Categorie Opening Bedrijf | Industrie

Toen, op 16 april 1948: opening Bontweverij Slagharen.

0416_bontweverij

Op 16 april 1948 opende een nieuw bedrijf de deuren in Slagharen, namelijk de ‘Nederlandse Bontweverij’. Het bedrijf was opgericht door de heer H. Bemboom, in samenwerking met de heer Hukker die bedrijfsleider was van Textielfabriek Holland te Enschede. Hukker woonde in Slagharen en wilde daar een eigen fabriek beginnen. Het bedrijf ging handdoeken en theedoeken produceren. Later legde men zich ook toe op gordijnstoffen, waarbij een aantal overnames werden verricht. In 1954 brandde de textielfabriek tot de grond toe af, waardoor zeventig werknemers werkloos werden. Er werd herbouwd. In 1962 waren er 160 mensen in dienst. In 1980 ging het bedrijf failliet.
0416_bontweverij2

0416_bontweverij3


Toen, op 09 november 1964: opening bibliotheek Lutten.

Wethouder Valkman .

Op 9 november 1964 werd aan de Gouden Regenstraat 6 in Lutten een nieuw bibliotheekgebouw officieel in gebruik genomen. De krant ‘Het Noord-Oosten’ van 13 november 1964 schreef daarover:
“Bij de opening van de nieuwe plattelandsbibliotheek te Lutten kwamen heel wat aardige tafereeltjes op de voorgrond van de vroegere omstandigheden, toen men zich …met particuliere huisvesting en busproblemen moest behelpen. De bus reed toen nog niet door Lutten. De Zwarte Dijk was namelijk onbruikbaar en de bus maakte de zwaai langs Schrijver. De juffrouw van de bibliotheek moest daar maar een fiets lenen en dan peddelde ze naar haar bibliotheek. Ze heeft het bij Mensen en Van Dijk altijd uitnemend gehad, maar het geeft toch reden tot heel veel voldoening dat men nu een fraai gebouw in gebruik kon nemen met een 3000-tal boeken en een achtergrond van vrijwel alle voorkomende werken, die men nodig mocht hebben.

Zo heeft de heer Van Uxem als secretaris van het plattelandswezen in deze provincie het verteld tijdens de samenkomst in Pro Rege, ter gelegenheid van de officiële opening van het bibliotheekgebouw aan de Gouden Regenstraat. Wethouder Valkman was ditmaal weer aanwezig als loco-burgemeester en hem viel de eer te beurt om het gebouw officieel te openen. Ook de andere wethouders, Van Faassen, Meijerink en Hutten, waren aanwezig en de voorzitter, de heer G.H. te Rietstap, heeft in een humoristische speech uiteengezet hoe de bibliotheekinstelling te Lutten van huurder promoveerde tot eigenaar van het bibliotheekgebouw.”


Toen, op 27 juli 1961: opening kalkzandsteenfabriek.


Het Salland’s Volksblad berichtte op 28 juli 1961:

“Onder grote belangstelling is donderdagmiddag de reeds verscheidene maanden in gebruik zijnde Kalkzandsteenfabriek ‘Het Anker’ te Kloosterhaar officieel geopend door de Commissaris der Koningin.

Vooraf verenigden zich de vele genodigden in een hotel te Hardenberg, waarna het gezelschap om ongeveer 3 uur zich naar Kloosterhaar begaf. Hier werd in een grote tent het welkom uitgesproken door de heer Viëtor als president-commissaris, waarna de directeur, mr. Klazinga uit Hardenberg vertelde hoe alles tot stand gekomen is. Burgemeester De Goede hoopte dat ook deze vestiging zou bijdragen aan meer levensgeluk der gemeentenaren. Na een korte toespraak verrichtte de Commissaris der Koningin de opening door op een pletvorm (platform) de stoomafsluiter van de droogketels te openen. Een sirene begon te loeien en twee reuzen werden geopend, waaruit treintjes met hete stenen naar buiten schoven. Een fascinerend gezicht! De fabriek werd vervolgens bezichtigd, waarna in een gezellige sfeer nog door verschillende personen het woord gevoerd werd.


Toen, op 15 november 1957: opening Wallramit.

Op vrijdag 15 november 1957 werd de N.V. Hardmetaalfabriek ‘Wallramit’ officieel geopend door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, de hoogedelgestrenge heer ir. J.B.G.M. ridder de Van der Schueren. De nieuwe fabriek was gebouwd aan de toenmalige ‘Verlengde Bruchterweg’ (nu Bruchterweg 100).

In de IJmuider Courant van 16 november 1957 lezen we:
“Bij de opening van de nieuwe fabriek te Hardenberg van de Hardmetaalmaatschappij N.V. Wallramit te Maassluis heeft de president-directeur dezer n.v., de heer M.A. Mühleisen, vrijdag gezegd dat de directie genoopt was naar andere gebieden om te zien, omdat zij arbeidsschaarste te Maassluis vreesde als gevolg van de vestiging en uitbreiding van grote industrieën aldaar. Het Ministerie van Economische Zaken maakte de directie attent op de mogelijkheden in Noordoost-Overijssel. De heer Mühleisen meent dat er hier de eerste jaren nog volop werk zal zijn voor zijn bedrijf, dat behoort tot de toeleveringsbedrijven. De burgemeester van Hardenberg, de heer J.A.M. van Oorschot, zei dat zevenhonderd inwoners van zijn gemeente buiten hun woonplaats werken. De vestiging van de nieuwe fabriek opent onder meer mogelijkheden voor jongelui die van de technische school komen. Namens het Industrieschap Noordoost-Overijssel sprak burgemeester De Goede van Gramsbergen.”