Toen, op 24 maart 1966: eeuwfeest juwelier Schutte.

Op 24 maart 1966 werd dit gedicht van Hendrik van Laar uit Lutten gepubliceerd in de editie van “Het Noord-Oosten”, ter gelegenheid van het eeuwfeest van juwelier Schutte te Hardenberg.

Gedicht honderd jaar Schutte door Hendrik van Laar te Lutten.
HONDERD JAAR SCHUTTE
De tijd staat geen seconde stil
Al draait zijn wijzer om de spil.
Er blijft geen slinger tikken. 
Dag in dag uit, tot jaar Zich sluit, 
Zijn enkele ogenblikken.

De weerhaan op de toren draait 
De haan in 't hoenderhok, hij kraait.
Als wind en tijd aan wijzer. 
'd Hervormde kerk te Enschede, 
Deelt door de schaduw ieder mee,

Slechts op een plaats van ijzer. 
Reeds Koning Agas wist het wel, 
Al kende hij geen klokken spel, 
Om toch te kunnen weten,
Hoe vroeg - hoe laat het dagelijks was. 
Dat had hij op zijn zon kompas 
Nauwkeurig uitgemeten. 

Wij kennen huis- en toren klok, 
't Geluid wekt vreugd of 't geeft een schok 
Als wordt aan 't touw getrokken. 
Men luidt de klok bij brand gevaar, 
Of bij het dragen van de baar, 
Al naar de klank der klokken. 
En is het middaguur reeds daar.
Dan klept de klok: „de dis staat klaar!" 

In de hoop, dat 't elk mag lusten.
En in de late avond tijd, 
Dan klinkt de klepper, 't bed gespreid,
Ik zwijg nu, welterusten." 
En op de Zondag morgen stond.
Dan klinkt het blijde galmen rond, 
Voor velen vreugde klanken. 
Dan roepen zij, kom Man en Vrouw, 
Zo jong als oud naar kerkgebouw, 
Om samen God te danken." 

Zo is er ruime danken stof 
Voor Fa Schutte, die met lof, 
Een zaak ziet jubileren. 
Zij kunnen, ieder weet het wel. 
Het ingewikkeld uurwerk spel, 
Des kundig reguleren. 

Toen Schutte hier zijn zaak begon 
Hoord' Hardenberg geen carrillon 
Op elk kwartiertje zingen. 
Doch 't oud geluid der toren klok,
Dat bim band', als men touwen trok,
Liet zich door niets verdringen. 
En in die 100 jaren tijds 
Is Schutte's zaak zeer uitgebreid, 
In huis en zak uurwerken. 
Als polshorloges, zo men wil,
Voor gouden ringen of een bril
Heeft Schutte goede merken. 
ieder wel een koopje. 

En nu het kort voor Pasen is,
Geeft hij geen paashaas op den dis,
Doch ieder wel een koopje.
Elk een kan daar naar lust en keus, 
Goed zichtbaar ligt het voor elks neus 
En niet als op een hoopje. 

Reeds tien maal tien, dus honderd jaar 
Stond Schutte daar voor een ieder klaar 
Steeds kon en kan nog elk terecht 
In Schutte's zaak, 't zij heer of knecht 
't Is een vreugd daar eens te neuzen 
Men vindt er rijke keuzen. 

Sinds Schutte, kenner van het vak, 
Het Oelen veertje over stak, 
Gekomen uit oud Ommer sfeer 
Ging 't met de zaak steeds hoger op 
En voor deez' eeuwfeest top 
Brengt men de dank aan God de Heer. 

LUTTEN, H. VAN LAAR. 

De geschiedenis van de locatie aan de Voorstraat 22 (nu: shoarmazaak Jeruzalem) hebben we beschreven op onze website: