Vanaf 2024 voert onze Stichting de ANBI-status. Onze donateurs mogen hun giften daarmee aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. In dat kader is het noodzakelijk dat we jaarlijks een beleidsplan opstellen.

Het beleidsplan 2024 is vastgesteld in onze bestuursvergadering van 26 januari jl.

concept-beleidsplan-2024