De Collendoornerdijk.

Op deze oude kadastrale kaart uit 1869 zien we de ‘Collendoornerdijk’. Tegenwoordig situeren we de straat in Collendoorn, ten noorden van de Marslanden, maar kennelijk liep de dijk vroeger vanaf de Heemserbrink richting Collendoorn. We zien de brug over de Vecht tussen Hardenberg en Heemse (de Hardenbergerbrug) linksonder, gevolgd door de ‘grindweg naar Ommen’ (de huidige Hessenweg). Direct na de brug rechts lag de uit 1847 daterende ’tapperij bij de Hardenberger klapbrug’, eigendom van koopman Berend Venebrugge.

Tussen de tapperij en het woonhuis van Kars Bruins, koopman en eigenaar van een calicotsweverij, kon men rechtsaf de Collendoornerdijk op, waarbij men even verderop over een klein bruggetje in de Avondvoorden de weg kon vervolgen richting Collendoorn.


Koop Nederlandse produkten!

!Voorwaar, een waar woord…: Koopt Nederlandsche Waar, dan helpen wij elkaar.

In 1935 werden ‘wij’ er al op gewezen toch vooral Nederlandse producten te kopen. Het Nederlandse publiek moest in die tijd worden afgebracht van zijn voorkeur voor buitenlandse producten. Er was zelfs een Nationale Propaganda Commissie voor Nederlandsch Fabrikaat in het leven geroepen. Gewoon bewaard in het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg, toegang 012.