Categorie Opening Bedrijf | Industrie

Toen, op 07 maart 1962: opening metaalbedrijf De Boer.

Op woensdag 7 maart 1962, vandaag precies zestig jaar geleden, vond de officiële openingshandeling plaats van het nieuwe metaalbedrijf De Boer in Hardenberg. De opening werd verricht door burgemeester De Goede. Het Twentsch dagblad Tubantia besteedde er de volgende dag aandacht aan:

Burgemeester H. J. de Goede van Hardenberg heeft gistermiddag op het industrieterrein in zijn gemeente de nieuwe fabriek van De Boer Technische Metaalprodukten voor geopend verklaard. Precies vijftien jaar nadat dit metaalbedrijf in een bescheiden houten schuurtje aan de Adamsweg te Hengelo haar bestaan begon, is de uit haar latere behuizing aan de Binnenhavenstraat gegroeide fabriek gisteren officieel gestart met haar verdere ontplooiing in Hardenberg. Dat dit toeleveringsbedrijf Hengelo heeft verlaten, komt voornamelijk door personeelsgebrek, terwijl de gemeente Hardenberg de vestiging van De Boer binnen haar grondgebied onder meer gestimuleerd heeft door een terrein ter beschikking te stellen tien keer zo groot als de 1000 m2 aan de Binnenhavenstraat te Hengelo. Veertig man personeel heeft thans in Hardenberg de beschikking over een ruim opgezette en modern ingerichte fabriek.

Burgemeester De Goede wenste het bedrijf geluk met het derde lustrum en sprak de hoop uit dat de nieuwe fabriek vele bloeiende jaren tegemoet zal gaan. Spreker wees erop dat de opening van het bedrijf samenviel met de viering van de „Dag van Europa”. „Hardenberg ligt aan een niet door iedereen ontdekte Europese verkeersader Amsterdam-Noord Duitsland”, aldus de burgemeester, die een pleidooi hield voor drastische modernisering van het Nederlandse wegennet. „Wij zijn blij met de vestiging van uw bedrijf in Hardenberg. Het draagt er toe bij onze welvaart te verzekeren en onze groeiende agrarische bevolking in de toekomst bestaansmogelijkheden te geven. Voor Hardenberg en voor u is dit „De dag van De Boer”. Hopelijk zal uw bedrijf net zo goed in deze gemeente passen als de precisieschroeven in de moeren, die u onder meer vervaardigt”, zei de burgemeester, die daarna het bedrijf officieel voor geopend verklaarde. Directeur U. de Boer sprak de wens uit dat de fabriek zou aarden in de nog wat vreemde omgeving. „Wij trachten bij te blijven in de steeds toenemende specialisatie op de Europese markt”, aldus de directeur, die de genodigden daarop uitnodigde het bedrijf te bezichtigen. Daarna recipieerde de directie in de fraaie kantine van de nieuwe fabriek.

Opmerkelijk is dat in de onmiddellijke nabijheid van het metaalbedrijf De Boer in Hardenberg een tweede fabriek die uit Hengelo stamt in aanbouw is, namelijk de NV Bejah. Dit bedrijf van de heer B. Jansema uit Hengelo is destijds ook wegens personeelsgebrek uit Hengelo vertrokken naar Tubbergen, maar wordt thans groter opgezet in Hardenberg. Het pand van De Boer aan de Binnenhavenstraat te Hengelo wordt door het bedrijf nog in reserve gehouden om er in de toekomst eventueel een gedeelte van de productie te hervatten.


Toen, op 1 februari 1933: opening van de Hardenberger Bank.

Op 1 februari 1933 werd het gebouw van de Hardenberger Bank officieel geopend. De krant ‘De Vechtstreek’ wijdde er een bijdrage aan:

N.V. Hardenberger Bank in de Voorstraat.

Opening van het nieuwe bankgebouw. Woensdag 1 februari is het nieuwe gebouw van de N.V. Hardenberger Bank in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan kwamen in de bestuurskamer bijeen directeur, commissarissen en rechtskundig adviseur van de instelling; ook waren uitgenodigd de oud-directeur de heer Prins, de architect Boxman te Nijverdal, de aannemers de heren Van den Berg en Lenters, de heren Scheffer, Otten en Coes, die resp. voor glas- en schilderwerk, voor dakbedekking en waterleiding en voor de elektrische installatie hadden gezorgd en de plaatselijke pers.
De voorzitter, de heer J. Grooters, sprak in deze eerste der wekelijkse vergaderingen in het nieuwe gebouw een hartelijk welkomstwoord. In ’t bijzonder feliciteerde hij de directeur, de heer Koeslag, met deze lang verbeide dag: de primitieve wijze van bediening door een loketje en een knipje op de deur is nu voorbij; er is nu een inrichting, praktisch en degelijk, zoals de tegenwoordige tijd vraagt. Met vertrouwen, zo zei de heer Grooters, werd de heer Koeslag de verdere zorg voor de kantoren overgedragen, diens attentie en liefde voor de arbeid was daarvoor een waarborg. Ook tot de medebestuursleden sprak de heer Grooters zijn hartelijke gelukwensen, daarbij de hoop uitende dat de samenwerking steeds prettig en de groei der bank bestendig zou zijn: de zich steeds uitbreidende relaties zijn een bewijs, dat de bank in een behoefte van de middenstand voorziet.

