Categorie Opening Bedrijf | Industrie

Toen, op 30 juni 1967: opening Aluminiumfabriek.

Op 30 juni 1967 vond de officiële opening plaats van de Aluminiumfabriek Hardenberg of ‘ALHA’. De opening werd verricht door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, jonkheer mr. dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden. We zien hem op de eerste foto, samen met burgemeester Jan Slot van de gemeente Hardenberg. Op de tweede foto zien we hem een lint doorknippen als officiële openingshandeling.

museum
museum

Toen, op 15 maart 1912: veiling ‘Inter Nos’ te De Krim.

Het Salland’s Volksblad van 15 maart 1912 berichtte:
“De Krim. Bij de door de notarissen Weijs en Rambonnet gehouden eindveiling van de aardappelmeelfabriek Inter Nos is alles gekocht door een combinatie van landbouwers in De Krim voor ruim f. 71.692,50. De combinatie bestaat uit de heren A.W. de Jager, J. Baarveld, H. Colenbrander en J. Leenders Pzn.”

Lees meer


Toen, op 29 november 1902: eerste editie Salland’s Volksblad.

Op zaterdag 29 november 1902 rolden de eerste exemplaren van het nieuws- en advertentieblad Salland’s Volksblad van de drukpers. Gelukkig is van bijna elke wekelijkse editie een exemplaar bewaard gebleven. Enkele ‘highlights’ uit de eerste editie:
Hardenberg. De St. Nicolaas-etalage is gereed, bestaande in een prachtige collectie chocolade en suikerwerken, boterletters, beulingen en vele soorten gebakjes. Bensdorp’s Cacao en Chocolade. Hardenberg, Joh. Koeslag.

Hardenberg. Zaterdag jl. ontstond een begin van brand bij den winkelier G. Arends te Bruchterveld. Hoewel de brand zich ernstig liet aanzien, slaagde men er toch spoedig in om de vlammen meester te worden. Naar wij vernemen dekt assurantie de schade.

Dedemsvaart. Terwijl G.W., wonende op ’t Ongeluk alhier, even afwezig was, zijn de kleertjes van zijn ongeveer 4-jarig kind, dat eenigzins ongesteld was en bij het vuur zat, in brand geraakt, met het treurig gevolg dat de kleine onmiddellijk aan de gevolgen is overleden.

Gramsbergen. Van de door de notaris Rambonnet dinsdag geveilde huizen, staande in de Achterstraat alhier, zijn koopers geworden van perceel I, woonhuis met bakkerij, E. Bosch voor f. 859. Van perceel II, eene herberg, M. van Braam voor f. 1080.

Gramsbergen. Bij de verleden week gehouden stemming als notabelen van de Ned. Hervormde kerk alhier, zijn gekozen J. Wernes Jzn, H.J. Kamphuis en B. Kuiper.

Hardenberg. A. Sierink a/d brug, Hardenberg. Handel in alle bouwmaterialen, hout, steen, kalk, haardsteentjes, ijzerwaren, lampen, emailwaren, kookpotten, spiegels en schilderijen, wiegen en wannen, landbouwkalk enz.

Hardenberg. H. Zweers JRzn. Groote St. Nicolaas-etalage, bestaande in een uitgebreide sorteering galanterien, kinderspeelgoed enz. Verder groote sorteering schaatsen, kachels, turfbakken, tegelplaten, hakselmachines en andere ijzerwaren, aardewerk, glas, nikkel enz.

Hardenberg. G.J. Meijer a/d Brug, Hardenberg. Manufacturen en mode-artikelen. Bedden en veeren. Fantasie wollen- en sitsen dekens. De echte Zwarte Krip no. 6. Naaimachines (Unicum), sterk en lichtloopend.

Hardenberg. In den schoenhandel van ondergeteekende vindt men steeds een ruime keuze van alle soorten: heeren-, dames- en kinderschoeisel. Tevens voorhanden alle soorten vetleeren schoenwerk en laarzen, alsmede een flinke sorteering in winterpantoffels en viltmuilen. Aanbevelend, wed. F. Goris en Zonen, Hardenberg.

Hardenberg. Alle soorten van uurwerken, mooi en solide, tegen scherp concurreerende prijzen te verkrijgen bij J. Schutte, horlogemaker, Hardenberg. Oud goud en zilver wordt tegen de hoogste waarde ingeruild.

Hardenberg. De St. Nicolaas-etalage is gereed. Ruime keuze in kinderspeelgoed en alle soorten galanterien. Aanbevelend, G. Sierink, Achterstraat, Hardenberg.

Hardenberg. Ondergeteekende bericht den ingezetenen van Hardenberg en omstreken, dat hij weer opnieuw ontvangen heeft een groote partij sajetten, in alle kleuren. Kousen in alle grooten. Voorts alle andere artikelen in manufacturen en galanterien. Beleefd aanbevelend, J.W. Schutte, Hardenberg.


Toen, op 22 juni 1979: opening Zeus Beton BV.

Op vrijdag 22 juni 1979 opende Zeus Beton BV haar vestiging op het industrieterrein Nieuwe Haven in Hardenberg. De officiële openingshandeling werd ’s middags verricht door mr. J.L.M. Niers, de commissaris van de koningin in Overijssel. Met een druk op de knop werd de 45 meter lange kubelbaan in werking gesteld. De Hardenbergse vestiging aan de J.C. Kellerlaan was een kopie van het moederbedrijf in Oirschot.

In de nieuwe fabriek waren tien productiestraten in bedrijf voor het vervaardigen van kleine betonelementen voor de groene sector, variërend van hekwerkpalen, betonverankeringen voor lichtmasten, verkeersborden e.d. tot veestal-roosters voor ligboxenstallen en kassenvoetfundaties voor tuinderijen. De molencentrale en alle andere productieapparatuur waren in eigen beheer gebouwd.