Categorie Opening Bedrijf | Industrie

Toen, op 27 juli 1961: opening kalkzandsteenfabriek.


Het Salland’s Volksblad berichtte op 28 juli 1961:

“Onder grote belangstelling is donderdagmiddag de reeds verscheidene maanden in gebruik zijnde Kalkzandsteenfabriek ‘Het Anker’ te Kloosterhaar officieel geopend door de Commissaris der Koningin.

Vooraf verenigden zich de vele genodigden in een hotel te Hardenberg, waarna het gezelschap om ongeveer 3 uur zich naar Kloosterhaar begaf. Hier werd in een grote tent het welkom uitgesproken door de heer Viëtor als president-commissaris, waarna de directeur, mr. Klazinga uit Hardenberg vertelde hoe alles tot stand gekomen is. Burgemeester De Goede hoopte dat ook deze vestiging zou bijdragen aan meer levensgeluk der gemeentenaren. Na een korte toespraak verrichtte de Commissaris der Koningin de opening door op een pletvorm (platform) de stoomafsluiter van de droogketels te openen. Een sirene begon te loeien en twee reuzen werden geopend, waaruit treintjes met hete stenen naar buiten schoven. Een fascinerend gezicht! De fabriek werd vervolgens bezichtigd, waarna in een gezellige sfeer nog door verschillende personen het woord gevoerd werd.


Toen, op 15 november 1957: opening Wallramit.

Op vrijdag 15 november 1957 werd de N.V. Hardmetaalfabriek ‘Wallramit’ officieel geopend door de Commissaris van de Koningin in Overijssel, de hoogedelgestrenge heer ir. J.B.G.M. ridder de Van der Schueren. De nieuwe fabriek was gebouwd aan de toenmalige ‘Verlengde Bruchterweg’ (nu Bruchterweg 100).

In de IJmuider Courant van 16 november 1957 lezen we:
“Bij de opening van de nieuwe fabriek te Hardenberg van de Hardmetaalmaatschappij N.V. Wallramit te Maassluis heeft de president-directeur dezer n.v., de heer M.A. Mühleisen, vrijdag gezegd dat de directie genoopt was naar andere gebieden om te zien, omdat zij arbeidsschaarste te Maassluis vreesde als gevolg van de vestiging en uitbreiding van grote industrieën aldaar. Het Ministerie van Economische Zaken maakte de directie attent op de mogelijkheden in Noordoost-Overijssel. De heer Mühleisen meent dat er hier de eerste jaren nog volop werk zal zijn voor zijn bedrijf, dat behoort tot de toeleveringsbedrijven. De burgemeester van Hardenberg, de heer J.A.M. van Oorschot, zei dat zevenhonderd inwoners van zijn gemeente buiten hun woonplaats werken. De vestiging van de nieuwe fabriek opent onder meer mogelijkheden voor jongelui die van de technische school komen. Namens het Industrieschap Noordoost-Overijssel sprak burgemeester De Goede van Gramsbergen.”


Toen, op 14 september 1973: opening ‘Clara Feyoena Heem’.

Op 14 september 1973 vond de officiële opening plaats van het eerste verpleeghuis en reactiveringscentrum van Hardenberg, geadresseerd aan de Rheezerweg 73. Burgemeester Van Splunder had de eer de openingshandeling te mogen verrichten.

Voorafgaand aan die opening van het verpleeghuis voor chronisch zieken had de directie opdracht gegeven voor een groot geschilderd portret van Clara Feyoena. Het werd wenselijk geacht om de naamgeefster aan het verpleeghuis op die manier te gedenken en te eren. Men had daartoe contact gezocht met de schilder Hans Hazenbroek die in deze omgeving in die tijd zeker geen onbekende was. Het schilderij, met afmetingen 132,5 x 93 cm, werd bij de opening van het Clara Feyoena Heem onthuld.

Bijna een jaar later, op 29 augustus 1974, bracht Z.K.H. Prinses Margriet een werkbezoek aan ‘Clara’.