Categorie Opening Bedrijf | Industrie

Toen, op 22 juni 1979: opening Zeus Beton BV.

Op vrijdag 22 juni 1979 opende Zeus Beton BV haar vestiging op het industrieterrein Nieuwe Haven in Hardenberg. De officiële openingshandeling werd ’s middags verricht door mr. J.L.M. Niers, de commissaris van de koningin in Overijssel. Met een druk op de knop werd de 45 meter lange kubelbaan in werking gesteld. De Hardenbergse vestiging aan de J.C. Kellerlaan was een kopie van het moederbedrijf in Oirschot.

In de nieuwe fabriek waren tien productiestraten in bedrijf voor het vervaardigen van kleine betonelementen voor de groene sector, variërend van hekwerkpalen, betonverankeringen voor lichtmasten, verkeersborden e.d. tot veestal-roosters voor ligboxenstallen en kassenvoetfundaties voor tuinderijen. De molencentrale en alle andere productieapparatuur waren in eigen beheer gebouwd.


Toen, op 12 september 1924: het nieuwe postkantoor in Lutten aan de Dedemsvaart.

0912_postkantoor_Lutten


In het Salland’s Volksblad van 12 september 1924 stond:
“Naar wij vernemen zal hier een nieuw postkantoor gebouwd worden. Het komt te staan tusschen den mond der Krimvaart en ’t station, dus meer in ’t centrum der streek dan het oude”.

Zes jaar later echter scheef dezelfde krant op 17 mei 1930:
“Lutten. Wegens opheffing van het plaatselijk postkantoor wordt de kantoorhouder H. Mastebroek naar Nieuwleusen overgeplaatst. Deze geruchten kwamen ons aanvankelijk ongelooflijk voor, doch toen we van zeer betrouwbare zijde vernamen dat de heer Mastebroek zijn huis reeds te koop had aangeboden, stelden we in dezen een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek naar de juistheid van dit beweren in. Hierbij bleek ons dat het geringe aantal punten wat gevormd wordt naar de omzet, voor de inspectie der posterijen reeds ettelijke jaren de aanleiding was geweest om over opheffing van het kantoor te denken…”


Toen, op 18 april 1969: opening Am-Ro bank.

0418_amro
Op 18 april 1969 werd de nieuwe Amro-bank officieel geopend in het nieuwe winkelcentrum van Hardenberg. Directeur J. Heyloo gaf in zijn speech aan dat de bank nog maar ruim een jaar in Hardenberg gevestigd was en nu al kon overgaan tot opening van dit nieuwe gebouw. Hij kon bij de opening de meerderheid van het college van burgemeester en wethouders begroeten. Het fraaie nieuwe bankgebouw aan de Bruchterweg, naast het pand van Albert Heijn, completeerde het nieuwe winkelcentrum.

De officiële opening van het bankgebouw was de eerste officiële daad van burgemeester mr. L.A. van Splunder die verklaarde dat hij namens het gemeentebestuur deze daad graag wilde verrichten. De burgemeester wees erop dat hij pas twee dagen ervoor het burgemeestersambt had mogen aanvaarden.

De Am-Ro bank was aanvankelijk begonnen met een rijdende bank en daarna volgde de vestiging in het voormalig kraamcentrum totdat men het nieuwe bankgebouw aan de Bruchterweg in gebruik kon nemen. Het pand was ontworpen door architect Banis.


Toen, op 16 april 1948: opening Bontweverij Slagharen.

0416_bontweverij

Op 16 april 1948 opende een nieuw bedrijf de deuren in Slagharen, namelijk de ‘Nederlandse Bontweverij’. Het bedrijf was opgericht door de heer H. Bemboom, in samenwerking met de heer Hukker die bedrijfsleider was van Textielfabriek Holland te Enschede. Hukker woonde in Slagharen en wilde daar een eigen fabriek beginnen. Het bedrijf ging handdoeken en theedoeken produceren. Later legde men zich ook toe op gordijnstoffen, waarbij een aantal overnames werden verricht. In 1954 brandde de textielfabriek tot de grond toe af, waardoor zeventig werknemers werkloos werden. Er werd herbouwd. In 1962 waren er 160 mensen in dienst. In 1980 ging het bedrijf failliet.
0416_bontweverij2

0416_bontweverij3