Kerkhof Nijenstede


Rond de eeuwwisseling begon het aantal inwoners van Hardenberg sterk te groeien; hierdoor werd de situatie op het kerkhof echter onhoudbaar. Het kerkhof was te klein om jaarlijks meer dan honderd lijken te kunnen begraven. Het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde gemeente besloot de aangrenzende tuinen aan te kopen ter vergroting van het kerkhof. Het gemeentebestuur greep deze gelegenheid aan om tegelijkertijd een deel van het vergrote kerkhof te gebruiken als algemene begraafplaats.

In november 1898 kochten de kerkvoogden Derk Pot en Frederik Heetderks van Munster percelen grond, bestemd voor vergroting van het kerkhof, van onderstaande personen:

  1. De molenaarsfamilie Hamberg (stukje grond kadastraal bekend als A-492b, groot 3 aren en 50 centiaren, het noordelijk gedeelte ongeveer 1 are en 80 ca à fl. 60,-).
  2. Jan Willem Boerrigter te Stad Hardenberg (een tuintje – kadaster A-499, groot 3 aren en 50 centiaren à fl. 95,-).
  3. Lambert Tieman te Heemse (een tuintje – kadaster A-498, groot 4 aren en 70 centiaren à fl. 90,-).
  4. De fam. Goris te Stad Hardenberg (een tuin – kadaster A-495, groot 6 aren en 60 centiaren, het westelijk gedeelte groot ongeveer 2 aren en 55 centiaren en een tuintje A-492a, groot 3 aren en 40 centiaren, tezamen à fl. 370,-).

Een half jaar later werd grond aangekocht van:

  1. De fam. Leemgraven-Slingenberg te Holtheme (bouwland – kadaster A-494, groot 4 aren 70 centiaren à fl. 50,-).

In november 1907 werd grond aangekocht van:

  1. De kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Hardenberg (bouwland – kadaster A-500 en A-497, dit laatste is volgens het kadaster bezit van Wilhelmina Oeverman, maar sinds onheugelijke jaren het eigendom van de diaconie, samen groot 4 aren en 66 centiaren à fl. 298,-).

In november 1909 werd de laatste grond gekocht van:

  1. De molenaarsfamilie Hamberg te Stad Hardenberg (bouwland liggende achter het kerkhof – kadaster A-1712, groot 2 aren en 60 centiaren à fl. 250,-).