Toen, op 24 maart 1966: eeuwfeest juwelier Schutte.

Op 24 maart 1966 werd dit gedicht van Hendrik van Laar uit Lutten gepubliceerd in de editie van “Het Noord-Oosten”, ter gelegenheid van het eeuwfeest van juwelier Schutte te Hardenberg.

Gedicht honderd jaar Schutte door Hendrik van Laar te Lutten.
HONDERD JAAR SCHUTTE
De tijd staat geen seconde stil
Al draait zijn wijzer om de spil.
Er blijft geen slinger tikken. 
Dag in dag uit, tot jaar Zich sluit, 
Zijn enkele ogenblikken.

De weerhaan op de toren draait 
De haan in 't hoenderhok, hij kraait.
Als wind en tijd aan wijzer. 
'd Hervormde kerk te Enschede, 
Deelt door de schaduw ieder mee,

Slechts op een plaats van ijzer. 
Reeds Koning Agas wist het wel, 
Al kende hij geen klokken spel, 
Om toch te kunnen weten,
Hoe vroeg - hoe laat het dagelijks was. 
Dat had hij op zijn zon kompas 
Nauwkeurig uitgemeten. 

Wij kennen huis- en toren klok, 
't Geluid wekt vreugd of 't geeft een schok 
Als wordt aan 't touw getrokken. 
Men luidt de klok bij brand gevaar, 
Of bij het dragen van de baar, 
Al naar de klank der klokken. 
En is het middaguur reeds daar.
Dan klept de klok: „de dis staat klaar!" 

In de hoop, dat 't elk mag lusten.
En in de late avond tijd, 
Dan klinkt de klepper, 't bed gespreid,
Ik zwijg nu, welterusten." 
En op de Zondag morgen stond.
Dan klinkt het blijde galmen rond, 
Voor velen vreugde klanken. 
Dan roepen zij, kom Man en Vrouw, 
Zo jong als oud naar kerkgebouw, 
Om samen God te danken." 

Zo is er ruime danken stof 
Voor Fa Schutte, die met lof, 
Een zaak ziet jubileren. 
Zij kunnen, ieder weet het wel. 
Het ingewikkeld uurwerk spel, 
Des kundig reguleren. 

Toen Schutte hier zijn zaak begon 
Hoord' Hardenberg geen carrillon 
Op elk kwartiertje zingen. 
Doch 't oud geluid der toren klok,
Dat bim band', als men touwen trok,
Liet zich door niets verdringen. 
En in die 100 jaren tijds 
Is Schutte's zaak zeer uitgebreid, 
In huis en zak uurwerken. 
Als polshorloges, zo men wil,
Voor gouden ringen of een bril
Heeft Schutte goede merken. 
ieder wel een koopje. 

En nu het kort voor Pasen is,
Geeft hij geen paashaas op den dis,
Doch ieder wel een koopje.
Elk een kan daar naar lust en keus, 
Goed zichtbaar ligt het voor elks neus 
En niet als op een hoopje. 

Reeds tien maal tien, dus honderd jaar 
Stond Schutte daar voor een ieder klaar 
Steeds kon en kan nog elk terecht 
In Schutte's zaak, 't zij heer of knecht 
't Is een vreugd daar eens te neuzen 
Men vindt er rijke keuzen. 

Sinds Schutte, kenner van het vak, 
Het Oelen veertje over stak, 
Gekomen uit oud Ommer sfeer 
Ging 't met de zaak steeds hoger op 
En voor deez' eeuwfeest top 
Brengt men de dank aan God de Heer. 

LUTTEN, H. VAN LAAR. 

De geschiedenis van de locatie aan de Voorstraat 22 (nu: shoarmazaak Jeruzalem) hebben we beschreven op onze website:

Toen, op 04 augustus 1978: 100.000ste bezoeker zwembad ‘De Marsch’.

We weten ter gelegenheid waarvan deze groepsfoto is gemaakt, namelijk bij de uitreiking van een cadeau aan de 100.000e bezoeker van zwembad De Marsch in het seizoen 1978 (op 4 augustus). Het cadeau werd overhandigd door de heer Nauta als voorzitter van de Sportraad (niet op deze foto) aan José Geertman van de Hoogenweg (nr. 5). 1: badmeester Hendrik Jan Moeken, 2: Corrie Breukelman-de Bruijn, 3: Everlien van der Haar, 4: Frida Reinders, 6: Wim Eggengoor) en 7: Jan Zwiers.

Ook deze prachtige foto hebben we opgeslagen in onze beeldbank: https://hdl.handle.net/21.12140/510395780


Toen, op 18 februari 1978: stuif-es-in in Hardenberg.

Het Noord-Oosten van 17 januari 1978 kondigde aan:
Het bekende TV-programma Stuif es in zal 18 februari in Hardenberg worden gebracht met medewerking van de scholieren. Het programma wordt gepresenteerd door Ria Bremer. De organisatoren komen met eigen grote tent naar Hardenberg, die helemaal verwarmd zal worden. De juiste plaats is nog niet vastgesteld. Dat komt men tevoren eerst ter plekke bekijken”.

Een maand later schreef dezelfde krant:
“Zaterdag 18 februari wordt het televisieprogramma Stuif-es-in van de Avro rechtstreeks uitgezonden uit een tent op het Molenplein in Hardenberg. Van half vijf tot half zes is de uitzending voor de tv, maar uiteraard gaat er heel wat voorbereiding aan vooraf voordat het allemaal zo ver is. In het kinderprogramma komen kinderen van scholen uit Overijssel, die werkstukken hebben gemaakt om in de uitzending te laten zien. De tent biedt plaats aan 400 kinderen; het merendeel van deze kinderen bestaat uit zesdeklassers van scholen in Hardenberg. Voordat de uitzending vanuit de tent begint, wordt er op de televisie een filmpje vertoond van Hardenberg om de mensen in den lande enigszins duidelijk te maken waar Hardenberg ligt en hoe het er uitziet”.


Toen, op 13 januari 1892: gouden huwelijksfeest.

50-JARIGE ECHTVEREENIGING VAN JAN HAMBURG EN JOHANNA BATS.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein-Kinderen.
GRAMSBERGEN, 13 Januari 1892.

Op 13 januari 1892 vierden Jan Hamburg en Johanna Bats het gouden huwelijksfeest. Deze advertentie werd in opdracht van hun dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen geplaatst in de Dedemsvaartsche Courant.

In de burgerlijke stand en bevolkingsregisters komen we het echtpaar tegen met de namen Jan Hamberg en Johanna Batz. Zij waren op 13 januari 1842 getrouwd te Gramsbergen. De bruidegom was geboren in Baalder en de bruid te Neuenhaus.