Toegang 0074, inv.nr. 3, pag. 225

Akte waarin het echtpaar Van Raasfelt-Van Sijtzama op 28-02-1775 enkele bezittingen onder IJhorst verkoopt.

458.

Ik Robbert Hendrik Baron van Hambroik Heere toe Weleveld Hoogscholtus van Hasselt en over Hasseler Ampt etc. etc. etc. Doe cond en Certificeere cragt deses dat de Verwalter Scholtus [hier staat iets tussen geschreven: gezien de volgende akte: Hendrik Bloemert] van Staphorst Ihorst en Rouveen mij gecertificeert heeft, dat voor hem en Coornoten Jan Kleijs en Klaas Hendriks Nimberg gecompareert is Hilbert Meijlofsz ten Oever als speciaal gevolmagtigde van den Hoog Wel Geboren Gestr. Heere Isaac Reijnder Baron van Raasfeld en desselfs Ehe Gemalinne MeVrouw Clara Feijoena Baronesse van Raasveld Geboren Baronesse van Zijtsama Heer en Vrouw van Heemse etc. etc. Luijt Procuratie den 17 deser voor de Verwalter Scholtus van den Hardenberg, Heemse en Gramsbergen gepasseert, alhier gezien gelesen en tot het passeren van volgende acte van waarde erkant. Verclaarde in Voorscreven sijn qualiteijt om een Welbetaalde Somma van penningen bij desen aan en ten Erffelijken profite van den Hoog Wel Geboren Gestrenge Heere Johan Derk Baron van der Capellen en desselfs Ehe Gemalin Me Vrouw Hillegonda Anna Baronesse van der Capellen Geboren Baronesse Bentink Heer en Vrouw van Breedenhorst etc. etc. te doen Gerigtelijke Cessie en Transport van den Havesate den Pol en onderhorige Erven en Landerijen in zo verre Allodiaal zijn, bestaande in de Erven den Hogenkamp en het Veerhuijs met het regt van verschrijvinge en verdere landerijen en Houtgewassen alles kennelijk gelegen in den Ihorst met al sijn regt en geregtigheden en Privilesien, lusten en lasten, van ouds daar toe behorende zonder daar iets af of toe te doen met abdicatie van alle eijgendom en regt zijn constituanten daar op gecompeteert hebbende met belofte van den Heer Aankoper voor alle evictie en opsprake te sullen wagten en waren onder verband als na landregte, des ten van oirkonde, heb ik Hoogscholtus opgemelt dese met mijnen gewonen subscriptien en aangeboren adelijk zegel bevestigt. Actum Staphorst den 28 Februarij 1775.

[In de daaropvolgende doorgehaalde, geroijeerde akte wordt een hypotheek genomen door het echtpaar van Cappelen bij Albert Jan van Muiden, burgemeester van Zwolle, met als onderpand de aangekochte bezittingen].