De heer Grooters uitte zijn waardering over het werk van de ontwerper-architect de heer Boxman: uitwendig is het gebouw een sieraad voor de plaats, inwendig voldoet het aan de moderne eisen! De heer aannemers werd dank gebracht voor de serieuze wijze waarop door hen het werk is verricht. Ook tot de vroegere directeur, de heer Prins, die de bank ook na zijn aftreden onderdak verschaft had, richtte de heer Grooters een vriendelijk woord. Vervolgens werd nog door verschillende heren het woord gevoerd. De burgemeester sprak als commissaris en als hoofd der gemeente. Waar dit het vierde publieke gebouw, in zijn toch betrekkelijk kort bewind geopend, bracht hij verband tussen school en bank: het kind van vandaag en de man van morgen! De openbaring van opgewekt leven in zijn gemeente was hem een verheugenis.

Links Trijntje Brunink en rechts Geertje Prins bij de entree van de Hardenberger Bank (links) en de tandartspraktijk van Schipper (rechts).

Toen, op 18 december 1964: opening Meinderink in Hardenberg.

Briefhoofd van de firma Meinderink uit Beerzerveld, anno 1941.

Op 18 december 1964 vond de officiële opening plaats van de nieuw gebouwde bedrijfsgebouwen van Reisbureau J. Meinderink op het industrieterrein aan de Bruchterweg.

Touringcar van Meinderink, kenteken ZB-36-19. Merk: Bussing. Carrosserie: firma Van Rooyen, Montfoort. Bouwjaar 1969. Deze bus is later verkocht aan Schurgers Cars, Maastricht en daarna aan Verto Reizen, Maastricht. Deze bus was toen wit gespoten. Waarschijnlijk had Meinderink twee bussen van dit type, genaamd SALLAND en TWENTE.

Het Salland’s Volksblad van 24 december 1964 meldde daarover:
De firma Meinderink – bekend als Janpe en Dorgelo – was uit haar jasje gegroeid en om te kunnen voldoen aan de eisen van de tijd en van de toekomst had men daarom een nieuwe en grote bedrijfsruimte laten bouwen aan de Bruchterweg, ongeveer tegenover de Wavin, welk bedrijf vrijdag de 18de officieel door burgemeester Slot werd geopend.

Nog een bus van Meinderink, maar dan uit Beerzerveld. Foto gemaakt in 1952 in Harderwijk, tijdens een schoolreisje van O.L.S. Radewijk. Merk: VOLVO. Carrosserie: Hondebrink, Almelo. Bouwjaar: eind jaren ‘40/begin ’50. Voor de bus staat Jan Woertel (geb. 21-02-1946).
Folder met dagtochten-programma van Reisbureau Meinderink te Hardenberg en Beerzerveld, anno 1966.

Vele genodigden woonden deze plechtigheid bij. Het gebeurt niet vaak, dat bij een dergelijk feit een beroepsartiest als ceremoniemeester optreedt, doch dit keer was dat het geval. De omstandigheden daartoe waren gunstig: niemand minder dan de aan ouderen welbekende zanger van het levenslied, vertolker van Speenhof en anderen uit diens tijd: Paul Duval, was ceremoniemeester.

Paul Duval! In werkelijkheid heet hij Gerrit Harmen Jan Dorgelo en is het een kleinzoon van de oude G.J.H. Dorgelo, die vroeger in Heemse schoolmeester was. Daardoor een neef van Dorgelo van de NV Meinderink en de geëigende persoon om zulk een feest te leiden, wat al spoedig uit de verf kwam.

Touringcar van Meinderink. Kenteken: TB-22-16. Merk: Bussing. Carrosserie Smit, Joure. Bouwjaar 1959. Nieuw gekocht door Grono Reizen, Groningen. Na overname door Meinderink kwam deze bus in Limburg terecht, vermoedelijk bij Schurgers Cars, Maastricht. Deze foto is gemaakt naast de garage aan de Bruchterweg.
Touringcar van Meinderink Tours, met Martha Kamphuis-ten Napel. De bus met 47 zitplaatsen was gemaakt bij Smit in Joure en werd in 1957 geleverd aan Meinderink.
Hermannus Fredrikus (Mans) Kamphuis als jonge chauffeur van Touringcarbedrijf Meinderink, medio jaren ’50.
Touringcar van Meinderink, geparkeerd op het erf van de chauffeur Kamphuis in Collendoorn. Ca. 1952.

Na zijn welkom, waarin hij zei dat kosten noch moeite zijn gespaard, verzocht hij burgemeester Slot de opening te verrichten. Deze vond zulks een eer en wees op het vele werk aan deze dag voorafgegaan. De firma heeft getoond over doorzettingsvermogen te beschikken. Alle teleurstellingen bij de bouw heeft men te boven weten te komen. De gemeente Hardenberg is een type van de ontwikkeling van Nederland in de naoorlogse jaren en daarom kon het niet anders of men moest wel eens op een en ander wachten als er veel bedrijvigheid heerst.

Touringcar van Meinderink, gefotografeerd door H. Wind uit Hengelo, bij het Diekman Stadion in Enschede op 29 mei 1969.

Spreker hoopte dat de firma een wezenlijke bijdrage zou leveren aan het totale verzorgingsapparaat voor de streek, omdat het werk als het ware drie dingen omvat: vervoer van werknemers van en naar hun werk, vervoer van vakantiegangers in eigen land en over ’s lands grenzen, en service-station. We twijfelen dan ook niet of velen zullen den weg naar de Bruchterweg 99 weten te vinden”.

Rechts Mans Kamphuis en naast hem (met bril) onderwijzer Van der Leeden; bustocht met Jehova’s Getuigen anno 1969.

(Met dank aan o.a. de fam. Woertel en fam. Kamphuis voor de levering van de prachtige foto’s van de oude touringcars van Meinderink)