Toen, op 05 mei 2006: monument boerderij ‘Bouwlust’.

Deze foto is gemaakt op 5 mei 2006. We zien de monumentale boerderij ‘Bouwlust’ van de fam. Heerkes aan de Gramsbergerweg. De foto is gemaakt ten behoeve van het boek Monumenten in de gemeente Hardenberg.

De uitvoerig beschreven geschiedenis van het gemeentelijk monument Bouwlust kunt u terugvinden in genoemd boek, maar ook online op onze website.


Toen, op 04 juli 1877: bliksem legt molen Radewijk in as.

molen Radewijk

Het Algemeen Handelsblad van 7 juli 1877 schreef erover:
“Bij Gramsbergen, is dienzelfden morgen de bliksem te Radewijk in een korenmolen geslagen, die molen is totaal afgebrand; aan blusschen viel niet te denken. Het aanwezige koren is nog grootendeels gered. Het perceel was tegen brandschade verzekerd.”

De molen op de zogenaamde ‘Hanekamps-kamp’ in Radewijk was indertijd eigendom van de familie Van Houselt. De oprichter ervan, Jan Antonie van Houselt, was in december 1868 verdronken in het Overijssels Kanaal toen hij terug kwam van een bezoek aan de gezellige Gramsberger kermis. Hij was slechts 35 jaar geworden. De molen werd daarop verhuurd of verpacht aan verschillende molenaren. Zo was Albertus Bos de molenaar tussen 1872 en 1877, het jaar waarin de molen afbrandde.

Met het verzekeringsgeld werd een andere molen aangekocht. Het was de uit 1771 daterende oliemolen van de familie Draaier uit Oosterhesselen. Deze achtkante beltmolen werd in Radewijk weer opgebouwd en deed vervolgens dienst als korenmolen. In de registers van de aangifte op de grondbelasting is te vinden dat de nieuwe molen op 17 december 1877 in gebruik werd gesteld, net op tijd om de Radewijkers voor kerst te voorzien van broodmeel…

Meer over de geschiedenis van korenmolen Windlust leest u in ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ en op onze website.

molen Radewijk

Deze molen is uniek. Het heeft vanouds deels een belt, deels een stelling en is daardoor moeilijk in te delen in het vaderlandse molenbezit.

molen Radewijk

Monumentje alstublieft: de kerk van Heemse.

Het oudste monument in de gemeente Hardenberg is zonder twijfel de Witte of Lambertuskerk aan de Scholtensdijk in Heemse. Dit gebouw is al meer dan acht eeuwen oud. In ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ is de geschiedenis van de kerk uitvoerig beschreven.

Deze historie hebben we nu ook op onze website gepubliceerd, voorzien van vele prachtige foto’s. We nodigen u daarom graag uit voor een online bezoek aan Hardenbergs oudste gebouw:

https://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg/oude-huisplaatsen/

Deze fraaie kleurendia maakte ds. Loor op 2 juni 1965 in Heemse. Op de achtergrond de Witte- of Lambertuskerk, maar welke oude boerderij is rechts zichtbaar en waarom hangt links aan de voorgevel van ’t huis een witte vlag met rood kruis? We horen ’t graag…