0522_schuur verplaatsen

Het Noord-Oosten van 22 mei 1964 meldde:
Noaberschop. Met vereende krachten werd een schuur verplaatst. ‘Een verversing hoort erbij’, zeiden de beide grootvaders.

De landbouwer J.P. Hutten in Baalder wilde zijn ‘borgschuur’ verplaatsen. Dat is een naar oude bouwtrant uit hout opgetrokken bergschuur, waar men vroeger meestal hooi in borg. Het is een houten geraamte met een strodak, dat het in het landschap heel goed doet. Onder het houten gebintwerk plaatst men een stenen fundering, zodat deze schuren lange tijd dienst kunnen doen. De schuur, die nog in goede staat verkeerde, moest verplaatst worden omdat mn p de plaats waar de schuur tot nog toe stond een nieuw huis wilde bouwen. Daarom vroeg men zaterdagmorgen de hulp van de buren en die kwamen in een groot aantal.

burenhulp

Het oude spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ werd toen welsprekend bevestigd, want heel de Baalderbevolking pakte op commando even aan en toen duurde het maar korte tijd of de schuur werd keurig op haar nieuwe plaats aangebracht. Café Mulder zorgde ervoor dat er een verversing ter plaatse kwam en de beide grootvaders, H. Hutten (die reeds 81 jaar is) en H. Ekkelenkamp (die 84 reeds passeerde) kwamen nog even met vreugde kennis nemen van de resultaten van de gewaardeerde burenhulp.