Categorie Geboorte | Huwelijk | Overlijden

Toen, op 1 juni 1893: cholera in Lutten.

Op 1 juni 1893 overleed te Lutten aan de Dedemsvaart een man aan de gevolgen van cholera. De Dedemsvaartsche Courant schreef: “Gisteren morgen kwam hij van zijn werk tehuis, hevige diarhée hebbende, dat met braken vergezeld ging. Alle geneeskundige hulp kon niet baten, onder veel pijn is hij bezweken, nalatende eene diep bedroefde vrouw met drie jeugdige kinderen, die nog niet kunnen beseffen, wat zij in hunnen oppassende vader hebben verloren. Overal zijn al waarschuwingen aangeplakt, om zich te wachten voor koud en slecht water”.

Hoewel de naam van het cholera-slachtoffer niet in de krant wordt vermeld, weten we dat het hier handelde om de 40-jarige Jan Putter. Hij was getrouwd met Hendrikjen Noppers.


Toen, op 18 juli 1956: gelukwensch telegram.

Recent mochten we dit prachtig vormgegeven telegram digitaliseren voor onze collectie. Het is in 1956 verzonden door de fam. G. Bakker in Amsterdam ter gelegenheid van het aanstaand huwelijk van Jan Hans en Jantje Lawant, per adres salonwagen “Geco” (Geertje, Coby), Q-38 in Oud-Lutten.

Wij zijn benieuwd wie van onze volgens nog meer zo’n mooi oud telegram in zijn of haar collectie bewaart en of we dat ook zouden mogen scannen…

Dit telegram is nu in elk geval duurzaam voor de verre toekomst bewaard in onze online beeldbank:
https://mijnstadmijndorp.nl/app/stichting-historische-projecten-hardenberg/collecties/beeldbank-stichting-historische-projecten/telegram?id=511107244

https://mijnstadmijndorp.nl/app/stichting-historische-projecten-hardenberg/collecties/beeldbank-stichting-historische-projecten/telegram?id=511107244

Toen, op 21 februari 1931: burgemeester Schuite †

Op 21 februari 1931 overleed Bauke Albertsz. Schuite, burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg, na twee maanden ernstig ziek te zijn geweest. Hij werd slechts 43 jaar oud.

Kabinetportret van burgemeester Schuite, gemaakt door fotograaf Pieter van Grieken.

De Telegraaf scheef twee dagen later:
Zaterdagavond is vrij onverwacht overleden de burgemeester van Hardenberg, B.A. Schuite. Hij was zijn loopbaan begonnen als volontair ter secretarie te Oldemarkt, daarna was hij als ambtenaar ter secretarie te Ambt Hardenberg werkzaam tot hij na de benoeming van den toenmaligen secretaris tot burgemeester van Bedum, dezen als zoodanig opvolgde. In juli 1922 werd hij benoemd tot zijn tegenwoordige functie in de plaats van den beer Bloem.

Salland’s Volksblad.

Burgemeester Schuite werd vijf dagen later begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg, alwaar zijn graf nog altijd bewaard is gebleven.

Het Overijsselsch Dagblad meldde:
Onder enorme belangstelling had donderdag de ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer B.A. Schuite, in leven burgemeester van Stad Hardenberg. In 12 groote volgauto’s waren de familie, de raadsleden en de gemeenteambtenaren gezeten. De droeve stoet ging door enkele straten van Hardenberg en hield een oogenblik halt voor bet stadhuis, de werkplaats van den overledene, waar bloemen op den kist werden gelegd. Op de nieuwe begraafplaats aangekomen was de belangstelling buitengewoon groot. De regen viel bij stroomen neer en tengevolge daarvan zagen verschillende sprekers, o.a. de burgemeester van Ambt-Hardenberg, die van Gramsbergen, de heer Prins, de heer Luten en ook ds. Hoek van het voeren van het woord af en werd hier alleen het woord gevoerd door den loco-burgemeester den heer P. Wamelink. In keurige woorden schetste de heer Wamelink den persoon van den overledene om tenslotte in treffende woorden van troost zich te richten tot Mevrouw Schuite en de kinderen. De echtgenoote en de kinderen strooiden bloemen terwijl een familielid dank bracht voor de eer aan den doode bewezen. Diep onder den indruk verlieten allen den doodakker.


Toen, op 13 januari 1892: gouden huwelijksfeest.

50-JARIGE ECHTVEREENIGING VAN JAN HAMBURG EN JOHANNA BATS.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein-Kinderen.
GRAMSBERGEN, 13 Januari 1892.

Op 13 januari 1892 vierden Jan Hamburg en Johanna Bats het gouden huwelijksfeest. Deze advertentie werd in opdracht van hun dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen geplaatst in de Dedemsvaartsche Courant.

In de burgerlijke stand en bevolkingsregisters komen we het echtpaar tegen met de namen Jan Hamberg en Johanna Batz. Zij waren op 13 januari 1842 getrouwd te Gramsbergen. De bruidegom was geboren in Baalder en de bruid te Neuenhaus.