Op het voormalig kerkhof van het stadje Nijenstede, de huidige monumentale begraafplaats aan de Stationsstraat in Hardenberg, liggen twaalf grafzerken van leden van het geslacht Van Riemsdijk. Het Overijsselse geslacht Van Riemsdijk heeft vanaf het begin van de 17e eeuw belangrijke posities vervuld in Hardenberg, Gramsbergen en omgeving. Zo waren zij rentmeester, (plaatsvervangend) schout, heel-, genees- en vroedmeester, notaris, burgemeester, stadssecretaris en ontvanger der belastingen. Ook waren zij actief in het kerkelijke en algemeen maatschappelijke leven, onder meer in de functie van markerichter en president-kerkvoogd.

Medaillon met familiewapen Van Riemsdijk, op de grafzerk van huisarts Gerrit Willem van Riemsdijk (1815-1891).

Op initiatief van een samenwerkingsverband tussen de Stichting genealogie en geschiedenis geslacht Van Riemsdijk te Overijssel (Van Riemsdijkstichting) en onze Stichting Historische Projecten Hardenberg (SHP) is een projectplan geschreven voor de restauratie van de 12 oude grafzerken op Nijenstede. De nazaten van de familie en historisch geïnteresseerde bezoekers van Nijenstede zien namelijk met lede ogen aan hoe de graven ieder jaar verder achteruit gaan. Van deskundige zijde is verzekerd dat er over enkele decennia nauwelijks iets van over zal zijn, als er geen (grootschalig) onderhoud wordt verricht.

Op instigatie van de voorzitter van de Van Riemsdijkstichting zijn in 2021 op de begraafplaats in Hellendoorn 17 grafstenen met behulp van een overheidssubsidie opgeknapt. Aanleiding daartoe gaf de cultuurhistorische (genealogische) waarde ervan voor Hellendoorn. Naar de mening van de besturen van de SHP en de Van Riemsdijkstichting hebben de familiegraven op Nijenstede in Hardenberg een nog veel grotere betekenis voor Hardenberg. Daarom is besloten te gaan zoeken naar mogelijkheden om de grafstenen in een betere staat te brengen. Inmiddels zijn contacten gelegd met het Oversticht te Zwolle, een adviesorgaan op het gebied van monumentenzorg. Ook de gemeente Hardenberg, als eigenaar van het oude kerkhof, is inmiddels benaderd. De voorzitter van onze Stichting Historische Projecten heeft inmiddels ook op bestuurlijk niveau contacten gelegd. De komende maanden willen wij geïnteresseerden via deze website op de hoogte houden van de voortgang in dit project.

Doel
Het doel is de restauratie in 2024 te hebben afgerond. Dan is het namelijk exact 250 jaar geleden dat een van de meest gerenommeerde leden van het geslacht, namelijk Antoni van Riemsdijk, in Hardenberg geboren werd; op 17 november 1774 om precies te zijn. Ook zijn graf, daterend uit 1840, is op Nijenstede bewaard gebleven. Antoni legde o.a. in 1805 de ‘eerste steen’ van het nieuwe stadhuis van Hardenberg (nu museum), was decennialang dé huisarts van Hardenberg en omgeving, maar vervulde ook zeer lange tijd de rollen van notaris en burgemeester.

Binnenkort zullen we hier met u ook het totale projectplan delen, inclusief een begroting van de benodigde financiën. Wilt u dit project actief volgen, of ondersteunen, mail dan naar: VanRiemsdijk@historischeprojecten.nl

Grafzerk van Antoni van Riemsdijk (1774-1840).