Toen, op 30 oktober…

Op 30 oktober 1975 opende de Hema haar deuren op de locatie van het voormalige Hotel Nijhoving aan de Voorstraat. Het Noord-Oosten schreef enkele dagen na de opening van de Hema:

Hardenberg blij met HEMA. De Hardenberger middenstand heeft de komst van de Hema met vreugde begroet. Er zijn vanzelfsprekend ‘gemengde gevoelens’. Zo’n groot warenhuis zal hier en daar aanpassing vragen, zelfs voor enkele bedrijven nadelen kunnen opleveren, maar men heeft de komst van deze onderneming gezien als een bevestiging van de kern-positie van Hardenberg. Zo heeft de middenstand, dat ook de eerste dagen na de openstelling over het algemeen ervaren. Hema werd een trekpleister voor veel publiek uit een verre omgeving.

Mevrouw Van Splunder begroette de komst van het Hema-bedrijf in Hardenberg als een belangrijk pluspunt voor haar gemeente. Ze maakte even een geestige opmerking om het feit, dat zij, ‘als tweede keus’, deze openingsdaad mocht verrichten. De heer Henk Wiechers, die als eigenaar van deze onderneming het Hema-bedrijf exploiteert, had nl. haar man, burgemeester Van Splunder, gevraagd om de zaak te openen, maar deze was ten gevolge van een reeds lang tevoren geplande begrotingsvergadering verhinderd aanwezig te zijn. Mevrouw Van Splunder verrichtte haar taak bijzonder charmant en tactvol en de vriendelijke opmerking, die daarover in de raadsvergadering werd gemaakt, nl. dat zij beiden bezig waren de belangen van de gemeente voor te staan, was daarom terdege op haar plaats. De burgermeesterse wees er op, dat men in het verleden de komst van zo’n vestiging wel eens zag als een probleem voor de plaatselijke ondernemers, maar het verloop van zaken heeft juist aangetoond dat de komst van grote bedrijven de middenstandspositie van een plaats bevestigen. Ze hoopte dan ook van harte dat de heer en mevrouw Wiechers wel zouden varen met dit nieuwe Hema-bedrijf en dat het een verdere stimulans zou zijn voor de ontwikkeling van het andere bedrijfsleven. Ze opende het nieuwe bedrijf met een verkoopoppervlakte van 700 m2, nadat haar door Fedde Bert van Dam, een neefje van Wiechers, daartoe de schaar was aangeboden. Als herinnering aan deze openingsdaad bood de heer Wiechers mevrouw Van Splunder een schilderij aan van Harm Thijssens, dat over de Vecht heen Hardenberg laat zien.


Toen, op 31 augustus…

Op 31 augustus 1848 werd door notaris Swam uit Gramsbergen de akte van verdeling van de marke van Bergentheim gepasseerd. Hij deed dat ten huize van kastelein Hermannus Bolks in Bergentheim (aktenr. 1544). De gewhaarden (gerechtigden) in de marke waren:

01. Hendrik Balderhaar, landbouwer te Bergentheim
02. Harmen Bolks, landbouwer te Bergentheim
03. Harmen Bouwhuis, landbouwer te Bergentheim
04. Hendrik Brink, landbouwer te Bergentheim
05. Jan Hesselink, landbouwer te Bergentheim
06. Jannes Hilberink, landbouwer te Bergentheim
07. Jan Hendrik Klever, landbouwer te Bergentheim
08. Jan Willem Koning en Willem Hesselink, landbouwers, resp. te Bergentheim en Duits Wielen
09. Hendrik Kosters, landbouwer te Bergentheim
10. Lucas Grimmerink, landbouwer te Den Velde, als gemachtigde van Hendrikje Beltman te Bergentheim
11. Hendrik Plaggemarsch, landbouwer te Bergentheim
12. Egbert van den Poll, landbouwer te Bergentheim
13. Gerrit van den Poll, landbouwer te Bergentheim
14. Elias Ravenshorst, particulier te Ommen, als gemachtigde van Derk Blikman Kikkert, cargadoor te Amsterdam
15. mr. Isaac Antonie van Roijen, advocaat en notaris te Zwolle
16. Jan Santman Derkszoon junior, te stad Hardenberg
17. Gerrit Jan Scholten, landbouwer te Bergentheim
18. Jan Snel, molenaar te Bergentheim
19. Willem Timmerman, landbouwer te Bergentheim
20. Albertus Wilpshaar, landbouwer te Bergentheim
21. Gerrit Jan Wijnholt, landbouwer te Bergentheim

Klik op de kaart voor een vergroting (origineel formaat).

Toen, op 21 augustus…

Deze bijzonder oude foto, gedateerd 21 augustus 1891, toont ons het markante ‘Heerenhuis’ aan het einde van de voormalige Van Roijenswijk te Bergentheim, de toenmalige rentmeesterswoning van de Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen.

Hoewel het pand aan de Kanaalweg-West 60-61 niet vaak meer met die naam zal worden aangeduid, stond het in Bergentheim en omgeving decennialang lang bekend als het Herenhuis. Het riante gebouw is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de vervening in het zuiden van de gemeente Hardenberg. Het pand werd in 1864 gebouwd in opdracht van grootgrondbezitter en vervener Van Roijen. Op de foto bestaat het bouwwerk, waarin het kantoor van de veenderij gevestigd was, nog uit 1 bouwlaag. Pas in 1911 zou het grootscheeps worden verbouwd en met een verdieping uitgebreid. Toen kreeg het de verschijningsvorm zoals we het nu nog kennen.

De geschiedenis van het Herenhuis kunt u lezen op onze website.


Toen, op 17 juli (anno 1952)

Viaduct over weg Ane-Gramsbergen opengesteld
Donderdagmiddag heeft de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir A.G. Maris, het viaduct (in rijksweg 34) over de provinciale weg Ane-Gramsbergen officieel in gebruik gesteld, waarmede het weggedeelte Wittepaal-Coevorden werd voltooid. Bij deze plechtigheid waren o.m. aanwezig de commissaris der koningin in Drenthe, de gedeputeerden van Drenthe en Overijssel, de gemeentebesturen van Coevorden, Hardenberg, Gramsbergen, Emmen, Sleen en Schoonebeek, benevens de oud-hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, F.S. Langemeijer, de ontwerper van dit viaduct. Terwijl het gezelschap zich naar het hoogste punt begaf, speelde een boerenkapel uit Gramsbergen vrolijke marsmuziek. De heer Maris zeide dat door deze openstelling, het laatste obstakel wordt weggenomen ineen geheel nieuw, ongeveer 18 km lang wegvak, waardoor een betere verbinding tussen het Oosten der provincies Overijssel en Drenthe een feit is geworden. Deze weg zal ongetwijfeld een rol van betekenis gaan spelen in de ontwikkeling vooral van Z.O.-Drente en N.O.-Overijssel.

Hierna knipte ir Langemeijer het lint door en verklaarde deze het viaduct voor geopend. De kapel bracht hierbij het volkslied ten gehore, waarna de burgemeester van Gramsbergen, de heer J.H. de Goede, namens het gemeentebestuur en de bevolking zijn blijdschap uitsprak met de voltooiing van dit weggedeelte, waardoor Gramsbergen wordt ingeschakeld in een groter geheel. Charmante boerinnen deelden tenslotte met kwistige hand souvenirs uit die dankbaar door de gasten aanvaard werden.