Kerkhof Nijenstede


In ‘De Hommel’ (juli 1999, tijdschrift van de afd. Hardenberg-Gramsbergen van het I.V.N. Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie) schrijft Wiebe Tolman over zijn bezoek aan het oude kerkhof ‘Nijenstede’. Hij trof er planten aan die hij in het centrum van Hardenberg niet had verwacht. …echt walstro en het grasklokje kennen we vanuit het Vechtdal. Maar op de begraafplaats? Daar had ik het echt niet verwacht. In aanmerking nemend dat de grondsoort wel ongeveer hetzelfde zal zijn hoeft het echter minder opzienbarend te zijn. Maar ik trof er veel meer soorten aan. Deze heb ik voor u eens op een rijtje gezet. In alfabetische rangschikking kom ik op 25-06-1999 tot de volgende opsomming:

Planten


Akker vergeet-mij-nietje


Akkerdistel


Akkerkool


Akkerviooltje


Biggekruid


Bosaardbei


Canadese fijnstraal


Dagkoekoeksbloem


Dolle kervel


Donkersporig bosviooltje


Driekleurig viooltje


Duizenblad


Echt walstro


Fluitekruid


Gewone spurrie


Gewone margriet


Gewone hennepnetel


Gewone ereprijs


Gewone duivekervel


Grasklokje


Grote weegbree


Grote brandnetel


Haagwinde


Herderstasje


Hondsdraf


Jakobskruiskruid


Kamille


Kantige bastaardwederik

Klaverzuring


Kleefkruid


Klein kaasjeskruid


Kleine margriet


Kleine ereprijs


Kleine klaver


Knoopkruid


Kruiskruid


Langbladige ereprjs


Madeliefje


Melkdistel


Muizenoor


Muurpeper


Nachtkoekoeksbloem


Ooievaarsbek


Paardebloem


Perzikkruid


Raket


Reigersbek


Ridderzuring


Rode klaver


Schapezuring


Scherpe boterbloem


Sint Janskruid


Smalle weegbree


Spiesmelde


Teunisbloem


Varkensgras


Veldkers


Veldzuring

Vogelmuur


Vogelwikke


Witte dovenetel


Witte klaver


Zandviooltje


Zevenblad


Zwarte nachtschade

Grassen

 Engels raaigras


Gestreepte witbol


Kropaar


Kweekgras


Reukgras


Rood zwenkgras


Straatgras


Struisgras


Timothee


Veldbeemdgras


Zachte dravik

 

Mossen

 Dof platmos


Dooiermos


Gedraaid knikmos


Gewoon muisjesmos


Kauwgommos


Klauwtjesmos