ane en Ennevelder marke.

Fol. 284, 284vo: Transport, 6 mei 1690; Gerryt van ’t Holt, aan Hendrik Herms van ’t Holt, een losrente uit ongeveer twee en half dagwerk hooiland onder erf Holtheme.

Fol. 285: [verkeerd ingebonden, dit folio volgt na folio 283vo] Transport, 2 mrt. 1690; Janna Judith Blanckvoort, D[erk] W[illem] Nijkerken x Swana Pensea Blanckvoort, S[teven] G[errit] Blanckvoort, erfgenamen van Phil[ibert] Blanckvoort tot Veltinckvelt, aan Pico Galenus van Sytsama tot de Hofstede, Toeslagh op Vaerloo, jonker Alard Blanckvoort op 30 mei 1687, W[illem] Blanckvoort.

Fol. 286: Transport, 7 okt. 1690; Fenne Hendriks weduwe van Jan Wynties, aan Salomon Doerninck, drie dagwerk hooiland zijnde het vierendeel van Schultinckslagh in de Mene te boerschap Ane.

Fol. 286vo: Transport, 20 jun. 1690; Uit de boedel van Camphuys te Ane, aan Jan Freryx d’ Olde, vierendeel dagwerk hooiland in de Hemmate en twee spint land het Havermaetjen.

Fol. 287: Transport, 10 okt. 1690; Aaltien Hamers weduwe van Hermen Muller, aan Hermen Volkers x Fennighjen Doorninck, twee en half schepel zaailand genaamd de Woerte in de Baalderes en een vijfde deel van de Bonendal te Baalder.

Fol. 288vo: Transport, 15 mrt. 1691; Janna Judith Blankvoort, haar broer St[even] G[errit] Blankvoort, D[erk] W[illem] Nijkerken x S[wana] P[ensea] Blanckvoort, aan P[ico] G[alenus] Sytsama tot de Hofstede, de helft van vijf dagwerk hooiland de Gagel te Ane, zoals door verkopers van hun vader aangeërft.

Fol. 290: Transport, 24 mei 1691; Jannes Tuenissen als gevolmachtigde van zijn broers en zuster als erfgenamen van Tuenis Jansen muller te Marrienberg, aan Geerligh Hendrix, twee dagwerk hooiland de Wesselmate te Brucht.

Fol. 292vo, 293: Transport, 4 jul. 1691; R.V.W. van Keppel, B. van Lintelo van de Mers, J.B. Lintelo van de Mers, vrouw douariere de Battier tot den Peckedam, erfgenamen van de heer drost Scheele, de roggetienden uit Habers te Ane, aan Herm Wolf.

Fol. 294: Geldlening, 13 jul. 1691; Geert Berents burger te Hardenberg x Aeltien Egberts, van Catrina Loesing weduwe van burgemeester Willem Tobias [te Zwolle] en van Mense Mensen als erfgenamen van Geert Mensen, 150 Carolusgulden met als onderpand twee dagwerk hooiland in de Mene bij de Kyft.

Fol. 294vo: Rojering van geldlening, 6 okt. 1704; Hendrik Swam voor zichzelf en als lasthebbende voor de erfgenamen van Geert Beerents tonen de scholtus een verzegelde brief die geknipt is op 4 nov. 1704 en verzoekt deze te obligatie te rojeren.

Fol. 295, 295vo: Arrest en dagvaarding, 2 nov. 1685; Herman Holt senior burgemeester van de stad Zwolle, arrest op de goederen onder de Venebrugge, dagvaarding van vrouw douariere van Wilhelm Henrik Schele te Welevelt.

Fol. 295vo, 296, 296vo: Termijn van verkoop, 2 nov. 1685; Claes Kannengieter, juffer Schonecamp, katerstede Gelsink.

Fol. 297: Geldlening, 6 apr. 1690; Hendrik Duyskens x Jutte Righterink, van Egbert Jans, 150 Carolusgulden met als onderpand een koeweide op de Bruchter Huye uit erf Waterink aangekocht en twee stukken land op Splijtlofs Oldencamp waarvan de één een mud gezaai en de ander een half mud gezaai.

Fol. 297vo: Transport, 18 mrt. 1690; Thijs Hendriks, aan zijn zuster Wibbe Hendriks vijf vierendeel koeweide en een dagwerk hooiland de Grietemate in de boerschap Collendoorn en Loozen, en zes spint zaailand in de boerschap Baalder.

Fol. 297x, 298xvo: Volmacht, 30 jan. 1690; Voor het gericht van Ommen verschenen Anna Schaep van den Dam en Beerze en maakte volmachtig Willem Egberts Kuyper te Hellendoorn, voor verkoop aan Herman Adam van Bellinckhave kapitein, van hooiland in de Meene te Gramsbergen.

Fol. 298, 298vo: Geldlening, 14 ??? 1690; Agnes van Coevorden douariere Schele, van de Provisoren der Huisarmen van Gramsbergen, 300 Carolusgulden met als onderpand het erf te Radewijk, meijerswijze gebruikt door Henrik Hopman.

Fol. 300: Transport, ongedateerd; Herm Saelcamp, ongeveer zes spint land met ten noorden Egbert Hadekman en ten zuiden Albert Geerts op Saelcamps Essien; een goorden aan de overzijde van de Steege bij Docters huis; Albert Geerts ongeveer drie schepel land op Saelcamps Essien met ten noorden Saelcamp en ten zuiden de Scholtis en rentmeester; twee stukken bouwland van samen negen schepel met noordwaarts Albert Geerts en zuidelijk de vrouw van Gramsbergen; de helft van omtrent vier dagwerk hooiland waarvan de pastoor van Gramsbergen noordwaarts de andere helft heeft gekocht en ten zuiden Reghthuyt; vier à vijf koeweiden met oost en west Jan Coninck en Wilpshaer en schietend één eind op de Steege en ’t ander aan ’t Broek.

Fol. 300vo: Transport, ongedateerd; Vrerik Otten, ongeveer zes schepel land op de Catinckhorst met oostelijk Grimerinck en zuidwest en noord langs de weg van de Oostermate naar Den Velde.

Fol. 301: Transport, 4 jul. 1691; Hermen Wollef, mud rogge uit het erf te Ane.

Fol. 301vo: Transport, 4 mei 1691; J[ohan] Lintelo van der Marsch, R.V.W. van Keppel, ook namens vrouw douariere de Battier tot den Peckedam, B. Lintelo van de Marsch, een mud rogge bij Gramsbergen in Ane, aangestorven van wijlen heer drost Scheele en bij maagscheiding toegedeeld.

Fol. 301vo: Transport, 8 jul. 1689; R[oelof] S[amuel] Schonecamp en Clara Schonecamp, aan Jan Edelink x Eefse Woelers, drie schepel zaailand het Deutenstucke uit erf Remmerink.

Fol. 302: Transport, 5 feb. 1691; Anna Schaep tot den Dam, aan Herman Adam van Bellinghave kapitein, twaalf dagwerk hooiland het Voorsterslagh in de Meene on de de boerschap Ane.