Blein in Chicago

Deze bijzondere enveloppe, gedateerd anno 1935, vonden we via de veilingsite eBay. De enveloppe met inhoud is verzonden door slager en grossier in kalveren David Blein te stad Hardenberg en gericht aan zijn zwager Comprecht Hoogstraal in Chicago.

Het is bijzonder dat dit envelopje bewaard is gebleven en – via omzwervingen – te koop is aangeboden.

David Blein was in 1882 geboren in Gramsbergen en in 1906 in het Groningse Leens getrouwd met Regina Hoogstraal. Beiden werden in 1943 vermoord in concentratiekamp Sobibor…


Toen, op 18 oktober…

De lokale krant “De Vechtstreek” van 18 oktober 1930 bevat deze fraaie advertentie van ondernemer Hendrik Jan Zweers aan de Eiermarkt in Hardenberg. Niet alleen kon je bij hem terecht voor de huur van een prachtige, soepel lopende, 6-persoons auto, geschikt voor ziekenvervoer, maar ook was hij telefonisch bereikbaar via het nummer 65.


Toen, op 26 juni 1843: burgemeester Helderman.

Op 26 juni 1843 vulde de toenmalige burgemeester van Stad Hardenberg, de 32-jarige Johannes Andries Helderman, naar eer en geweten bijgaande ‘staat van personele beschrijving’ in. Helderman was in 1811 geboren in Oldenzaal, van de ‘gereformeerde’ godsdienst en woonachtig in de stad Hardenberg. Bij ‘vroegere ambtelijke betrekkingen’ vulde hij in dat hij 2e luitenant was bij de voormalige 2e afdeling Mobile Overijsselsche Schutterij. Verder vulde hij in dat hij gehuwd was.

Dat klopt, maar hij zat echt nog in de wittebroodsweken. De burgemeester was op 21 juni 1843 getrouwd met Hendrika Johanna Santman, een dochter van de gemeenteontvanger van Hardenberg.

Nog datzelfde jaar 1843 zou Helderman benoemd worden tot burgemeester van de gemeente Den Ham en dientengevolge zijn woonplaats Hardenberg, inclusief echtgenote, verlaten…


Toen, op 24 maart 1966: eeuwfeest juwelier Schutte.

Op 24 maart 1966 werd dit gedicht van Hendrik van Laar uit Lutten gepubliceerd in de editie van “Het Noord-Oosten”, ter gelegenheid van het eeuwfeest van juwelier Schutte te Hardenberg.

Gedicht honderd jaar Schutte door Hendrik van Laar te Lutten.
HONDERD JAAR SCHUTTE
De tijd staat geen seconde stil
Al draait zijn wijzer om de spil.
Er blijft geen slinger tikken. 
Dag in dag uit, tot jaar Zich sluit, 
Zijn enkele ogenblikken.

De weerhaan op de toren draait 
De haan in 't hoenderhok, hij kraait.
Als wind en tijd aan wijzer. 
'd Hervormde kerk te Enschede, 
Deelt door de schaduw ieder mee,

Slechts op een plaats van ijzer. 
Reeds Koning Agas wist het wel, 
Al kende hij geen klokken spel, 
Om toch te kunnen weten,
Hoe vroeg - hoe laat het dagelijks was. 
Dat had hij op zijn zon kompas 
Nauwkeurig uitgemeten. 

Wij kennen huis- en toren klok, 
't Geluid wekt vreugd of 't geeft een schok 
Als wordt aan 't touw getrokken. 
Men luidt de klok bij brand gevaar, 
Of bij het dragen van de baar, 
Al naar de klank der klokken. 
En is het middaguur reeds daar.
Dan klept de klok: „de dis staat klaar!" 

In de hoop, dat 't elk mag lusten.
En in de late avond tijd, 
Dan klinkt de klepper, 't bed gespreid,
Ik zwijg nu, welterusten." 
En op de Zondag morgen stond.
Dan klinkt het blijde galmen rond, 
Voor velen vreugde klanken. 
Dan roepen zij, kom Man en Vrouw, 
Zo jong als oud naar kerkgebouw, 
Om samen God te danken." 

Zo is er ruime danken stof 
Voor Fa Schutte, die met lof, 
Een zaak ziet jubileren. 
Zij kunnen, ieder weet het wel. 
Het ingewikkeld uurwerk spel, 
Des kundig reguleren. 

Toen Schutte hier zijn zaak begon 
Hoord' Hardenberg geen carrillon 
Op elk kwartiertje zingen. 
Doch 't oud geluid der toren klok,
Dat bim band', als men touwen trok,
Liet zich door niets verdringen. 
En in die 100 jaren tijds 
Is Schutte's zaak zeer uitgebreid, 
In huis en zak uurwerken. 
Als polshorloges, zo men wil,
Voor gouden ringen of een bril
Heeft Schutte goede merken. 
ieder wel een koopje. 

En nu het kort voor Pasen is,
Geeft hij geen paashaas op den dis,
Doch ieder wel een koopje.
Elk een kan daar naar lust en keus, 
Goed zichtbaar ligt het voor elks neus 
En niet als op een hoopje. 

Reeds tien maal tien, dus honderd jaar 
Stond Schutte daar voor een ieder klaar 
Steeds kon en kan nog elk terecht 
In Schutte's zaak, 't zij heer of knecht 
't Is een vreugd daar eens te neuzen 
Men vindt er rijke keuzen. 

Sinds Schutte, kenner van het vak, 
Het Oelen veertje over stak, 
Gekomen uit oud Ommer sfeer 
Ging 't met de zaak steeds hoger op 
En voor deez' eeuwfeest top 
Brengt men de dank aan God de Heer. 

LUTTEN, H. VAN LAAR. 

De geschiedenis van de locatie aan de Voorstraat 22 (nu: shoarmazaak Jeruzalem) hebben we beschreven op onze website: