Request deductoir voor burgermeesteren, schepenen en raaden der stad Hardenbergh, aan de edele mogende Heeren ridderschap en steden, de staaten van Overijssel, ter zaake van de jagt, overgegeven op het tweede reces van den ordinaris landdag, gehouden binnen Campen in de maand october 1781

https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=jagt+hardenberg&coll=boeken1&identifier=T7VyINrvb-8C&rowid=4