Categorie Opening Winkel | Horeca

Toen, op 26 augustus…

Op 26 augustus 1922, vandaag precies een eeuw geleden, vond de officiële opening plaats van de nieuwe winkel in uurwerken, pendules, bim-bam-klokken en Westminster-klokken van juwlier Gerrit Schutte en echtgenote Jantje Geertruida Frederika van der Haar. Voorheen had het echtpaar een winkel in de Fortuinstraat, maar nu gingen ze verder in het nieuw gebouwde woon-winkelpand aan ’t Oosteinde, bij het kerkhof.

Veel meer over de geschiedenis van deze locatie aan ’t Oosteinde 34 vindt u op onze website.


Toen, op 15 januari…

Toen in het midden van de 19e eeuw duidelijk werd dat de consumptie van sterke drank in Nederland sterk bleef toenemen, en daarbij de overlast op de openbare orde, laaide een discussie over beschaafd gedrag op. Waar het drankgebruik per hoofd van de bevolking in 1847 nog rond de vijf liter pure alcohol per jaar lag, was dit in 1874 gestegen tot negen liter. Als gevolg hiervan werd in 1881 uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen: De wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. De wet bepaalde dat plaatsen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal vergunningen dat de gemeente kon verlenen zat een limiet, afhankelijk van het aantal inwoners.

Dit leidde ertoe dat in de gemeente Stad Hardenberg door zeven inwoners een aanvraag voor een drankwetvergunning werden ingediend. Vier van de zeven waren raadslid en een ervan was zelfs wethouder. Dit blijkt althans uit onderstaand bericht in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 15 januari 1882.


Toen, op 23 oktober 1954: opening foto Thissen.

Op 23 oktober 1954 vond de officiële opening plaats van de nieuwe winkel van fotograaf H.H. Thissen aan de Voorstraat 9, aangesloten onder het telefoonnummer 69. Thissen zou zijn fotografisch atelier met fotohandel en filmbedrijf een jaar later alweer van de hand doen en overdragen aan fotograaf Nijhoff. Het pand zou later door Karel Makkinga worden samengevoegd met Voorstraat 7.


Toen, op 11 oktober 1892: verbouw winkel Bromet.

Op 11 oktober 1892 vond in hotel Van Munster de openbare aanbesteding plaats voor de verbouw van het woon- en winkelhuis van koopman Philip Meijer Bromet en echtgenote Esther Cohen. Deze advertentie werd geplaatst in de Dedemsvaartsche Courant.

Het pand van Bromet bestaat nog steeds en is tegenwoordig geadresseerd aan de Voorstraat 18a, alwaar sinds enkele jaren een vestiging van Subway te vinden is, meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.