Gemeentearchief Hardenberg, Stadsgericht, toegang 001, inventarisnummer 15.

(Bijlage 33 bij de Beschrijving der oudheid, oorsprong, gestichten en verdere merkwaardigheden, alsmede der rechten, voorrechten, vrijheden enz. van de Stad Hardenbergh door Jacobus van Riemsdijk, secretaris.)

Verklaring door Bruyn Blanckvordt, richter te Hardenberg, dat hij in de tijd dat hij richter was geen personen van buiten de vrijheid van de stad berecht heeft.

Schijn en blijk
Dat de Schouten of Richters te Hardenbergh niet over de Burgers gericht hebben.
T Schyn van den Sculte.

Ick Bruyn Blanckvordt Inder tyt van wegen Rooms Keyserlyke Majesteit Richter ten Hardenborch
bekenne tegenwordich vermidts dusser dat ick in tyt dat ick Richter ten Hardenborch
gewest sy niet gerichtet heb over die burger van Hardenborch dan had itlicke
van myne Kerspel luden summige sculde offte scelonge bynnen des vrijenheiden
richten sy ut ende dair beneffen hadden hoire borger myt mynen Kerspelburen
tdone richten sy vuer my ut ende heb oick niet gehoirt hebben des myn
vurrichteren anders geholden dan eyn ygelicken over syn gewontlicke vryheit.
In orkunde der wairheit heb ick Bruyn richter vurschreven mijn segel beneden
op spatium dusser gedruckt int jair XVc ende XXXIX op mandach post
quasi modo. [anno 14-04-1539 | het opgedrukte zegel zo goed als verdwenen.