Alle berichten van Erwin Wolbink

Toen, op 23 februari…

Op 22 en 23 februari 1933 organiseerde het bestuur van het departement Hardenberg van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen een bazaar in het Lokaal voor Christelijke Belangen aan ’t Oosteinde. Met de bazaar wilde men geld inzamelen voor de realisatie van een eigen gebouwtje voor het nutsjeugdwerk.

De bazaar leverde bijna 600 gulden op. Dat was veel meer dan men had verwacht, gezien de droeve tijden (de grote economische depressie) waarin men verkeerde. Het zou echter nog ruim anderhalf jaar duren voor het hierboven afgebeelde Clubhuis in gebruik genomen kon worden. Lees meer over de geschiedenis van het Nutsdepartement Hardenberg, de activiteiten van deze vereniging en de totstandkoming van het eigen onderkomen aan het Middenpad in Hardenberg op onze website in de publicatie: Nuts-Clubgebouw voor Jeugdwerk.


Toen, op 29 december…

Op 29 december 1708 overleed Anna Maria Ripperda tot Vorden en Buurse, douairière van Derk Statius van Haeften genaamd Asewijn, vrouwe van Gramsbergen.

Dit blijkt uit een in het huisarchief Van Rechteren bewaard gebleven handgeschreven brief van haar dochter Alathea Anna van Haeften, echtgenote van Borchard Joost van Welvelde tot Buckhorst. Verder wordt uit de brief duidelijk dat de vrouwe van Gramsbergen werd bijgezet in de grafkelder in de kerk te Gramsbergen, ter plaatse van onse voorouderen.