Registers van resolutiƫn van de magistraat

Toegang 001 Stadsgericht Hardenberg

inventarisnummer 1 | 1720 november 24-1782 juli 29 | NB: Achterin een inhoudsopgave en enige historische aantekeningen van de secretaris W.H. Krull. Voor september 1777 zijn slechts enkele resoluties opgenomen.

inventarisnummer 2 | 1782 augustus 5-1784 juni 22

Boek van Resolutien der Stad Hardenbergh, 3e deel.

blz. 180.(Bijlage 44 bij de Beschrijving der oudheid, oorsprong, gestichten en verdere merkwaardigheden, alsmede der rechten, voorrechten, vrijheden enz. van de Stad Hardenbergh door Jacobus van Riemsdijk, secretaris.)

[1783-08-14]

Resolutie van Schepenen & Raaden van den 14 Aug. 1783; Waar bij op de, tot herstel der Schutterije en der oeffening van de Burgeren in den Wapenhandel, heden gepraesenteerde Requeste, besloten wordt: “Op het verzoek ten Requeste,gedaan zal de nodige Verordening en Schikking worden gemaakt, en inmiddels worden den Burgeren gerecommandeerd om zich in den Wapenhandel te oeffenen.”

Verzoek van de burgeren Marten Odink, Reinder Campherbeek, Jan Hendrik Zweers JHzn. en Jan Kamer tot herstel der schutterij en de oefening van burgers in de wapenhandel – voorzaten in 1362 den lande helpen beschermen, den vijand weeren etc, was een der sterkste vestingen van het sticht – de Doelen waar de schutterij zich oefende in het schieten naar het wit – de stad had in 1571 gedresseerde schutters zodat de schout des kerspels Paul Blanckvoort van schepenen en raad verzochte, omdat hij een ordonnantie onder de kerspelboeren had doen uitgaan, twee schutters toegewezen gekregen – schutterij is sinds enige tijd in verval geraakt, moet volgens stadsrecht worden hersteld ook om de hoofdsteden te beschermen, verzoek om hierin te voorzien dat alle weerbare burgeren onder de 60 jaar zich in de wapenhandel kunnen oefen, was getekend Reinder Camferbeek, Yan Hendrjk Sweers, Klaas Sweers, Merten Odink, Engbert Zweers, Jasper Sweers, Jan Godfried Pruim, Alb. Odink, Hermen Thijs van ’t Holt, Evert Goris, Jan Hendrik Sweers, Jan Kamer, Wessel Gorijs, Berent Mueleman, x dit is het merk van Derk Rasink, Berend Rombers, Gerrit Kamferbeek, Jan Derksen Zweers, + dit is het merk van Jan Woelders, Berend Venbrugh, Berent Jan Amsink, Henderik Hanberg (Hamberg) * die hier mede getekend zijn zijn geen burgers maar op zittelgeld wonende ingezetenen, Lugger Brants, Jan Brant, dit is + het merk van Wolter van der Schuur *, Gerrit Nijman, Hendrik Vinke, Berent Rustenberg, Anth. Santman, Jan Herm Sweers, Klaas Ter Steeg, Jan Santman Derkzn., Engelbers Zweers, Gerrit Frijling, Evert Niman, Jan Kamferbeek, Klaas Gerriet Woelders, Willem Boerrigter, Gerrit Goris, Hendrik Hoffsink, Thijs Kremer, + dit is het merk van Willem Rigters *, Hermanus van Loo, x dit is het merk van Hend. Ophof Hend.soon, Y dit is het merk van Roelof Kremer, Jan Hendrik Zweers Engbertszoon, Berent Sweers Derkssoon, + dit is het merk van Jan van der Heide*, toegestaan zal een verordening worden geschreven.

inventarisnummer 3 | 1784 juli 12-1786 juli 29

inventarisnummer 4 | 1786 augustus 12-1791 december 30

inventarisnummer 5 | 1792 januari 4-1794 maart 18